אנליסט קופות גמל

אנליסט קופות גמלאנליסט בית השקעות הוא בית השקעות ה פועל בישראל החל משנת 1985 בתחום הפיננסים ומנהל נכסים בהיקף של 8 מיליארד ₪. החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות ומפעילה קרנות נאמנות, קופות כמל וקרנות השתלמות.

החברה מפעילה מספר קופות גמל בעלות התמחות שונה, המשמשות ככלי לחיסכון פנסיוני ונהנות מהטבות מס שונות. המעבר בין המסלולים השונים בין קופות הגמל של אנליסט מתאפשר באופן פשוט ומיידי תוך שלושה ימי עבודה וניתן לחלק את ההשקעה בין הקופות השונות.

מסלולי הקופה (הנתונים מתאריך 30.9.2010)

אנליסט גמל כללי

מסלול המגביל את ההשקעה במניות עד ל-25% מכספי המסלול. שאר הכספים מושקעים באפיקים השונים על פי שיקול דעת הקופה. הקופה צברה בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר, תשואה של 9.5%. בשלוש השנים האחרונות צברה הקופה תשואה שנתית ממוצעת של 7.5%. דמי ניהול: 1.5%.

אנליסט גמל כללי ב

מסלול בעל רמת סיכון –סיכוי  גבוהה יותר מאשר המסלול הכללי הרגיל, היקף ההשקעה במניות מגיע ל-50% מהיקף הנכסים של הקופה. שאר הכספים מושקעים על פי שיקול הקופה באגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר השיגה הקופה תשואה של 11.5%, ב-3 השנים האחרונות צברה הקופה תשואה שנתית ממוצעת של 7.1%. דמי ניהול: 1.75%.

אנליסט מניות

מסלול המתאפיין במדיניות השקעה במניות ולפחות 50% מנכסי המסלול מושקעים במניות וניירות ערך. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צבר המסלול תשואה של 10.3%, בשלוש השנים האחרונות צבר המסלול תשואה שנתית ממוצעת של 2.4%. דמי ניהול:1.9%.

אנליסט גמל מניות חו"ל

מדיניות השקעה בה לפחות 50% מהכספים מושקעים במניות הנסחרות בחו"ל. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 7.8%. דמי ניהול: 1.9%.

אנליסט גמל מט"ח

מסלול בו לפחות 50% מנכסי המסלול מושקעים פיקדונות מט"ח, אגרות חוב זרות וקרנות נאמנות המשקיעות במט"ח. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה שלילית של 3.4%-. דמי ניהול שנתיים: 1.24%.

אנליסט גמל שקלי

מסלול בו יושקעו לפחות 50% מהכספים בכלי פיננסיים שקליים, כגון אגרות חוב שקליות ממשלתיות, מלווים קצרי מועד וקרנות נאמנות או פיקדונות שקליים. מרבית הכנסים יהיו לטווח קצר. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 1.5%. דמי ניהול: 1.2%.

אנליסט גמל אג"ח

מסלול בו מדיניות השקעה של לפחות 50% מהכספים מושקעים באגרות חוב ממשלתיות  ובקרנות שלפחות 75% מנכסיהן מושקעות באגרות חוב ממשלתיות. אין כלל חשיפה למניות. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 9%.

אנליסט גמל כללי חו"ל

מסלול בו מדיניות השקעה של לפחות 50% במטבע חוץ וניירות ערך זרים. מרכיב המניות במסלול מוגבל ל-25% מהיקף הנכסים. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 2.7%. דמי ניהול: 1.5%.

אנליסט גמל ממשלתי

מסלול השקעה בו לפחות 75% מנכסי המסלול מושקעים במלווים קצרי מועד ובאגרות חוב ממשלתיות הצפויים להיפרע בתוך שלוש שנים. בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 1.6%. דמי ניהול: 1.2%.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.