אייפקס קרנות השתלמות

אייפקס קרנות השתלמותאיפקס קופות ניהול קופות גמל היא חברת בת של חברת דש איפקס הולדינגס, אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל. איפקס ניהול קופת גמל הוקם בשנת 2001 ומנהל כיום כספים בהיקף של 1.9 מיליארד ש"ח.

איפקס ניהול קופות גמל מפעיל מספר קרנות השתלמות שונות המאפשרות למשקיעים ליהנות מהטבות המס השונות הניתנות על פי החוק לחוסכים בקרנות ההשתלמות. קרנות השתלמות של אייפקס כוללות קרנות לתגמולים ולפיצויים וקופות גמל אחרות.

קרנות ההשתלמות משמשות כמכשיר חיסכון לטווח בינוני, כאשר לאחר 6 שנות חיסכון יכול החוסך ליהנות מהטבות מס, או לאחר 3 שנים עבור מטרות מסוימות.

קרנות ההשתלמות של איפקס

איפקס השתלמות

קרן ההשתלמות בעלת אופי של מסלול כללי, המפזר את ההשקעות בנכסים שונים. נכון לחודש ספטמבר 2010, כ35% מהנכסים מושקעים באגרות חוב ממשלתיות, וכ22% באגרות חוב קונצרניות, מנגד 30% מנכסי הקרן מושקעים במניות. אחוז קטן יותר מהנכסים מושקע באגרות חוב צמודות מט"ח ואגרות חוב לא סחירות.

הקרן צברה תשואה של 6.7% עד לחודש ספטמבר בשנת 2010, לעומת תשואה של 44.96% בשנת 2009. שיעור דמי הניהול הממוצע בשנת 2009 עמד על 1.25%.

איפקס עוז קרן השתלמות

מסלול בעל חשיפה של כ-40% למניות, נכון לחודש ספטמבר 2010, כאשר 30% מהנכסים מושקעים באגרות חוב ממשלתיות ו20% באגרות חוב קונצרניות ו10% מוחזקים במזומנים ופיקדונות שונים. זהו המסלול בעל החשיפה הגבוהה ביותר למניות מבין המסלולים שמציעה קרן ההשתלמות איפקס. באופן כללי מוגבלת החשיפה למניות ל50% משווי הנכסים.

התשואה המצטברת בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר עומדת על 9.32%, כאשר בחודש אוקטובר בלבד צברה הקרן תשואה של 2.45%. ב12 החודשים האחרונים צברה הקופה תשואה מצטברת של 13.33%. דמי הניהול בקופה עומדים על 1.17%.

איפקס סלע קרן השתלמות

המסלול הסולידי ביותר מבין קרנות הנאמנות שמציעה איפקס, כאשר נכון לחודש אוקטובר בשנת 2010, מושקעים 54% מנכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות, ובאגרות חוב קונצרניות מושקעים 23% מנכסי הקרן. בפיקדונות ומזומנים מושקעים 12%. החשיפה למניות היא של כ-8% המושקעים בשוק ההון ומוגבלת ל-10% מסך השקעות הקופה.

בשנת 2010 על לחודש אוקטובר, צברה הקרן תשואה של 8%, כאשר במהלך 12 החודשים האחרונים צברה הקרן תשואה של 9.33%. דמי הניהול הממוצעים בקופה עומדים על 1.14%.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.