באילו מקרים יכול בית המשפט לבטל מצב של פשיטת רגל

בית משפטפשיטת רגל היא לעיתים הברירה האחרונה העומדת בפני החייב שהצטברו לו חובות רבים והוא אינו בר פירעון. פשיטת הרגל נועדה לעזור לחייב להתמודד עם הנושים, ובסופו של התהליך, להשתקם כלכלית.

חייב שנכנס להליך של פשיטת רגל ימצא "מוגן", הליכי הגביה נגדו יעוכבו, והוא יזכה לחיות בביטחון ושלווה יחסית. כמו כן עם מתן צו הכינוס, יבוטלו חלק מהסנקציות שהיו מוטלות על החייב לפני כניסתו להליך של פשיטת רגל: החייב יוכל לחדש את רישיון הנהיגה, ויבוטלו עיקולי המשכורת, עיקולי צד ג', ועיקולים שהוטלו על חשבון עו"ש שלו.

כאשר בית המשפט מכריז על חייב כפושט רגל, נכסיו עוברים לנאמן שמממש אותם לצורך פירעון לנושים. עם מימוש הנכסים ו/ או עמידה בהתחייבויות שמוטלות על החייב, יכול בית המשפט לתת צו הפטר אשר מסיים את הליך פשיטת הרגל.

עם זאת, לפי הפקודה, הליכים של פשיטת רגל עלולים להתבטל על ידי בית המשפט במקרים מסויימים, עוד קודם מתן ההפטר. היה ובוטלו ההליכים, יוסר גם עיכוב ההליכים נגד החייב והוא יחזור למצבו הקודם ולהתמודד שוב מול נושיו בהוצאה לפועל.

מתי ובאילו מקרים יבוטלו הליכי פשיטת הרגל?

בית המשפט יכול לבטל את הליכי פשיטת הרגל נגד החייב מסיבות שונות ובין היתר: בשל התנהגות לא תקינה של החייב במהלך ההליך אם הוא ניצל את ההליכים של פשיטת הרגל לרעה והתנהל בחוסר תום לב, או במקרה שהחייב פרע את חובותיו, או הגיע להסדר עם נושיו.

פרעון החובות או הסדר

אם בית המשפט נוכח לדעת שהחייב פרע את חובותיו במלואם, הוא יכול לבטל את הליך פשיטת הרגל ולהסיר את המגבלות שהוטלו על החייב. אם נושה נעלם, החוב יראה כאילו נפרע אם שולם לקופה של בית המשפט.

אחרי שהחייב הוכרז כפושט רגל, נושיו יכולים להתפשר עימו ולהגיע להסדר פירעון. ההסדר צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט, והליך פשיטת הרגל יסתיים.

החייב ניצל לרעה את ההליך של פשיטת הרגל

אם בית המשפט קובע שהחייב ניצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה, אזי הוא יכול לבטל את ההליך באיבו. ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל על ידי החייב יכול לבוא לביטוי בכך שלא יעמוד בהתחייבויותיו החודשיות, לא יגיש דוחות, או לא יבצע את הוראותיו של הכונס והמנהל המיוחד.

חוסר תום לב מצד החייב

עם הגשת הבקשה לפשיטת רגל, יבחן בית המשפט יבחן אם החייב ראוי להיכנס להליך. במסגרת זו ייבדק תום ליבו של החייב הן במועד היווצרות החובות, והן במהלך הליך פשיטת הרגל. לחוסר תום לב יחשב מהלך מניפולטיבי של החייב לאחר שיתברר כי פתח בהליך פשיטת הרגל רק כדי לחמוק מהליכי הוצאה לפועל, לא התנהל בהגינות וביושר, ולא עמד בהתחייבויותיו במהלך הליך פשיטת הרגל כמפורט להלן.

מהן התחייבויותיו של החייב המצוי בפשיטת רגל?

  • החייב צריך לשלם באופן מסודר ובמועד תשלומים חודשיים שהוטלו עליו במסגרת הצו לתשלומים. כאשר החייב אינו עמד בתשלומים החודשיים, הדבר עלול לגרום לביטול ההליך של פשיטת הרגל.
  • על החייב להגיש דוחות תקופתיים מסודרים במועד מידי חודש / חודשיים לכונס או למנהל המיוחד, לפרט הוצאותיו והכנסותיו, ולצרף מסמכים תומכים בדוחות. אם הדיווח אינו סדיר, או שהחייב אינו מגיש דיווח, יבוטלו הליכי פשיטת הרגל על ידי בית המשפט, הכונס, או המנהל המיוחד.
  • על החייב לשתף פעולה עם הכונס והמנהל המיוחד, להופיע לחקירות ולגלות מסמכים שנדרשים ממנו. אם החייב אינו מאפשר לחקור אותו לגבי מצבו הכלכלי והצטברות חובותיו, הכונס והמנהל המיוחד ממלאי התפקידים המשמשים כזרועו הארוכה של בית המשפט, יכולים לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את צו הכינוס ואת הליך פשיטת הרגל.

חייב שלא עומד בהתחייבויות הללו, נחשב למי שמנצל לרעה את ההליך של פשיטת הרגל, דבר שיוביל לביטולו של ההליך. החייב יחזור למצב המשפטי שהיה בו טרם הליך פשיטת הרגל, והנושים יחזרו לנקוט נגדו בהליכי גביה, אשר במסגרתם יוטלו עליו מיני סנקציות והגבלות.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915