ביטוח ריסק

ביטוח ריסקהמונח ביטוח ריסק הוא מונח שנהוג לשמוע הרבה כאשר הולכים לסוכן הביטוח לקבל ייעוץ ביטוחי או בזמנים בהם בודקים אילו ביטוחים יש לנו ואילו רצוי שנרכוש, המשמעות המילולית של ריסק בעברית היא סיכון ואכן זהו ביטוח שמכסה מפני סיכון של נזק כלשהו למבוטח.

ביטוח ריסק הוא מונח ששייך לתחום ביטוחי החיים כאשר זהו למעשה סוג של ביטוח חיים שבו המבוטח משלם פרמיה חודשית שמעניקה לו כיסוי ביטוחי רק למקרי התכנות של נזק וללא כל מרכיב חיסכון ארוך טווח.

אם כך, ביטוח ריסק מעניק למבוטח או למוטביו פיצוי במקרה שבו הנזק שמפורט בפוליסה אכן קרה, אך אם הנזק שנכלל בביטוח הריסק לא מתרחש אז המבוטח לא זכאי לקבל כספים כלל – למשל אם המבוטח הגיע לגיל בו תוקף הביטוח מסתיים.

ביטוח ריסק למקרה מוות – ביטוח חיים קלאסי

לרוב נהוג להתייחס למונח ביטוח ריסק בהקשרים של ביטוחי חיים למקרה מוות של המבוטח, ואכן זהו ביטוח ריסק קלאסי וטהור. ביטוח כזה מגן כלכלית על משפחת המבוטח ולא עליו עצמו (מן הסתם כי הוא מופעל רק לאחר מותו) בהתרחש מקרה מצער של פטירת המבוטח בטרם עת תוך כדי תקופת הביטוח. ביטוח ריסק מאפשר למשפחה או למוטבים אחרים שהוגדרו בפוליסה לקבל מחברת הביטוח את סכום הפיצוי שנרכש בפוליסה – לרוב בתשלום אחד אך ישנה אפשרות לקבלת קצבה קבועה.

על מנת להמחיש את מהותו של ביטוח ריסק מסוג זה ניתן את הדוגמא הבאה: מבוטח רכש ביטוח חיים מסוג ביטוח ריסק כאשר סכום הפיצוי הוא 500,000 ש"ח למקרה מוות שלו, לאורך השנים (מדובר לפעמים על עשרות שנים) המבוטח שילם עבור הביטוח כ-20,000 ש"ח בפרמיה חודשית. בפוליסה מוגדר כי תקופת הביטוח היא עד הגיעו של המבוטח לגיל 70.

אם המבוטח נפטר מסיבה כלשהי (למעט התאבדות בפוליסות מסוימות) לפני שהגיע לגיל 70, חברת הביטוח תשלם למשפחתו 500,000 ש"ח. אך עם המבוטח הגיע לגיל 70 בשיבה טובה אז אותו ביטוח ריסק מסתיים על פי תנאי הפוליסה וכל הכספים ששילם לטובת הביטוח נשארים אצל המבטח ולא הוא ולא משפחתו זכאים לחלק כלשהו מכספי הפיצויים.

ביטוח ריסק לאובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מספק למבוטח ולמשפחתו הקרובה הגנה ביטוחית למקרים בהם הוא אינו יכול לעבוד. הכוונה היא למקרי אובדן כושר עבודה ולא למקרי אבטלה מטעמי פיטורין, אי מציאת עבודה וכדומה – בעיקרון ביטוח למקרי תאונות ומחלות. ביטוח ריסק לאובדן כושר עבודה מספק למבוטח הכנסה שוטפת בתקופות שבהן אינו יכול לעבוד ושבהן משפחתו עשויה להיקלע לקשיים כלכליים בעקבות הירידה בהכנסות. כאשר רוכשים ביטוח ריסק כזה הכיסוי הוא עד מקסימום של 75% מהשכר ברוטו של המבוטח.

ביטוח ריסק למחלות קשות

במקרה זה של ביטוח ריסק המבוטח מקבל פיצוי כספי בגובה הסכום שנרכש במקרה שמתגלה אצלו מחלה קשה או שעבר אירוע רפואי חמור. המחלות והאירועים שמאפשרים זכאות לפיצוי של ביטוח ריסק כזה מוגדרות כמובן מראש על ידי הגוף המבטח ולא כל אירוע או מחלה מזכים בפיצויים. הפעלת ביטוח ריסק למחלות קשות וקבלת הפיצוי תלויים רק בגילוי המחלה או התרחשות המקרה וללא קשר לתוצאת המחלה או הטיפול בה.

רשימת המחלות והאירועים הרפואיים משתנה בין חברות הביטוח ויש ביטוח ריסק למחלות קשות עם רשימה אחת ויש ביטוח ריסק עם יותר מחלות בכמה קבוצות, מחלה אחת מהרשימה מפעילה את הביטוח ולרוב לא ניתן לחדשו למחלות האחרות.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.