הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים

הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמוליםחברת הביטוח הפניקס היא אחת הגדולות והמובילות במשק הישראלי, קבוצת הפניקס כוללת מספר חברות בנות מתחומים שונים כאשר הבולטת שבהן היא אקסלנס נשואה, בית השקעות גדול שמנהל מעל 40 מיליארד ש"ח.

השליטה בקבוצת הפניקס היא בידי איש העסקים יצחק תשובה. חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ היא החטיבה האחראית על כל תחום ניהול קרנות הפנסיה של חברת הביטוח וכן קופות הגמל השונות שמציעה החברה לציבור.

פעילות הפניקס בענף הפנסיה

מבחינת קרנות פנסיה חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ מנהלת שלוש קרנות פנסיה שונות.

הפניקס פנסיה מקיפה: קרן פנסיה מקיפה חדשה, הוקמה בשנת 1995. כקרן מקיפה עמיתי הקרן זוכים לקצבת זקנה בגיל פרישה וגם כיסויים ביטוחיים של קצבת נכות למקרי הצורך וקצבת שאירים למקרי מוות של העמיתים. הקרן המקיפה מציעה הרכב לקוחות איכותי ומערכת מחשוב וניהול מתקדמת. הקרן מנהלת היקף נכסים של 2.9 מיליארד ש"ח.

הפניקס פנסיה משלימה: הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ מציעה לציבור גם קרן כללית משלימה, זו קרן שבה ההפרשה היא רק עבור קצבת זקנה. מיועדת בעיקר להפקדות חד פעמיות מיוחדות או להפקדה של סכומים שהם מעל תקרת ההפקדה לקרן מקיפה – פעמיים השכר הממוצע במשק. יתרת נכסי הקרן המשלימה הם כ-38 מיליון ש"ח.

קרן פנסיה ותיקה עמית: הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ מנהלת גם קרן ותיקה שכבר סגורה למצטרפים חדשים מאז שנת 1995. קרן עמית קופה לפנסיה פעילה משנת 1952 והיא נמנית על הקרנות הותיקות שמאוזנות אקטוארית ולכן ממשיכות להתנהל בצורתן המקורית.

באופן כללי ניתן לומר כי רוב עמיתי קרנות הפנסיה של הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ הם עובדי צווארון לבן (עובדי משרדים בעיקר) ועובדים מתחום השירותים. עובדה זו מחזקת את יציבות הקרן כי הסבירות לריבוי תביעות נכות יורדת לעומת קרנות אחרות שבהן אחוז עמיתים עובדי כפיים גבוה.

מבחינת קופות גמל הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ מנהלת מספר מצומצם של קופות, שמונה במספר. פעילות הגמל אינה גדולה בפניקס בעיקר מכיוון שבית השקעות אקסלנס נשואה של הקבוצה מהווה גורם מרכזי בתחום זה ומנהל עשרות קופות גמל. קופות הגמל של הפניקס עברו לניהול הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ בתחילת שנת 2010 עם איחוד פעילות ניהול הפנסיה והגמל לחברה אחת. הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ מציעה קופות גמל סטנדרטיות לגיל פרישה, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים.

תשואות קרנות הפנסיה של הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ

קרן פנסיה נמדדת על פי יציבותה לאורך שנים על מנת שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי העמיתים וכמובן על פי מרכיב התשואה שהקרן משיגה ושמגדילה עבוד העמיתים את הכספים שצברו לאורך השנים.

הפניקס פנסיה מקיפה: התשואה המצטברת ל-12 חודשים עד יולי 2010 הייתה 12.12%, התשואה לשלוש שנים עד יולי 2010 הייתה 12.58%, התשואה לחמש שנים עד יולי 2010 הייתה 37.86%

הפניקס פנסיה משלימה: תשואת 12 חודשים 9.78%, שלוש שנים 16.78%, חמש שנים 39.60%.

התשואות הן שקלול של התשואה הנומינלית ברוטו עם התשואה הדמוגרפית של הקרנות.

לחץ כאן לצפייה בקרנות הפנסיה של חברת הפניקס באתר החברה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.