זכויות מול הבנקים – ריבית

זכויות מול הבנקים - ריביתהריבית היא המרכיב העיקרי שקובע את עלות הלוואות ופתרונות אשראי למיניהם, הריבית היא התשלום העיקרי שלקוחות הבנקים משלמים על הלוואות, חובות וכדומה ומדובר על נושא חשוב מאוד, הן ברמת הלקוח היחיד והן ברמת המשק בכללותו מבחינת שיעור הריבית המוניטארית במשק וכן הלאה.

בתור לקוחות של המערכת הבנקאית אנו משלמים ריביות על משכנתאות, הלוואות למיניהן, על חריגה מיתרת זכות בחשבון, עסקאות קרדיט בכרטיסי אשראי ועוד.

חוק הריביתריבית

חוק הריבית קיים מאז שנת 1957 ומאז עבר שינויים והתאמות רבות כמובן, בהגדרות החוק ריבית היא כל סכום (תמורה) שניתן לבנק בקשר להלוואה ושהסכום הוא בנוסף לקרן ההלוואה. תוספות ההצמדה לממד או לשער מטבע אינן מוגדרות כריבית מבחינה זו.

"ריבית מופרזת" מוגדרת כריבית ששיעורה המירבי עולה על המקסימום המותר בחוק הריבית והגדרות בנק ישראל וכמובן שאסור לגבות ריבית מופרזת מלווים ולקוחות. ריבית פיגורים היא הריבית הנוספת שלווה משלם במקרה של איחור בהחזרי הלוואה. חוק הריבית קובע תקנות והסדרות ברורות לגבי ריבית במערכת הבנקאית, מכל ההיבטים של מרכיב משמעותי ונפוץ זה.

מעבר לחוק הריבית הזה קיים גם חוק פסיקת ריבית והצמדה משנת 1961 שנוגע בעיקר לנושא של הפרשי ריבית והצמדה בהלוואות והבנקים המסחריים צריכים לפעול במסגרת חוק זה גם כן במתן הלוואות ללקוחות.

שיעור ריבית מקסימלי

שיעור הריבית המקסימלי, שיעור שמעליו כל ריבית מוגדרת ריבית מופרזת במסגרת חוק הריבית, נקבע מעת לעת על ידי שר האוצר בעזרת נגיד בנק ישראל ופקידי הפיקוח על הבנקים וכמו כן יש להשיג אישור וועדת הכספים בכנסת. הריבית המקסימלית מוגדרת בצו רשמי של מדינת ישראל ובצו מפורט השיעור העליון שמלווה יכול לגבות מלווה וכן את התנאים של צבירת הריבית על ההלוואה לתקופות של פחות משלושה חודשים.

בהמשך לקביעת שיעור הריבית המקסימלי שר האוצר קובע גם את שיעור ריבית הפיגורים המקסימלי לגבי הלוואה לדיור או הלוואה שהביטחונות עבורה הם דירת מגורים. בשיעור זה שר האוצר צריך להתחשב בשיעור הריבית הנהוג במערכת הבנקאית לגבי יתרות חובה בחשבונות העו"ש של לקוחותיהם.

ללקוחות הבנקים הזכות לקבל הלוואות בחישוב ריבית שנתי שחייב להיות פחות מאשר שיעור הריבית המקסימלי כפי שקבוע בצו משרד האוצר, כל בנק שמעמיד הלוואה בתנאי ריבית גבוהים מכך עובר על החוק. נכון לשנת 2011 שיעור הריבית המקסימלי שמוגדר בהוראות משרד האוצר ובנק ישראל הוא 13% שנתי – על הלוואות בנקאיות ולא הלוואות של חברות כרטיסי אשראי למשל.

דרכי חישוב ריביתחישוב ריבית

כאשר בנק מחשב ריבית לתקופת זמן עליו לחשבו אותה ביחס לפרקי זמן קצרים או ארוכים באותה התקופה בשלמותה, הכוונה היא ששיעור הריבית על הלוואות הוא שנתי ולא מבצעים חישוב של ריבית דריבית (שמתווספת ריבית גם על הריבית של התקופה הקודמת וכן הלאה). הוראה זו אינה תקפה לגבי אשראי שניתן לתקופה מוגדרת מראש שבה מתבצעים החזרים במועדים קבועים וכאשר החישוב הוא על פי 360 ימים בשנה ו-30 ימים בחודש.

בבנקים המסחריים קיימות הלוואות מגוונות מאוד מבחינת סוגי הריבית, אפשרויות ההחזר, הצמדה וכדומה. לכן לכל הלוואה אופן חישוב ריבית שונה, בהלוואות משכנתא ללקוח יש זכות מסוימת בבחירת סוג הריבית ואופן החישוב שלה ולגבי הלוואות אחרות לעיתים הבחירה נתונה בידיו ולעיתים לא.

ריבית משתנה על הלוואות מחושבת על פי עוגן ריבית כלשהו שנקבע מראש – למשל על בסיס ריבית הפריים או עוגנים מורכבים יותר שנהוגים במשכנתאות בריבית משתנה, במקרים אלו דרך חישוב הריבית ידועה מראש ללקוח למרות שתוצאות חישוב הריבית אינן תמיד ידועות.

חזרה למדריך זכויות מול הבנקים

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.