איילון פנסיה בע"מ

איילון פנסיהקבוצת איילון היא אחת מחברות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל, החברה שהחלה כחברת ביטוח בשם איילון חברה לביטוח אשר התמחתה בתחום הביטוח האלמנטרי (ביטוחי רכב, דירה וכו') צמחה וכיום היא פעילה בתחומים של ניהול השקעות, שוק ההון, כל תחומי הביטוח, פנסיה, קופות גמל ועוד.

איילון פנסיה בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של חברת איילון והיא מרכזת את מרבית פעילות הפנסיה של החברה.

איילון פנסיה בע"מ – לשעבר ספרינג ניהול קרנות פנסיה

חברת ניהול קרנות הפנסיה הוקמה שנת 1995 בעקבות הרפורמה בענף הפנסיה שעיקרה היה הסדרת הקרנות הותיקות שפעלו עד אז וסגירתן למצטרפים חדשים ופתיחת קרנות פנסיה חדשות תחת תקנות ופיקוח נכונים מבחינת אקטואריה.  החברה נקראה בהתחלה ספרינג ניהול קרנות פנסיה והיא הייתה בבעלות הבנק הבינלאומי וקבוצת קלי. חברת איילון רכשה את החברה בעקבות הרפורמה השנייה בתחום הפנסיה שחייבה את הבנקים למכור את אחזקותיהם בענף הפנסיה והגמל (רפורמת בכר). חברת איילון שינתה לאחר הרכישה את שם החברה מספרינג לשמה הנוכחי – איילון פנסיה בע"מ.

תחומי האחריות של איילון פנסיה בע"מ

חברת איילון פנסיה בע"מ מנהלת עבור קבוצת איילון את קרנות הפנסיה החדשות של החברה מהסוגים איילון פסגה ואיילון פסגה מנהלים. החברה קיימת כחברת בת של איילון ביטוח על מנת ליצור הפרדה ניהולית בין פעילות הפנסיה לשאר פעילויות הקבוצה. שתי הקרנות שנמצאות תחת ניהול ישיר של איילון פנסיה בע"מ הן:

איילון פסגה: זוהי קרן פנסיה מקיפה חדשה שמעניקה קצבת זקנה בגיל פרישה (החל מגיל 60), קצבת נכות למקרי אובדן כושר עבודה וקצבת שאירים למקרי מוות של העמית. כך שזוהי קרן פנסיה שמעניקה גם כיסויים ביטוחיים וגם פיתרון סוציאלי לגיל הפרישה ולכן היא נקראת קרן מקיפה. הקרן היא קרן מסוג תשואה מבחינת חישוב כספי העמיתים בה.

איילון פסגה מנהלים: זוהי קרן פנסיה משלימה בניהול איילון פנסיה בע"מ, הקרן מעניקה כיסוי של קצבת זקנה ותשלום הקצבה במקרה מוות של העמית. קרנות משלימות וכלליות אלו נועדו בעיקר לעמיתים שעברו את תקרת ההפרשה בקרנות המקיפות ורוצים להפריש סכומים נוספים לפנסיה וכמו כן קרנות כלליות אלו לא זכאיות להשקיע באג"ח ממשלתיות מיועדות שמבטיחות תשואה.

קרן הפנסיה פסגה של איילון פנסיה בע"מ

כאמור, קרן הפנסיה איילון פסגה שנמצאת תחת ניהולה של איילון פנסיה בע"מ היא מסוג תשואה, כספי החיסכון של עמיתי הקרן מחושבים על פי דמי הגמולים שהופרשו למרכיב החיסכון בתוספת תשואת הקרן ובניכוי דמי הניהול שנקבעו מראש. הסכום שמתקבל מחישוב זה מחולק במקדם הקצבה האקטוארי שרלבנטי לאותו זמן וכך מתקבל גובה הקצבה החודשית של העמית.

30% מנכסי הקרן מושקעים באג"ח ממשלתיות מיועדות שמבטיחות תשואה יפה ועמיתי איילון פנסיה בע"מ יכולים לבחור בין כמה מסלולי השקעה.

שיתוף פעולה עם בית ההשקעות פסגות

איילון פנסיה בע"מ מנהלת שיתוף פעולה עם בית השקעות הגדול בישראל, פסגות. בעקבות רכישה משותפת של חברת ניהול קרנות פנסיה ותיקות (חברת מגן פנסיה) שבה רכשה איילון 80% מהחברה ופסגות 20% נחתם הסכם על פיו פסגות ינהל את מרבית היבטי ההשקעות בקרנות הפנסיה של איילון פנסיה בע"מ בנוסף לקרנות שנמצאות תחת ניהול של חברת מגן.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915