פתיחת בקשה לפשיטת רגל כרוכה בתשלום אגרה, מדוע?

בקשה לפשיטת רגל תעלה לך כסף: על האגרה
בקשה לפשיטת רגל תעלה לך כסף: על האגרה

במציאות הכלכלית הלא פשוטה, נקלעים אנשים רבים לחדלות פירעון – מצב שבו הם אינם יכולים לשלם את חובם.

הפתרון המרכזי במצב שכזה הוא פשיטת רגל, הליך אשר במסגרתו יכול החייב להגיע להסדר פשרה עם נושיו או במקרים מסוימים, לקבל הפטר על תשלום חובותיו.

על מנת להתחיל בתהליך, יש להגיש בקשה לפשיטת רגל, אותה רשאי להגיש החייב וגם הנושה. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה המשולמת עבור פתיחת התיק אצל הכונס הרשמי, המנהל את הליך פשיטת הרגל.

סכום האגרה עומד כיום על סך של 2,743 ₪, סכום המתעדכן מעת לעת. על החייב לשלם את האגרה (אם לא קיבל פטור מתשלום) ולצרף אל הבקשה אישור על התשלום.

כיצד נראית בקשה לפשיטת רגל?

הליך פשיטת רגל הוא הליך משפטי מורכב ועל כן, כל המבקש להתחיל בתהליך של פשיטת רגל, חשוב שיפנה לעורך הדין המתמחה בנושא, על מנת שיגיש עבורו את הבקשה וייצג אותו בכל ההליך עד לסופו. לבקשה עצמה יש לצרף מסמכים שונים כגון:

  1. טופס דין וחשבון: בו מפורטים כל חובותיו של החייב ונכסיו.
  2. תצהיר: החייב יגיש תצהיר בו יפרט את השתלשלות העניינים אשר הובילה ליצירת החובות. לנסיבות היווצרות החובות ישנה חשיבות רבה מאוד היות שלא בכל מקרה ניתן לקבל הפטר מתשלום החובות.
  3. כתב ויתור על סודיות: באמצעותו מאפשר החייב לכונס הרשמי לקבל מידע אודותיו, אם מהחייב עצמו ואם מגופים שונים.
  4. אישור תשלום אגרה: יש לצרף לבקשה, כאמור, אישור על תשלום האגרה.

מתן צו כינוס

לאחר שהוגשה הבקשה לפשיטת רגל, יינתן צו כינוס לנכסיו של החייב. משמעות הדבר כי כל ההליכים אשר ננקטו נגד החייב עד אותו מועד, לרבות הליכי הוצאה לפועל, מוקפאים ונכסיו של החייב מועברים לשליטתו של הכונס הרשמי. עם מתן צו הכינוס, יכול ויוטלו על החייב הגבלות שונות אשר נועדו למנוע ממנו ליצור חובות נוספים (למשל הגדרתו כלקוח מוגבל, אשר אינו רשאי למשוך שיקים ולעשות שימוש בכרטיס אשראי). לעיתים, ניתן למנוע הטלת הגבלות, כולן או חלקן עד לשלב שבו יוכרז החייב כפושט רגל.

חקירה של הכונס הרשמי

השלב הבא הוא חקירת הכונס הרשמי, אשר עורך בירור מקיף אודות מצבו של החייב. מטרתה של חקירה זו היא להבין את הנסיבות אשר הובילו ליצירת החובות, האם לחייב יש נכסים כלשהם ובהתאם, האם יש לו יכולת לפרוע את חובותיו. סיים הכונס את חקירתו, יכתוב חוות דעת ובה יפרט את ממצאי החקירה ולבסוף, את המלצתו בדבר ההליכים שיש לנקוט נגד החייב: האם ניתן להגיע להסדר פשרה עם הנושים, או האם בנסיבות המקרה יש מקום לתת הפטר לחייב.

חוות הדעת מוגשת לבית המשפט ומסקנותיה מהוות שיקול מרכזי בהחלטת בית המשפט בבקשה לפשיטת רגל. יש לציין כי במקרה שבו פעל החייב שלא בתום לב וניצל לרעה את ההליך, יביא זאת הכונס הרשמי לתשומת לבו של בית המשפט, אשר יכול להחליט על ביטול ההליך בשל התנהגות החייב.

אסיפת נושים

בחלק מן המקרים, הכונס הרשמי יקיים אסיפת נושים במסגרתה רשאים יהיו הנושים לחקור את החייב על מנת לעמוד על מצבו הכלכלי. במסגרת האסיפה ייבחנו גם הצעות פשרה היה וישנן כאלו והכונס הרשמי יביע את עמדתו לגבי המשך ההליכים, בהתאם לחקירה אשר ערך אודות החייב, אשר ממצאיה מופיעים כאמור בחוות הדעת המוגשת לבית המשפט. יצוין כי הסדר פשרה עם הנושים צריך לקבל את אישורו של בית המשפט וככלל, הסדר פשרה יאושר.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915