זכויות מול הבנקים – חשבון בנק

זכויות מול הבנקיםבנקים הם הכרח עבור רוב מוחלט של תושבי המדינה, כולנו משתמשים בשירותיהם השונים, כולנו משלמים עמלות לבנקים ובלעדיהם הנושא הכספי היה הרבה יותר מסובך.

חשבון הבנק הוא הבסיס הכללי לפעילות של רוב הלקוחות מול הבנקים, קיימות זכויות מול הבנק בנושא של החשבון עצמו – מדובר על תחום מקיף מאוד, נסקור כמה זכויות לגבי נושאים ספציפיים.

פתיחת חשבון

באופן כללי לכל אחד קיימת הזכות לפתוח חשבון בנק בכל אחד מהבנקים המסחריים בישראל ואסור לבנק לסרב לפתוח ללקוח פוטנציאלי חשבון בנק אלא אם מדובר בסירוב סביר על פי הנחיות המפקח על הבנקים בבנק ישראל – והמקרים שמוגדרים סירוב סביר הם מועטים מאוד. לכל לקוח יש את זכות פתיחת החשבון והבנק חייב לספק לכולם שירותי חשבון עובר ושב לכל הפחות, אפילו אם הלקוח היה בעל חשבון מוגבל בבנק אחר בעבר ומקרים דומים. הבנקים אינם חייבים להעניק מסגרות אשראי, הלוואות וכדומה אך מסגרת לניהול חשבון עו"ש כן.

הבנקים השונים מציעים פתיחת חשבונות על פי סוג הלקוח מבחינת רמת הכנסה, שלב בחיים וכדומה.

ניהולכיצד מחושבת הריבית בניכיון שיקים בבנק

הלקוח מנהל את חשבון הבנק שלו מול הבנק מבחינת ביצוע פעולות וכדומה, ללקוח הזכות לקבל את מלוא שירותי ניהול החשבון על פי הגדרת סוג החשבון וכמובן ליהנות מניהול הכספים עצמם על ידי הבנק במערכות הבנקאיות השונות.

חשבון משותף

ללקוחות שפותחים חשבון משותף, לרוב עם בן/בת זוג, יש הזכות לבחור בין ניהול החשבון כך שעבור כל פעולה יש צורך בהסכמת וחתימת שני בעלי החשבון או ניהול "ביחד ולחוד" שמאפשר ביצוע כל פעולה בנפרד ע"י אחד מבעלי החשבון בלי חתימת האחר.

קטינים

האחריות המשפטית של קטינים היא מוגבלת ושונה מאשר בוגרים ולכן גם לגבי זכויות חשבון בנק מדובר על תנאים שונים. הכוונה היא לחשבונות עו"ש של קטינים שמנוהלים על ידם ולא חשבונות אשר נפתחים עבור קטינים ע"י מבוגר האחראי עליהם ובפועל אינם מנוהלים ע"י הקטין.

•    אסור לפתוח חשבון בנק לקטין לפני גיל 14.
•    עד גיל 16 חובה להציג אישור הורים או אפוטרופוס לפתיחת חשבון בנק לקטין – למעט נערים עובדים.
•    לקוח לפני גיל 16 לא יכול לקבל פנקסי צ'קים
•    כאשר קטין מקבל פנקס צ'קים יודפס עליהם "קטין" והסכום למשיכה בהם מוגבל ל-400 ש"ח.
•    ניתן לקבל כרטיסי חיוב רק מעל גיל 16 ולא כרטיס אשראי.
•    כל פעולת השקעה בניירות ערך בחשבון בנק של קטין מחייבת הסכמת נציג הקטין מול הבנק.

הוראות טלפוניותאייפון

לבנקים מותר לבצע פעולות בנקאיות למיניהן על בסיס הוראות טלפוניות של לקוחותיהן, כל בנק קובע איזה סוג פעולות יבוצעו במסגרת הוראות טלפוניות ואילו לא ואילו לקוחות יוכלו לבצע זאת. זכויות מול הבנק לגבי הוראות אלו הן:
•    זכות לקבל דיווח בכתב (דואר או דרך המחשב) לגבי פעולות שבוצעו בהוראה טלפונית.
•    ללקוחות יהיה קוד זיהוי פרטי או מערכת ביטחון שמזהה אותם מול גורמי הבנק.
•    פעולת שניתן לרוב לבצע באמצעות הוראות טלפוניות הן: העברת כספים מהחשבון, השקעות בניירות ערך, הפקדה לפיקדונות וחסכונות, קבלת ייעוץ השקעות, מידע משכנתאות.

שמירת מסמכים

פעולות בנקאיות כרוכות במסמכים רשמיים רבים מאוד, מסמך מוגדר למעשה ככל רישום לגבי פעולה בנקאית כלשהי – כולל בטלפון ובאינטרנט וכל מסמך הנוגע בצורה כלשהי לפעולה בנקאית, פעולות בניירות ערך ועוד.
•    הבנק חייב לשמור מסמכים בעלי קשר לעסקאות ופעולות למשך לפחות 7 שנים.
•    הבנקים חייבים לקבוע כללים ברורים לגבי שמירה על המסמכים בטוחים ומוגנים.
•    ללקוחות הזכות לקבל גישה למסמכים הרלבנטיים אליהם בכל התקופה בה הבנק מחויב לשמור אותם ברשומותיו.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915