דש השתלמות טיטניום

דש השתלמות טיטניוםבית ההשקעות דש הוא חלק מהקבוצה הבורסאית דש איפקס הולדינגס בע"מ, קבוצה פיננסית חזקה שמנהלת מגוון שירותים ומוצרים. בשנת 2010 רכשה קבוצת ברם את השליטה בחברת דש, בעלי השליטה בפועל הם האחים אלי וניר ברקת (ראש עיריית ירושלים) ויובל רכבי. דש מנהל כ-40 מיליארד שקל במגוון המוצרים והשירותים של בית ההשקעות.

פרטי קרן דש השתלמות טיטניום

דש השתלמות טיטניום היא קרן השתלמות כללית שתחילתה בשנת 2004 ועמיתיה נמנים על כלל מגזרי המשק, הקרן סגורה למצטרפים חדשים החל משנת 2009. דש השתלמות טיטניום נחשבת קרן במסלול השקעות כללי של בית ההשקעות דש, מסלול זה נחשב יחסית סולידי ומערב השקעה במגוון רחב של מכשירים פיננסיים ללא הסתמכות בלעדית על אפיק כזה או אחר. דמי הניהול הממוצעים שגבתה דש השתלמות טיטניום בשנת 2009 היו 1.04% מהכספים הצבורים.

התפלגות תיק הנכסים של דש השתלמות טיטניוםשירותי ניכיון שיקים

דש השתלמות טיטניום מנהלת נכסים בשווי כולל של 6.2 מיליון שקל נכון ליולי 2010, תיק הנכסים של קרן דש השתלמות טיטניום הוא מגוון מאוד כפי שניתן לצפות מקרן שייעודה חיסכון לטווח בינוני והרכבו:
•    מזומנים ושווי מזומנים: 6.27%
•    אג"ח ממשלתי: 30.62%
•    אג"ח קונצרניות: 19.03%
•    מניות וניירות ערך אחרים: 31.04%
•    הלוואות ופקדונות: 0.75%
•    השקעות אחרות: 12.29%

תשואות קרן דש השתלמות טיטניום

אחד המרכיבים החשובים ביותר בכל מוצר חיסכון לטווח בינוני או ארוך הוא כמובן התשואה שמנהלי הקרן משיגים על יתרת הנכסים שבקרן, תשואה זו מגדילה את הכספים שיש לכל עמית בסופו של דבר למשיכה. דש השתלמות טיטניום הציגה לאורך שנות קיומה הקצרות תשואות חיוביות בשיעור שנתי ממוצע של 14.61% משנת 2006 ועד 2009.

•    תשואת דש השתלמות טיטניום מינואר 2010 ועד יולי 2010 הייתה 3.71%
•    התשואה המצטברת של דש השתלמות טיטניום לשנת 2009 עמדה על 31.94%
•    דש השתלמות טיטניום הציגה את התשואה השנתית הממוצעת החמישית בטיבה בשלוש השנים האחרונות (9.06%) ואת דמי הניהול הנמוכים ביותר מבין חמשת הקרנות הראשונות (1.04%).
•    תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות הייתה 13.22%

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915