הלימות הון

הלימת הוןהלימות הון היא מונח עסקי חשוב מאוד שרבים מהיזמים החדשים והפעילים לא מכירים או שאינם מבינים אותו כל בוריו. נהוג לשמוע על הלימות הון בהקשר של בנקאות וחברות ציבוריות גדולות בישראל, אך בפועל יש למונח זה חשיבות גם עבור עסקים רבים אחרים – למרות שאין להתעלם מכך שהמושג רלבנטי מאוד למגזר הבנקאות והפיננסים.

למונח הלימות הון יש הגדרות ופירושים מעט שונים בהתאם למגזר העסקי לגביהם הוא מופנה, אך באופן כללי יש זהו יחס פיננסי חשוב לתפעול נכון של עסקים.

ההגדרה הכללית של הלימות הון

ההגדרה הכללית של המונח, זו שמתייחסת לכלל העסקים בישראל ובעולם. הלימות ההון (באנגלית: Capital Adequacy) היא הסכום הכולל של ההשקעה הפיננסית שיש בה צורך על מנת להקים ולתפעל פעילות עסקית – כולל השקעות בנכסים ובאמצעי הון חוזר שוטפים.

הכוונה של הגדרה כללית ופחות נפוצה זו היא הסכום הכספי המינימלי שיזם זקוק לו על מנת להקים לתפעל באפון בסיסי וראשוני עסק חדש. סכום נמוך מכך לא יהיה מספיק ועלול להציב את היזם בקשיי מימון או תפעול שוטפים. כמובן שכל סכום בהון עצמי שהוא מעבר לסכום המוגדר של הלימות הון הוא מבורך ומסייע ליזם לשמור על מימון במינוף נמוך ויציבות פיננסית חשובה.

הלימות הון במגזר הבנקאי

הלימות הון היא רלבנטית במיוחד עבור המגזר הבנקאי והפיננסי, בעיקר לצרכי עמידה באמות מידה רגולטוריות וחוקיות. מקור השימוש ביחס הלימות הון הוא התפישה וההנחה של הרשויות המפקחות על מגזר הבנקאות והפיננסים כי לבנק או לגוף פיננסי שמעניק אשראי ללקוחות שונים צריך להישאר במאזן סכום מינימלי שנחשב בטוח לצרכי הגנה מסוימת על מתן האשראי.

בכך הלימות ההון מסייעת לציבור לקבל הגנה על ביטחון הכספים שלו הן אלו שהתקבלו באשראי והן אלו שמופקדים בפיקדונות למיניהם – כי אם הבנק מבצע הפרשה של כסף על כל הלוואה שהוא נותן הסיכון להיקלעות לקשיים במקרה שחלק מההלוואות אינן מוחזרות פוחת וכך גם הסיכון לפגיעה בכספי הפיקדונות של הלקוחות.

הלימות הון במגזר הבנקאי מגדירה באופן רשמי ורגולטורי את היקף ההון שמותר לבנקים להעניק כהלוואות לציבור מתוך סך כל ההון העומד לצרכי הבנק על פי מאזנו. לצורך דוגמא, יחס הלימות הון מחייב של 8% יצריך מבנק להותיר כסף נזיל במאזנו בשיעור של 8% מכל הלוואה שיספק – למשל על הלוואה של 100,000 ש"ח הבנק ישאיר בהון העצמי שלו 8,000 ש"ח. עמידה בתנאי הלימות ההון או אף הצגת נתוני הלימות הון גבוהים מהנדרש מעידה עבור הציבור, המשקיעים והרגולטור כסימן לחוזק הפיננסי והיציבות של הבנק שבנידון.

הגנה על הכלכלה בכללותהקורס פורקס

שמירה על יחד הלימות הון תקין ותואם להגדרות הפיקוח על תחום הפיננסים לא מגנה רק על המפקידים לבנקים אלא גם על הכלכלה כולה. זאת מכיוון שנפילתו של בנק גדול תגרום לזעזוע כלכלי בשוק ההון המקומי ולפגיעה בחברות אחרות ולכן גם בציבור הכללי דרך חסכונות, שווי ניירות ערך ושאר סיכונים כלכליים.

מקור השימוש ביחס הלימות ההון

המונח עצמו קיים כבר שנים רבות, אך השימוש הנפוץ בו במגזר הבנקאות והפיננסים החל עם יישום מסקנות באזל 1 שבפועל חייבו את רוב המגזר הפיננסי באירופה ובמדינות אחרות דוגמת ישראל לעבור לתקנות חשבונאיות ומנהלתיות חדשות. תקנות באזל 1 מפרטות כמה סוגי הון והשורה התחתונה שלהן הייתה שיחס הלימות הון על הון מדרגה 1 שמקורותיו הם הון חשבונאי (הון מניות, רווחים צבורים, קרנות הון, אג"ח מסוימות) יהיה 8%.

כיום מיושמות כבר תקנות באזל 2 שמציבות דרישות מחמירות יותר של הלימות הון על סוגי ההון השונים ובעתיד בקרוב צפוי המגזר הפיננסי לעבור לתקנות באזל 3 שיש הטוענים שאינן מספיקות בעקבות הלקחים מהמשבר הכלכלי של 2008.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.