הבנק העולמי

הבנק הלאומיהבנק העולמי (World Bank) הינו מוסד פיננסי אשר נועד לספק למדינות השונות אשראי לפיתוח ולהשקעות, בכפוף להפקדת ערבות של הממשלה המלווה. כבר בשנת 1945 הוקם הבנק העולמי, זאת בעקבות ההחלטות שנתקבלו בוועידת ברטון וודס.

הצורך הראשוני שלשמו הוקם הבנק היה שיקום מדינות אירופה שמצבן הידרדר לאור מלחמת העולם השניה. אולם, גם לאחר ששוקם המצב הכלכלי של מדינות אלו, המשיך בנק זה בפעילותו השותפות, כאשר עיקר מאמציו התרכזו בפיתוח מדינות העולם הנחשלות (המכונות גם מדינות העולם השלישי) ובצמצום הרעב והעוני באותן מדינות.

לאור המטרות שלשמן פועל הבנק, כאמור, עיקר ההלוואות הניתנות על ידו מופנות לסקטורים החברתיים, כגון: חינוך, תשתיות, בריאות, פיתוח החקלאות ועוד. כך, לדוגמא, ההלוואה הראשונה שניתנה על ידי הבנק העולמי נמסרה לצ'ילה, כשלוש שנים לאחר הקמת הבנק. סכום ההלוואה עמד על כשישה עשר מיליון דולרים, אשר נועדו לשמש את צ'ילה לצורך רכישת מכשור חקלאי והקמת תחנות כוח.

המטה המרכזי של הבנק העולמי ממוקם בעיר הבירה של ארצות הברית, וושינגטון די.סי, המרכז את פעילותם של סניפי הבנק הפועלים בלמעלה ממאה מדינות ברחהבי הגלובוס. הנשיא המכהן כיום בראש הבנק העולמי הוא רוברט זואליק.

מבנה הבנק העולמי

ישנם שני ארגונים מרכזיים המרכיבים את הבנק המרכזי. הראשון הינו הבנק העולמי לשיקום ופיתוח (IBRD), אשר הוקם עם הקמת מוסד הבנק העולמי ותפקידו להסדיר את ענייני האשראי של מדינות העולם השני והשלישי ולנהל את הפרוייקטים הקשורים בהן. המוסד השני הינו האיגוד הבין לאומי לפיתוח (IDA) שהוקם באמצע שנות החמישים של המאה הקודמת ועיקר תכליתו הינה לספק למדינות הנכשלות ביותר הלוואות בריבית מיוחדת (ריבית נמוכה מזו המוצאת ללווים מה-IBRD, כאמור לעיל).

מלבד הארגונים המרכזיים המפורטים לעיל, מורכב הבנק העולמי גם משלושה ארגונים הקשורים אליו: הסוכנות הבינלאומית להבטחת השקעות (MIGA) שמטרתה להסדיר את ביטוח ההשקעות הפרטיות במדינות הנמצאות בפיתוח, האיגוד הכלכלי הבינלאומי (IFC), אשר מופקד על מתן הלוואות לתאגידים פרטיים ובית המשפט ליישוב פלוגתאות הנוגעות להשקעות (ICSID), שנועד להסדיר את היחסים שבין המשקיעים השונים במקרה ומתגלע סכסוך משפטי ביניהם.

דוגמאות לפעילות הבנק המרכזי

רק לאחרונה אישר הבנק העולמי כי בכוונתו להשקיע כארבעים וחמישה מיליון דולרים בהקמת מפעל לטיהור מי שפכים שיוקם בעיר חברון. על פי תוכניות הבנק, עשרה מיליון יושקעו מהרזרבות של הבנק עצמו ואילו שאר הסכום יושקע על ידי גופים שונים שיגוייסו על ידו. לא למותר לציין כי התכנית להקמת המפעל קיימת כבר כעשר שנים, אולם בגלל קשיים כלכליים לא נעשתה כל התקדמות למימושה. התערבות הבנק המרכזי מהווה צעד משמעותי להקמת המפעל, אשר הינו בעל צורך חברתי וסביבתי רב לתושבי האיזור.בנק

פרוייקט נוסף שמתגבש בימים אלו בעקבות מימון שמעניק הבנק העולמי הוא הקמת תחנות כוח סולאריות במרוקו. עלות הפרוייקט מוערכת בכתשעה מיליארד דולרים, אשר יאפשרו לתושבי מדינת מרוקו למזער את התלות שיש להם בגז ובנפט המיובא מהמדינות השכנות ותוך כדי כך ישפר את מצבם הכלכלי וימגר את הזיהום הסביבתי במדינה.

תמיכתו של הבנק המרכזי אינה מבוצעת רק באמצעות הזרמת כספים לפרוייקטים מקומיים, אלא גם בהתוויית מדיניות כלכלית ומתן עצות לשיפור המצב הפיננסי במדינות החברות. כך, למשל, בשנה האחרונה נפגש דריקטריון חברת החשמל של ישראל עם נציגי הבנק העולמי, במסגרתו נפרסו המלצותיו של הבנק שנועדו לשפר את המצב הכלכלי של מונופול החשמל.

על אף התרומה האדירה של הבנק העולמי לכלכלת העולם, יש לציין כי עדיין נשמעת ביקורת בנוגע לפעילותו, בעיקר בשל העובדה שהוא מותיר את המדינות הלוות עם חובות כבדים לבנק.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915