אופציות

אופציותלרוב אנו שומעים על אופציות בהקשרים של מבנה שכר ותגמול מנהלים בכירים במשק ולאו דווקא בהקשר של מסחר ישיר בשוק ההון, אופציות הן כלי השקעה פיננסי מורכב יחסית, הן תנודתיות מאוד, בעלות סיכון גבוה ומיועדות למשקיעים מנוסים ואוהבי סיכון.

אך בהתאם לכל אלו מסחר באופציות הוא גם אטרקטיבי מאוד למשקיע שכזה ובעל פוטנציאל רווחים אדיר.

מהן אופציות – אחד כותב שני רוכש

אופציות הן למעשה הסכם מחייב בין שני צדדים, כותב האופציה ורוכש האופציה, אופציות מספקות לרוכש זכות לרכוש או למכור נכס בסיס ספציפי בתאריך יעד קבוע מראש ובמחיר קבוע מראש – למעשה כל אופציה מבוססת על שער או מחיר של נכס בסיס בתאריך כלשהו.

כאשר כותב האופציה מתחייב לספק את אותו נכס בסיס בתאריך שנקבע ובשער שנקבע בכל מקרה של מימוש וללא קשר לשער הנוכחי בשוק ואילו רוכש האופציה יכול לקנות או למכור את נכס הבסיס במחיר שנקבע.

מכאן שאם מחיר נכס הבסיס השתנה (עלה במקרה של אופציית CALL או ירד במקרה של אופציית PUT) והשינוי היה גדול מעבר לעלות רכישת האופציה בתוספת מחיר נכס הבסיס במועד הרכישה המשקיע הרוויח ובכיוון ההפוך הוא הפסיד. לרוכש האופציה שינוי משמעותי בערך נכס הבסיס יכול להיות רווח עצום אך אם השוק זז לכיוון שמנוגד לאופציה, ההפסד מוגבל לעלות הרכישה הראשונית של האופציה.

לעומת זאת עבור כותב האופציה – למעשה הרווח מוגבל לתקבולים ממכירת האופציה ואילו ההפסד אינו מוגבל ויכול להגיע לסכומים גבוהים.

מסיבה זו כדאי למשקיע לא מקצועי להימנע מכתיבת אופציה ולהסתפק ברכישתן.

שני סוגים עיקריים קובעים את כיוון האופציה:

  • אופציות לרכישת נכס הבסיס בתאריך ובמחיר היעד נקראת אופציה CALL או אופציית רכש. צופה עלייה בערך נכס הבסיס.
  • אופציות למכירת נכס הבסיס נקראת אופציה PUT או אופציית מכר. צופה ירידה בערך נכס הבסיס.

מסחר באופציות – בכל בורסות העולם

בורסות העולם השונות מציעות מסחר אופציות כחלק ממכלול שוק ההון שלהן, בישראל כמובן נפוץ המסחר באופציות מקומיות כאשר המובילות שבהן הן אופציות מעו"ף, אופציות על מדד ת"א-25.

מתקיים מסחר באופציות של גופים מוסדיים ומשקיעים גדולים שמטרתו הגנה מפני שינויים בהשקעות אחרות, למשל הגנה על שינויים חדים בשערי מט"ח או נפילת מחיר מניה כלשהי. אך מרבית המסחר הוא למטרות רווחים כמו בכל השקעה רגילה.

סוחרי אופציות חייבים להבין כי התנודתיות יכולה להיות חריפה מאוד בתחום זה, עליה או ירידה קלים מאוד בערך מניה משמעותן שינויים חדים בערכי אופציות שונות על אותה מניה וכך גם לגבי כל נכס בסיס.

עבור סוחרי אופציות ישראלים ישנם כמה אפשרויות מסחר: ישירות דרך שוק ההון והבורסה, דרך בית השקעות או ברוקר אחר או באמצעות מערכות מסחר ממוחשבות ואינטרנטיות שמפעילות חברות שונות, חברות מסחר אלו לרוב מעניקות מינוף כלשהו או תנאים אחרים שמאפיינים מסחר באופציות דיגיטליות ששונה ממסחר ישיר בשוק ההון.

סוגי אופציות – על פי נכס הבסיס

אופציות ניתן לחלק לסוגים על פי סוג הכס הבסיס שלהן וגם על פי צורת המימוש שלהן – מימוש בכל זמן, מימוש רק בתאריך היעד, מימוש בתחנות יציאה. חלוקת נכס הבסיס היא המקובלת יותר.

  • אופציות על מניות: רכישה או מכירה של כמות מניות ספציפיות בתאריך ובמחיר קבוע מראש.
  • אופציות על מדדים: הסוג הסחיר ביותר בשוק ההון, צופות את שיעור עליית או ירידת מד כלשהו בישראל או בעולם. אופציית CALL על מדד מאפשרת למשקיע לקבל את שיעור עליית המדד מעל סכום מסוים ובכך להרוויח.
  • אופציות מט"ח: מכירה או רכישה של מט"ח בשער ספציפי ותאריך קבוע.
  • אופציות סחורות: חוזה עתידי לרכישה או מכירה של סחורות.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.