דמי ביטוח

דמי ביטוחדמי ביטוח הם עלות הביטוח, נהוג לקרוא למונח זה גם פרמיה, זהו הסכום שאותו מעביר המבוטח לגוף המבטח אותו – בין אם מדובר על חברת ביטוח מסחרי, קופת חולים או גורם ממשלתי כזה או אחר. דמי ביטוח הם הכסף שמשלם המבוטח ושעבור תשלום זה מבטיח הגוף המבטח לשלם למבוטח (או למי ממוטביו) את גמול הביטוח אם קרה מקרה ביטוח כפי שמוגדר בפוליסה או בחוק.

בהקשר של דמי ביטוח, חוץ מביטוח חיים וביטוח רכב, בכל שאר תחומי הביטוח הסכם הביטוח תקף ומחייב גם לפני התשלום של דמי הביטוח ועל פי ההתחייבות של המבוטח לשלם אותם.

דמי ביטוח ממשלתיים ומחייבים בישראל

בישראל ישנם שני סוגים של דמי ביטוח שחובה על אזרחי המדינה לשלם.
•    ביטוח לאומי
•    ביטוח בריאות
השיעור של דמי הביטוח שעל כל אחד לשלם נגזרים מרמת ההכנסה החייבת בתשלומים / מיסים אלו, כאשר שכירים משלמים פחות דמי ביטוח מאשר עצמאים כי לשכירים נוספות גם הפרשות המעביד שלעצמאים אינן קיימות כמובן.

חישוב דמי ביטוח בפוליסות ביטוח

דמי הביטוח נטו, או פרמיה נטו, היא עלות הביטוח שמחושבת לפי עלות הסיכון למבטח. פרמיה זו יכולה להיות מחושבת על פי אחת מארבע שיטות:
•    סכום הביטוח מוכפל במקדם סיכון שנקבע אקטוארית (תעריף או מיון) – זוהי השיטה הנפוצה בביטוחי רכוש עסקיים ופרטיים.
•    דמי ביטוח נקבעים על פי טבלה אקטוארית לגבי סיכון – רלבנטי בעיקר עבור ביטוח רכב פרטי וביטוח רכב חובה.
•    על פי כמות יחידות סיכון – נהוג בביטוחי חבות מעביד.
•    היקף סיכון מוכפל במקדם הסיכון – נהוג בביטוחי אחריות מוצר ואחריות מקצועית.

גורמי השפעה נוספים על גובה דמי ביטוח

מעבר לחישובים הביטוחיים שהוצגו ישנם גורמי השפעה נוספים על גובהם של דמי הביטוח: רמת הסיכון והיקף הכיסוי הביטוחי – לכן פוליסת ביטוח בעלת תשלום חודשי נמוך יותר עשויה להיראות אטרקטיבית מאוד בתחילה אך בבחינה קפדנית יותר מתברר כי סכום הביטוח נמוך יחסית והיקף הכיסוי אינו מספק.

גורמים שמושפעים מדמי הביטוח שנקבעים בעזרת שני גורמים אלו הם אחוז או גובה ההשתתפות העצמית במקרה של הפעלת הביטוח, עלות מיגון שנדרשת לאישור הפוליסה, מה כלול בביטוח ותנאי הביטוח, גבול האחריות החוקית בביטוחי צד שלישי.

דמי ביטוח שמשלם המבוטח – פרמיה ברוטו

הסעיפים שנסקרו עד עתה מתייחסים לדמי הביטוח נטו שקובע הגוף המבטח כרלבנטיים לפוליסה. אך המבוטח משלם בסופו של דבר דמי ביטוח פרוטו או פרמיה ברוטו, מדובר על תשלום מעט גבוה יותר שכולל גם את "הוספת הדמים" לעלות נטו. הכוונה היא להוצאות שונות של הגוף המבטח, מיסים, היטלים שונים ודמי גביה כי רכישת הביטוח מתבצעת בתשלומים חודשיים ולא תשלום אחד.

חשוב לציין כי לחברות הביטוח אסור להוסיף לאותם דמי ביטוח סופיים שנקבע כי על המבוטח לשלם תוספות תשלום עבור כיסויים או תנאים שהוא זכאי להם על פי החוק.

אי תשלום דמי ביטוח – לא מחייב ביטול מיידי של הביטוח

חוק חוזה הביטוח קובע כי גם אם מבוטח לא שילם דמי ביטוח במועד שנקבע מראש בין הצדדים המבטח לא יבטל את הכיסוי מיידית. חברת הביטוח רשאית לבטל את הפוליסה רק לאחר ששלחה למבוטח שתי הודעות רשמיות עם דרישת תשלום ותוך שהן נותנות ארכה של 15 ו-21 יום לביצוע התשלום.

ישנן הגדרות והגבלות נוספות רבות ומגוונות לגבי דמי ביטוח, הן מצד המבוטח והן מצד המבטח.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.