6 טיפים חשובים להגשה נכונה של דוחות תקופתיים במסגרת פשיטת רגל

פשיטת רגל בעקבות המצב הבטחוני בארץ

פושט רגל מחוייב להגיש דוחות תקופתיים. בעת שניתן צו כינוס הנכסים, יקבע בצו התשלומים גובה התשלום החודשי שחל על פושט הרגל, וכן החובה המוטלת עליו לדווח על הוצאות והכנסות שוטפות במסגרת דוח תקופתי.

הדוח משקף את המצב הכלכלי של החייב והוא רלוונטי להתנהלות ההליך. באמצעות הדוח, בית המשפט וממלאי התפקידים מטעמו (הכונס הרשמי והמנהל המיוחד) יוכלו לעמוד על המצב הכלכלי של החייב – דבר שיעזור בהחלטה לגבי מתן ההפטר המיוחל. כמו כן, מהדוחות ניתן ללמוד על הנכסים והרכוש שברשות החייב, ועל האפשרות לממש אותם במסגרת בפשיטת הרגל לצורך פרעון החובות.

ככלל, צריך למלא את הדוח במדויק, באופן מוקפד ומסודר. החייב צריך למסור באמצעות הדיווחים אינפורמציה מלאה ובתום לב. היה והחייב יפר את חובת תום הלב במהלך הדיווח, בקשתו להפטר לא תתקבל וההליך עלול להתבטל.

הגשת הדוחות התקופתיים

על החייב שפתח בבקשה לפשיטת רגל להגיש דוחות תקופתיים למשרדי המנהל המיוחד ואם לא מונה מנהל מיוחד, אזי יוגש למשרדי הכונס הרשמי.

הדוח יוגש באמצעות טופס שבו יפורטו מקורות ההכנסה וההוצאות של החייב, וכן יצורפו לו מסמכים נלווים ואסמכתאות מפורטות לגבי ההוצאות וההכנסות הרשומים בדוח. אם החייב לא יגיש דוח תקופתי, עלול הליך פשיטת הרגל להתבטל. במקרה כזה יאלץ החייב לחזור למצבו הקודם ולהתמודד לבדו מול נושיו הרבים בהוצאה לפועל.

מתי יתחיל החייב להגיש את הדוחות?

מספר ימים ממתן צו הכינוס. עם זאת ניתן לבקש מבית המשפט להאריך את מועד הגשת הדוח בנסיבות מיוחדות.

מה צריך החייב לעשות כדי שחובת הדיווח התקופתי במסגרת הליך פשיטת הרגל תתקיים כראוי? כל הטיפים

 1. הקפדה על אופן כתיבת הדוחות – באופן מסודר ויעיל

על החייב למלא את הדוח המדויק באופן מסודר. עליו לפרט את ההוצאות וההכנסות, לצרף תלושי שכר חודשי, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי לגבי קצבאות אם קיימות, העתק של חוזה שכירות לדירת המגורים, מסמכים הקשורים למשכנתא אם יש בידיו, וכולי. כל המדווח צריך להיות אמת, ומגובה באסמכתאות.

 1. שליחת הדוח"ות – מומלץ דרך דואר רשום

רצוי ומומלץ לשלוח את הדוח התקופתי החודשי בדואר רשום עם אישור מסירה. משלוח בדואר רשום בצירוף אישור מסירה יהווה אסמכתא תקפה לתאריך בו נשלח הדוח. כך ניתן לעקוב לגבי הדואר גם באתר האינטרנט של חברת הדואר ולקבל בחזרה את אישור המסירה חתום למענו של החייב. אישור הדואר הרשום הוא אסמכתא תקפה בידי החייב אודות משלוח הדוח, עמידתו בחובותיו, ותום ליבו בהתנהלותו בהליך אשר חשוב מאוד לצורך קבלת ההפטר.

 1. לדאוג לקבל את פרטיהם של הנמנעים לדיווח

על החייב לדאוג לקבל את הפרטים הרלוונטיים של הכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד שמונה, אליהם הוא ישלח את הדיווח. מדובר בפרטים הכוללים את כתובותיהם, מספרי טלפונים ופקסימיליה להתקשרות, וכולי.

 1. שמירה על מסמכים וניירת

על החייב לשמור עותקים מהדיווחים, הניירת והמסמכים שצרף לדיווחים החודשים, הקבלות בגין התשלומים, ואישורי הדואר הרשום באופן מסודר בתיק נפרד. חשוב שהחייב ישמור על המסמכים הללו בתיק מסודר שיכין לצורך כך אשר יהיה זמין בידיו לכשיידרש לכך. על החייב להיות מוכן להצגת המסמכים במועד שיקבע לו בבית המשפט במהלך ההליך.

 1. השובר של התשלום החודשי

כדי להראות לכונס הרשמי או למנהל המיוחד שהחייב אכן עומד בתשלום שנקבע לו בצו התשלומים, ובמיוחד כדי למנוע חוסר התאמה בין המידע הממוחשב לסכומים ששולמו על ידי החייב בפועל, כדאי לצרף העתק מהשובר של התשלום החודשי לאחר ששולם, לדיווח החודשי.

 1. "טיפים" חשובים נוספים:

 • כדאי תמיד לצלם כל מסמך ששולחים ולהקפיד שהצילומים שנשארים בידי החייב יהיו מלאים ולא קטועים. יש יש לשמור בקפדנות ידי החייב העתקים מכל מסמך שנשלח.
 • כדאי למספר ו/או לסמן באופן ברור את הנספחים המצורפים לדוחות .
 • למצער, במחוזותינו יש לעיתים עיכובים במשלוח הדואר, לפיכך, אפשר גם להגיש את החומר ישירות במסירה אישית למשרדי הכונס ואז יש לדאוג לקבל חותמת "נתקבל" במקום.
 • להקפיד לא לאחר בהגשת הדיווחים, ולא להמתין לרגע האחרון.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915