אנליסט קרנות השתלמות

אנליסט בית השקעותאנליסט קרנות השתלמות הוא בית השקעות מצליח הפועל בישראל החל משנת 1985 בתחום הפיננסים ומנהל נכסים בהיקף של 8 מיליארד ₪. החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות ומפעילה קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות.

בית ההשקעות מנהל מספר קרנות השתלמות בעלות מאפייני השקעה שונים, המשמשים במכשיר לחיסכון לטווח בינוני, הנהנה מהטבות מס. הכספים מושקעים בקרנות לתקופה של לפחות 6 שנים, או לתקופה של לפחות 3 שנים כאשר מדובר במטרות מסוימות.

הקרנות של אנליסט קרנות השתלמות:

אנליסט השתלמות כללי

מסלול המבצע השקעות בהתאם לשיקול דעתה של החברה ואינו מוגבל בהשקעה באפיקים מסוימים, מלבד הגבלה של עד 25% חשיפה למניות. מרבית ההשקעה במסלול תנותב לאגרות חוב ממשלתיות קונצרניות.

תשואה ודמי ניהול

בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר השיגה הקרן תשואה של 9.4%, במהלך שלוש השנים אחרונות צברה הקרן תשואה של 7.5% ובמהלך חמש השנים אחרונות צברה הקרן תשואה של 7.6%. דמי ניהול: 1.5%.

אנליסט השתלמות כללי ב'

מסלול בו מדינות ההשקה מתבצע בהתאם לשיקול דעתה של הקרן, כאשר מרכיב המניות לא יעלה על 50%, דבר המקנה לקרן פרופיל סיכוי-סיכון בינוני. יתרת כספי הקופה יושקעו באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.

תשואה ודמי ניהול

בשנת 2010 ועד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 10.2%, בשלוש השנים האחרונות צברה הקופה תשואה שנתית ממוצעת של 6.1%. בחמש השנים האחרונות צברה הקופה תשואה שנתית ממוצעת של 9.1%. דמי ניהול: 1.75%.

אנליסט השתלמות מניות

מסלול בו מרכיב המניות לא יפחת מ-50% מנכסיו, כאשר רוב ההשקעות יפנו למניות ישראליות.

תשואה ודמי ניהול

בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקרן תשואה של 9.7%, בשלוש השנים האחרונות צברה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 3.4%. דמי ניהול: 1.9%.

אנליסט השתלמות אג"ח

מסלול בו מדינות השקעה של לפחות 50% מהנכסים באגרות חוב שונות, רובן צמודות למדד.המסלול מתאפיין ברמות סיכון נמוכות יחסית,  במסלול לא יוחזקו מניות.

תשואה ודמי ניהול

בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 7.6%. במהלך 12 החודשים (30.9.2009-30.9.2010), צברה הקופה תשואה של 11.7%. דמי ניהול: 1.2%.

אנליסט השתלמות ממשלתי

מסלול בו מדיניות השקעה של לפחות 75% מנכסי המסלול במלווים ממשלתיים קצרי מועד, אגרות חוב ממשלתיות שקליות ואגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד הצפויות להיפרע בתוך שלוש שנים.

תשואה ודמי ניהול

בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר צברה הקופה תשואה של 1.6%, במהלך 12 החודשים  (30.9.2009-30.9.2010), צברה הקופה תשואה של 1.8%. דמי ניהול: 1.2%.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.