בנק יהב לעובדי המדינה


בנק יהב לעובדי המדינהייחודו של הבנק בתור ספק שירותים ותיק לעובדי מדינה הוא המיקום של סניפים מסוימים במתחמי קריות ממשלה או פיזית במקומות העבודה של עובדי מדינה (בתי חולים ממשלתיים למשל). 

שירותי הבנק:

פקדונות של בנק יהב

תכניות חיסכון של בנק יהב

משכנתאות בבנק יהב

נתונים פיננסיים על הבנק

  • בנק יהב אינו נסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב כמניה עצמאית כי הבנק נמצא בבעלות של בנק מזרחי-טפחות שמנייתו נסחרת נכון לתחילת שנת 2010 סביב שער 33.55 ש"ח למניה, ובבעלות הסתדרות עובדי המדינה ומדינת ישראל.
  • הרווח הנקי של הבנק בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 היה 25.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 126.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה של 2008.
  • ההון העצמי של בנק יהב הוא כ-715 מיליון ש"ח.
  • האשראי שנתן הבנק לציבור בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 הוא כ-415 מיליון ש"ח ופיקדונות הציבור בבנק הם 1.194 מיליארד ש"ח.
  • ההפרשה לחובות מסופקים (חוב שגבייתו מוטלת בספק) בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 הייתה על 8.5 מיליון ש"ח.

מבנה הבעלות של בנק יהב

עד שנת 2007 הבעלות על בנק יהב הייתה כולה בידי שני גופים, בנק הפועלים והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה (חברה בבעלות משותפת שווה של הסתדרות עובדי המדינה ומדינת ישראל). ב-27 למרץ 2007 מכר בנק הפועלים את חלקו, 50%, בבנק לבנק מזרחי-טפחות בכ-295 מיליון ש"ח. לבנק יהב אם כך שני בעלי מניות, בנק מזרחי-טפחות והחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ. לציבור אין אחזקה בבנק כי הוא אינו נסחר ישירות בבורסה.

  • בנק מזרחי-טפחות מחזיק ב-50% מבנק יהב
  • החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה מחזיקה ב-50% הנוספים

פעילות הבנק ומגזרים חזקים

בנק יהב הוא בנק מסחרי למגזר הקמעונאי בלבד, מתוקף רישיונו אסור לבנק לספק שירותי בנקאות עסקית. הבנק נותן את כל שירותי הבנקאות הרגילים, משכנתאות מסופקות דרך עמדות של מזרחי-טפחות ולא ישירות ע"י בנק יהב.
לבנק יהב 35 סניפים בפריסה ארצית ועוד 5 מרכזי ייעוץ, שכאמור חלקם נמצאים בקריות הממשלה השונות. עקב העובדה שלבנק יהב היה אישור עד לתחילת 2009 לספק שירותי בנקאות רק למגזר עובדי המדינה זהו כמובן המגזר החזק שלו ומרבית עובדי המדינה והחברות והתאגידים הממשלתיים הם לקוחות של הבנק.

למרות זאת, בשנת 2007 זכה בנק דיסקונט במכרז של משרד האוצר למתן שירותי בנקאות לעובדי המדינה ובכך ספג בנק יהב מכה קשה. עקב המכרז שעבר לבנק דיסקונט שונה רישיונו של בנק יהב ואושר לו לספק שירותים קמעונאיים רגילים לשוק הפרטי. לבנק יהב אין אחזקות מהותיות נוספות כי הוא למעשה חברה בבעלות משותפת ושווה של קבוצת מזרחי-טפחות, הסתדרות עובדי המדינה ומדינת ישראל.

הנהלת הבנק

משרדי הבנק הראשיים נמצאים בבית יהב, רחוב ירמיהו 80, ירושלים.בעלי תפקידים מרכזיים:

  • שאול גלברד: מנכ"ל הבנק
  • דוד בן דוד: יו"ר דירקטוריון הבנק
  • מיכאל אלטמן: חשבונאי ראשי

לאתר הבית של בנק יהב לחצו כאן

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915