פשיטת רגל או איחוד תיקי הוצאה לפועל?

איחוד תיקים או פשיטת רגל?
איחוד תיקים או פשיטת רגל?

איחוד תיקים הוא הליך משפטי העוסק באיחוד תיקי ההוצאה לפועל שמתנהלים כנגד חייב. ניתן לאחד תיקים מלשכות הוצאה לפועל שונות ברחבי הארץ לתיק אחד משותף שנקרא "תיק איחוד".

בתיק האיחוד מתחייב החייב לשלם תשלום חודשי קבוע המתחלק בין נושיו. איחוד התיקים אינו דורש את הסכמת הנושים, והוא יכול להתבצע בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

הליך של איחוד תיקים עוזר לחייב להשתלט על חובותיו וחוסך זמן, פרוצדורות מתישות, בלשכות ההוצאה לפועל, ופיזור החובות.

חייב שיעמוד בצו התשלומים שנקבע לו בתיק האיחוד, יקבל עיכוב הליכים כנגד נקיטת פעולות גביה נגדו. עם זאת, תיק האיחוד אינו כולל חובות של מזונות, תיקים שאינם עוסקים בחוב כספי, ותיקים שהחייב הגיש בהם התנגדות.

תנאי סף לאיחוד תיקים

עם הגשת הבקשה לאיחוד תיקים, מתחייב החייב לחשוף את נכסיו והכנסותיו שלו ושל בני משפחתו, ולצרף תצהירים מאמתים בהתאם.

עם הגשת תצהיריו, מתחייב החייב לשלם סך של 3% מכלל חובותיו, וכן להמשיך ולשלם סכום זה מידי חודש עד למתן החלטה אחרת בתיק.

סכומים חודשיים לתשלום במסגרת האיחוד

סכום התשלומים ומועדי התשלום הקצובים שעל החייב לשלם לתיק האיחוד קבועים בחוק. עם זאת, רשם ההוצאה לפועל יכול לפסוק סכום חודשי או מועדים קצובים אחרים לתשלום בהסכמת הנושים, או על פי שיקול דעתו. כמו כן הוא יכול להתנות את ביצוע האיחוד בהטלת ערבות והגבלות נוספות.

 חייב מוגבל באמצעים

חייב שלא יכול לעמוד בתשלומים החוב הקבועים בחוק, מוכרז כ – "חייב מוגבל באמצעים", ובמסגרת איחוד התיקים שלו מוטלות עליו מגבלות של עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה חמורה בבנק, ואיסור להיות בעל ענין באגיד.

היתרונות בהליך של איחוד תיקים

היתרון העיקרי של הליך איחוד התיקים הוא שהחייב אינו מאבד את נכסיו. הוא ממשיך לשלוט בהם ולנהל אותם. פושט הרגל לעומת זאת, מאבד את השליטה על כל נכסיו שנאספים לידיהם של הכונס הרשמי והנאמן למטרת פירעון חובותיו לנושים, והתנהלותו הכלכלית נתונה לפיקוח על ידי הנאמן.

כמו כן נגד פושט הרגל מתנהלות חקירות בנוגע לנכסיו, כאשר מדובר בהליך "פולשני" למדי מבחינה כלכלית, ארוך, ומייגע, וכרוך גם בהוצאות לא מבוטלות. הליך של איחוד תיקים לעומת זאת, הוא הליך אישי יותר, שמתנהל כלפי הנושים בתיק האיחוד. לעומת זאת הליך פשיטת הרגל הוא מעין הצהרה פומבית, בה מוכרז החייב בפני הציבור כפושט רגל שיש לו מגבלות עסקיות.

פשיטת רגל על קצה המזלג

פשיטת רגל היא הליך משפטי, שהחייב יכול לבקש ביוזמתו, או שהנושה יכול לבקש להכריז עליו כפושט רגל. מדובר במצב בו החייב מסובך בחובות גדולים שאינו יכול לפרוע אותם.

החייב עצמו, או הנושה, מגישים בקשה לבית המשפט למתן צו לכינוס נכסיו של החייב. עם מתן הצו, הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב מעוכבים, והכונס הרשמי מכנס אסיפת נושים בה מציעים נאמן לניהול נכסי החייב.

במסגרת החקירה במשרדי הכונס, נקבע לחייב תשלום חודשי קבוע שהוא צריך להפקיד בקופת הכינוס שכן אחרת ייסגר תיק פשיטת הרגל ויוחזר להוצאה לפועל.

במסגרת הליך פשיטת הרגל נאספים ומחולקים כל נכסיו של החייב עד למתן "הפטר" שפוטר אותו מחלק מחובות העבר שנותרו לו. ההפטר אינו פוטר מחובות בגין מזונות, קנסות, התחייבות להימנע מעבירה, או חובות שנוצרו במירמה. ניתן להגיע להפטר בכל שלב בהליך פשיטת הרגל, אולם כל נושה יכול להתנגד לבקשה הפטר של החייב. עם מתן ההפטר יכול החייב להתחיל לשקם את חייו הכלכליים.

היתרונות בהליך של פשיטת רגל על איחוד תיקים

היתרון העיקרי בהליך פשיטת הרגל הוא היכולת להגיע להפטר, שפוטר את פושט הרגל מחובותיו כלפי הנושים בתיק הכינוס, זאת בתנאי שפעל בתום לב.

פושט הרגל יכול להגיע להסכמה במסגרת אסיפת נושים בעניין אופן פרעון החוב, לצורך קבל ההפטר. עם מתן ההפטר, מתבטלות כל ההגבלות שהוטלו על פושט הרגל, והוא יוכל לשקם את את עצמו מבחינה כלכלית מחדש.

לעומת זאת, בהליך של איחוד תיקים אין הפטר. תיק האיחוד יגיע לסיומו רק כאשר החייב יסיים לפרוע את כל חובותיו.

לא ניתן לנהל משא ומתן עם חלק מהנושים בעניין אופן פרעון החוב, שכן הדבר יחשב כהעדפת נושים.

כמו כן בהליך של איחוד תיקים תיקי ההוצאה לפועל נשארים פתוחים והחובות תופחים בשל ריביות גבוהות, כך שקשה יותר לפרוע את החובות באמצעות הסכומים שמשלם החייב לתיק האיחוד.

לחילופין, במסגרת הליך של פשיטת רגל, יכול החייב לשלם סכום חודשי לקופת הכינוס בתוספת ריבית רגילה.

בנוסף, במסגרת פשיטת הרגל נכללים כל חובותיו של החייב ובין היתר חובות מס או חובות לביטוח לאומי. לעומת זאת, במסגרת של איחוד תיקים, לא ניתן להסדיר את כל חובותיו של החייב אלא רק את החובות בתיקי ההוצאה לפועל המסויימים שנמצאים במסגרת האיחוד.

גורמים שמשפיעים על בחירה בין איחוד תיקים ופשיטת רגל

סכום החובות וערך הנכסים

ככל שחובותיו של החייב גבוהים יותר, והוא כורע בנטל שאינו יכול לעמוד בו, כך עדיף לו לגשת להליך של פשיטת רגל. כמו כן, ככל שנכסיו דלים יותר, כך יהיה לו כדאי יותר להיות מוכרז כפושט רגל. ולחילופין, ככל שגובה החוב נמוך יותר וערך נכסיו של החייב יקר יותר, כדאי לו לגשת למסלול של איחוד תיקים.

חייב שחובותיו גבוהים, והתשלום החודשי שהוא מסוגל להציע לנושיו בתיק איחוד יהיה נמוך ולא משמעותי – ישקול ראש ההוצאה לפועל להפנותו להליך של פשיטת רגל. כמו כן, החובות בתיק האיחוד תופחים בשל ריביות גבוהות ואם ההחזר החודשי של החייב הוא נמוך מידי, ההליך עלול להימשך תקופה ארוכה מאוד.

עיכוב הליכי גביה

במסגרת הליך של פשיטת רגל – עם מתן צו כינוס הנכסים יעוכבו כל ההליכים המשפטיים נגד החייב. החייב יהיה מוגן, ויוכל להסדיר את חובותיו תחת ביקורת הכונס והנאמן עד למתן הפטר. עם זאת, בהליך של איחוד תיקים – יעוכבו רק תיקי ההוצאה לפועל שנכללו בתיק האיחוד.

תנאים מוקדמים

החייב צריך לקחת בחשבון, כי בהליך של איחוד תיקים יש תנאי סף, לפיו הוא צריך לשלם 3% מסכום החוב וזאת כדי להיכנס להליך, ועם קבלת הבקשה. לכן פונים רוב החייבים במסגרת תיק האיחוד להכרזתם כ "מוגבל באמצעים".

ולחילופין, החייב צריך לקחת בחשבון כי בהליך של פשיטת רגל יש משמעות רבה לתום הלב שלו בהתנהגותו במסגרת ההליך, ולכך שלא יעלים או יבריח נכסים בזמן ההליך, ובעת מתן ההפטר. עם זאת, באיחוד תיקים אין משמעות לתום ליבו של החייב, בכל הקשור להיווצרות חובותיו.

בית המשפט

איחוד תיקים מתבצע בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים מרבית תיקי ההוצאה לפועל של החייב. לעומת זאת,

בקשה לפשיטת רגל תוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור מגוריו של החייב.

ישנה חשיבות רבה מאוד בנוגע לבחירת ההליך המתאים לחייב באופן פרטני ולניסוח הבקשות השונות לרשם

ההוצאה לפועל או לבית המשפט ולכן מומלץ בכל מקרה להיעזר בעורך דין מומחה בתחום .

 מקורות:

עיתון משפטי און ליין – מידע לאזרחWHAT2DO.CO.IL

הוצאה לפועל חובות ופשיטת רגל איך יוצאים מזהwww.h.lapoal.co.il

אתר סדר דין – עורכי דין ברשת

אתר משרד עורכי דין דורה / כהן/ויצמן פשיטת רגל או איחוד תיקים נקודות למחשבה

פשיטת רגל או איחוד תיקים בהוצאה לפועל – מה עדיף , עו"ד איתן עדשה

מהם היתרונות המרכזיים של הליכי פשחטתרגל בהשוואה לאיחוד תיקים, מאת איתן עדשה, עו"ד ונוטריון

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.