בנקים למשכנתאות

בנקים למשכנתאותבנק למשכנתאות הוא בנק מסחרי אשר מספק שירותים בנקאיים של מתן הלוואות משכנתא לצרכנים פרטיים לרכישת דירות או בתים למגורים או נדל"ן מסחרי וחלקם עוסקים בליווי פיננסי של פרויקטים מסחריים למגורים.

ההבדל בין בנק משכנתאות לבנק רגיל

ההבדל המהותי בין בנק שמוגדר "בנק למשכנתאות" הוא מתוקף רישיון הבנקאות שניתן לבנק מטעם בנק ישראל, על פי "חוק הבנקאות" בנק שמתוקף רישיונו מוגדר כבנק למשכנתאות יכול לעסוק אך ורק בתחום בנקאי זה של מתן הלוואות למגורים ואינו יכול לספק שירותים נוספים. מסיבה זו מרבית הבנקים למשכנתאות מוגדרים כבנק נפרד מחברת האם שלהם ופעילות המשכנתאות נעשית בנפרד לחלוטין.

זה מקל על ההתנהלות הפיננסית שלהם ועל ניתוח ביצועיהם. כפי שנראה בסעיף הבא, הבנקים שמוגדרים "למשכנתאות" בישראל הם למעשה חברות בת בבעלות מלאה של כל הבנקים הגדולים במשק. לכל אחד מחמשת הגדולים יש בנק למשכנתאות שלו. אין מניעה מבנק מסחרי רגיל שמספק את מגוון השירותים הבנקאיים לתת הלוואות משכנתא גם כן וישנם כמה שעושים זאת כפי שנראה (כמובן שרישיון הבנק צריך לאפשר מתן משכנתאות בכל מקרה).

בנקים למשכנתאות בישראל

בישראל קיימים  5 בנקים שמורשים לספק רק שירותי משכנתאות על פי רישיונם מבנק ישראל, כמו כן,  בנקים מסחריים נוספים גם מספקים משכנתאות אך אינם מוגדרים ברישיון רק לתחום זה. נסקור אותם בקצרה: 1. בנק טפחות למשכנתאות: חלק מקבוצת מזרחי-טפחות. בנק טפחות למשכנתאות מוזג עם בנק מזרחי ויצר בנק מסחרי ראשי. הבנק הוא אחד השחקנים המרכזיים בתחום הלוואות למגורים בישראל.
בנק אדנים שגם נחשב בנק למשכנתאות מוזג במלואו אל תוך מזרחי-טפחות ולכן אינו נחשב בנק נפרד.2. בנק לאומי למשכנתאות: שייך במלואו לבנק לאומי, מחזיק בנתח שוק גדול.3. בנק דיסקונט למשכנתאות: זרוע המשכנתאות של קבוצת דיסקונט, נמצא בבעלות מלאה של בנק דיסקונט.4. הבנק הבינלאומי למשכנתאות: שייך לבנק הבינלאומי ומרכז עבורו את פעילות המשכנתאות. אל תוך הבינלאומי למשכנתאות מוזג בנק עצמאות למשכנתאות ופיתוח וכל פעילותו עברה לבינלאומי.5. בנק משכן – פועלים משכנתאות: בנק המשכנתאות של בנק הפועלים, נמצא בבעלותו ושליטתו המלאה.בנק "ירושלים", בנק "מרכנתיל דיסקונט" ובנק "אגוד" גם מספקים שירותי משכנתאות במסגרת שאר השירותים הבנקאיים שהם מציעים כבנקים מסחריים.

סוגי משכנתאות

עם התפתחות שוק המשכנתאות בישראל והעובדה שיותר ויותר אנשים רוכשים נכסים למגורים, נוצרו מגוון רחב של מסלולי משכנתאות שמוצעים ללקוחות. למעשה ישנם כ-30 מסלולים שונים של משכנתאות. באופן כללי ההבדלים בין מסלולי המשכנתא השונים הם באחוז המימון שמספק הבנק מערך הנכס, הצמדת המשכנתא לנתונים כלכליים שונים, מסלולי ריבית שונים שמצורפים למשכנתאות מעבר להחזר ההלוואה, תנאי החזר ההלוואה והעמלות השונות לאורך חיי המשכנתא. נסקור בקצרה את המסלולים העיקריים:

  • משכנתא בריבית משתנה: החזר ההלוואה נקבע עפ"י ריבית מסוימת בתוספת מרווח שקובע הבנק. הריבית משתנה בתחנות קבועות כל כמה שנים.
  • משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד: גם ההלוואה וגם הריבית צמודים למדד המחירים לצרכן, הריבית היא למעשה קבועה אך אם יש שינוי במדד גובה ההחזר החודשי משתנה.
  • מסלול ריבית פריים: הריבית היא הריבית של בנק ישראל בתוספת מרווח שקובע הבנק, אין הצמדה למדד.
  • מסלול צמוד מט"ח: הריבית מחושבת לפי ריבית הליבור שנקבעת בלונדון (רלבנטית לעסקאות מט"ח) וסכום ההלוואה מוצמד לשער מטבע מסוים.

כל משכנתא שמתקבלת מבנק מחייבת ביטוח משכנתא וביטוח חיים מובנה של הלווה לצרכים ביטוחיים של הבנק בהחזר ההלוואה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915