זכויות מול הבנקים – אמצעי תשלום

זכויות מול הבנקים - אמצעי תשלוםחלק משמעותי מפעילותנו כלקוחות מול הבנקים המסחריים הוא ביצוע תשלומים עבור מרכיבים ושירותים שונים, קיימים מגוון אמצעי תשלום בנקאיים מקובלים ולכן קיימות זכויות לקוחות וחובות בנקאיות לגבי נושא זה.

פנקסי שיקים

לבנק מותר לסרב לספק ללקוח פנקס שיקים רק במקרים מוצדקים, למשל בעיות אשראי מתמשכות בחשבון הלקוח. קיימים מקרים שבהם אסור לבנק לספק שיקים ללקוח – לקטין לפני גיל 16, ללקוח בעל חשבון מוגבל.

כל לקוח רשאי לבטל שיק באמצעות הודעה פשוטה לסניף שממנו הוא נמשך (הסניף שהנפיק את פנקס השיקים), הבקשה תהיה לרוב בכתב. על מנת ליהנות מהזכות לביטול שיק יש להגיש את הבקשה לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר הפקדת השיק בבנק של מקבל השיק – אי אפשר לבטל שיק לאחר שזה נפרע בבנק.

ללקוחות כל הבנקים זכות לדרוש במעמד הזמנת פנקס שיקים כי הבנק ידפיס עליהם מראש הגבלות לגבי העברת השיק לצד שלישי או סחירות השיק – הכוונה היא לכיתוב "למוטב בלבד" שמאפשר את פריעת השיק רק על ידי מי שרשום בסעיף "לפקודת". לבנק אסור לסרב לדרישה כזו מצד הלקוח.

למידע נוסף: מדריך השיקים של בנק אינפו

כרטיסי חיוב

כרטיסי חיוב מהווים מרכיב פעילות מרכזי מאוד בפעילות הבנקים, ניתן לראות זאת בהיקפי העמלות שגובים הבנקים המסחריים מפעילות כרטיסי אשראי. כרטיסי חיוב כאמצעי תשלום בנקאיים מוגדרים ומוסדרים במסגרת חוק כרטיסי חיוב (1986) שכולל את כל האפשרויות – החוק עודכן כמה פעמים על מנת להתאים למציאות הטכנולוגית והכלכלית כיום. כרטיסי החיוב הקיימים במערכת הבנקאית הם: כרטיסי אשראי, כרטיסי בנק למשיכת כסף מזומן וכרטיסי תשלומים למיניהם. חלק מזכויות הלקוח מול הבנק לגבי כרטיסי חיוב הן:אשראי

פירוט ההתקשרות של הלקוח מול הבנק לגבי כרטיס החיוב חייבת להיות מפורטת בהסכם כתוב.

ללקוח זכות לקבל הגנה מפני "שימוש לרעה" בכרטיס החיוב שלו, הכוונה לשימוש של גורם לא מוסמך, גניבת הכרטיס ושימוש בו וכדומה – לרוב שירות זה ניתן במסגרת התנאים של חברת האשראי שעבורם משלמים דמי כרטיס. הלקוח חייב להודיע מיידית על אובדן או גניבת הכרטיס.

בעסקאות במסמך חסר (שבהן לא הוצג הכרטיס עצמו – עסקאות טלפוניות, אינטרנטיות) ללקוח הזכות להודיע לבנק ולחברת האשראי כי העסקה אינה נכונה, לא בוצעה על ידו או שהסכום אינו תואם ובכך הלקוח זכאי לקבל זיכוי בהתאם לנסיבות.

אם לקוח ביצע עסקה בכרטיס חיוב עבור מוצר או שירות כלשהו אך זה לא סופק לו ע"י הספק – זכותו של הלקוח להודיע לחברת האשראי או לבנק ולא להיות מחויב עבור העסקה.

לבעלי כרטיסי חיוב שיש הוראות קבע היורדות מהכרטיס שמורה הזכות לבטל את הוראת הקבע באופן חד צדדי.

ללקוח יש הזכות להודיע באופן חד צדדי למנפיק כרטיס החיוב על רצון לבטלו – גם לבנק ולחברת האשראי זכות זו.

למידע נוסף: מדריך כרטיסי האשראי של בנק אינפו

הוראות קבע (הרשאות לחיוב חשבון)

הוראות קבע משמשות לביצוע תשלומים רבים, החל בביטוחים שונים ועד תשלומים קבועים לשירותים, מוצרים או תשלומים למיניהם. זכויות מול הבנק לגבי הוראות קבע הן:צקים

כל הוראת קבע חייבת להתבצע במסגרת חוזה מפורט בין בעל החשבון לגובה התשלום בפועל במסגרת ההוראה.

הלקוח המשלם יכול לבטל מראש תשלום בהוראת קבע באמצעות הודעה לבנק שלו. ההודעה חייבת להימסר יום עסקים אחד לפחות לפני העברת התשלום.

ללקוח זכות לבטל את הוראת הקבע בכל שלב.

יש להבחין בין הוראות קבע שנגבות ישירות מחשבון הבנק לכאלו מכרטיסי אשראי – הזכויות וההגדרות לגבי שני סוגים אלו שונות.

חזרה למדריך זכויות מול הבנקים

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.