גרירת משכנתא

גרירת משכנתאמשפחות רבות עוברות כמה דירות במהלך השנים, אפילו לאחר שכבר יש להם משכנתא פעילה וקיימת על דירה אחת. תהליך של גרירת משכנתא הוא אם כך תהליך שמבצעים על מנת להעביר משכנתא קיימת עבור דירה אחת כך שתהיה משכנתא עבור דירה אחרת – גוררים את המשכנתא מנכס אחד לשני.

גרירת משכנתא היא תהליך שכרוך בבירוקרטיה מסוימת מכיוון שאי אפשר כמובן לקום בבוקר יום אחד ולהחליט שמעבירים את המשכנתא לנכס אחר, המשכנתא הרי משועבדת לבנק המלווה כביטחון להחזר ההלוואה שקיבלתם לפני שנים ושינוי הנכס משנה את המצב.

מתי מבצעים גרירת משכנתא

המקרה הקלאסי של גרירת משכנתא הוא כאשר הלווים רוצים למכור את דירתם שנרכשה בעזרת המשכנתא ולקנות דירה חדשה, אך ללא סילוק המשכנתא הראשונה וללא לקיחת חובות נוספים, ולכן הם זקוקים להעביר את ההלוואה והחזריה לדירה החדשה.

האפשרות הנוספת במצבים דומים היא לקיחת הלוואת גישור שמאפשרת לרכוש את הדירה החדשה לפני מועד מכירת הישנה, ולאחר שמוכרים את הדירה הישנה מחזירים את הלוואת הגישור לבנק. או לחלופין מסלקים את המשכנתא הקיימת בעזרת מכירת הדירה הישנה ולקיחת משכנתא חדשה לגמרי עבור הרכישה החדשה.

בהליך גרירת משכנתא ההלוואה והחזריה נשארים בעינם אך לאחר קבלת אישור הבנק פשוט מבצעים גרירה – מעבירים את השעבוד מדירה אחת לשנייה.

לבנק אסור לשנות את תנאי ההלוואה

התקנות הקיימות לא מתירות לבנקים לשנות את תנאי המשכנתא במסגרת הליך גרירת משכנתא וגם אסור לבנק לסרב לביצוע הגרירה אם קיים נכס חלופי שנרכש כבר. רק בנסיבות מסוימות, שמוגדרות כסבירות ובידיעת הלווה ניתן לשנות את תנאי המשכנתא לרעת הלווה.

יכול להיות מקרה בו הלווים מבקשים לגרור את המשכנתא אך עדיין לא רכשו נכס חדש לאחר מכירת הנכס המשועבד, במקרה כזה הבנק יכול לדרוש בטוחה אחרת כמו פיקדונות, ערבות בנקאית וכדומה. כמובן שרצוי לברר את כל הפרטים לגבי גרירת משכנתא לפני מכירת הדירה הראשונה ורכישת החדשה כי ההליך מצריך את אישור הבנק ובכל זאת כרוך בעלויות ועמלות ו/או העמדת בטוחות אלטרנטיביות.

ניירת ופרוצדורות לצורך גרירת משכנתא

•    יש להציג חוזה מכירה של הדירה הישנה.
•    חוזה רכישה של דירה חדשה או בטוחה אחרת על פי דרישת הבנק.
•    לבצע את שעבוד הדירה החדשה או הבטוחות החליפיות עבור הבנק המלווה.
•    הלווים חייבים להציג מסמכי גרירת משכנתא חתומים, גם ע"י ערבים אם ישנם כאלו.
•     יש לשלם למוכר הדירה החדשה את סכום יתרת הגרירה ועוד כ-10% מעלות הדירה – תשלום מההון העצמי ולא מהבנק.

תהליך בקשת גרירת משכנתא

בפועל מדובר על הליך דומה לזה שעוברים כאשר מבקשים משכנתא לראשונה על הדירה. מגישים לבנק בקשה להלוואת משכנתא עם כל המסמכים הרלבנטיים, מוכיחים אישור זכויות על שני הנכסים או על הנרכש, לאחר מכן הבנק בוחן את המסמכים. אם מקבלים אישור מהבנק לביצוע של גרירת משכנתא אז מתחיל הליך העברת השעבוד לדירה החדשה – אם מדובר על כספי זכאות למשכנתא אז ייתכן שינוי בתנאים בין יישובים וכדומה וכמו כן הלווים רשאים לבקש ולקבל הלוואה נוספת מעבר ליתרת המשכנתא המקורית שאותה הם גוררים.

לעיתים הלווים יתבקשו להציג מסמכים נוספים או לבצע הערכת שמאי עבור הנכס החדש שהם מבקשים לרכוש. אם מבקשים הלוואה נוספת מעבר לגרירה א יש לחתום על כל המסמכים הרלבנטיים עבורה. לאחר השלמת כל המרכיבים הבירוקרטים הבנקים מבצעים בפועל את גרירת המשכנתא ואת העבדת השעבוד לדירה החדשה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915