זכויות מול הבנקים – הלוואות וחובות

זכויות מול הבנקים - עמלות והלוואותאחת מפעילויות הליבה הבסיסיות של המערכת הבנקאית היא מתן הלוואות ללקוחות, פרטיים ועסקיים. במקור הבנקים קמו כמוסדות לניהול כספי הלקוחות ולהענקת הלוואות למטרות שונות ובכך לגרוף רווחים מתשלומי הריבית לאורך החזר ההלוואות, כיום הבנקים עוסקים במגוון רחב הרבה יותר של פעילויות פיננסיות אך מתן הלוואות נותר חלק מרכזי – ולכן גם גביית חובות או קבלת החזרים של ההלוואות השונות.

כמו בכל תחומי הבנקאות, גם לגבי הלוואות וחובות החוק והרגולטור מפרטים את זכויות הלקוחות, חובותיהם וחובות הבנקים.

הלוואות לדיור

משכנתאות, הלוואות נפוצות אלו הן עבור סכומים גבוהים מאוד ומבחינת לקוח פרטי מדובר על סוג הלוואה הגבוה ביותר שניתן לקבל מהבנקים המסחריים. זכויות הלקוח מול הבנק לגבי הלוואות לדיור הן:

אם הלקוח קיבל "אישור עקרוני" למשכנתא – סכום, שיעור וסוג ריבית, מסמכים שונים וכדומה – יש לו הזכות לשמור את שיעור הריבית הזה למשך 12 ימים והבנק חייב לכבד אישור עקרוני זה אם הלקוח בוחר לקחת משכנתא ממנו.

ללקוח זכות לקבל הצעה מפורטת מבנק מסחרי המציע משכנתאות ואף לקבל "אישור עקרוני", זאת ללא התחייבות מצידו או וללא תשלום כל עמלה לבנק המציע את ההצעה להלוואה.

ללקוח אשר כבר לקח הלוואת משכנתא הזכות לבצע "גרירת משכנתא" לנכס אחר במקום הנכס הראשוני שרכש, זאת תוך עמידה בתנאים ובהגדרות הבנקאיות לגבי תהליך הגרירה. לבנק אסור לסרב לתהליך גרירת משכנתא ואסור לו להרע את תנאי ההלוואה אלא מסיבות מוצדקות שיובאו לידיעת הלקוח.

לבנק אסור לגבות עמלה שמבטיחה את ההלוואה או דמי שריון תנאים למיניהם.

לווי משכנתאות חייבים לרכוש ביטוח חיים לכלל הלווים המוגדרים במשכנתא וכן ביטוח מבנה עבור הנכס הנרכש והמשועבד במשכנתא.

עמלות פירעון מוקדם

לכל הלוואה יש תקופת החזר מוגדרת מראש וכמובן תנאי הלוואה כגון ריבית, הצמדה, סוג ההחזר וכדומה. בסוגי הלוואות רבים, הלוואות דיור מסוג משכנתא ואחרות גם כן, קיימת עמלת פירעון מוקדם שעל הלווה לשלם במקרה שבו הוא רוצה לשלם את מלוא החזר ההלוואה במועד מוקדם יותר ממה שהוגדר.

לבנק זכות לגבות עמלת פירעון מוקדם בחלק מהמקרים מכיוון שמקרה כזה עשוי לפגוע ברווחיו בהתאם למצב הריבית באותו זמן או בחישובי הרווח הראשוניים שלו.

זכויות הלקוח לגבי עמלת פירעון מוקדם ותהליך של פריעת הלוואה מוקדם מהמתוכנן הן:אז איך תמנעו מניכיון צ'קים לא חוקי

לאחר הגשת בקשה לפירעון מוקדם של הלוואה הבנק חייב לספק ללקוח פרטים מלאים לגבי יתרת ההלוואה שיש להחזיר לפי המרכיבים השונים (קרן, ריבית, הצמדה), שיטת חישוב החזר ההלוואה והודעה על הסרת השעבוד עבור ההלוואה מיד לאחר מועד פירעונה המוקדם.

לרוב בנקים גובים עמלת פירעון מוקדם על הלוואות בריבית קבועה שבהן מצב הריבית במשק אינו מחושב נכון למועד הגשת הבקשה לפירעון מוקדם. הלוואות בריבית משתנה במקרים רבים הן ללא עמלת פירעון מוקדם.

עמלת פירעון מוקדם מורכבת מכמה מרכיבים שיש לבנק זכות לגבות מהלקוח: עמלה תפעולית (60 ש"ח), עמלת ממד ממוצע עבור הפרשי מדד (בטלה עם הבקשה מוגשת בין 15-31 לחודש), עמלת אי הודעה מוקדמת (בטלה אם מודיעים על פירעון מוקדם לפחות 10 ימים לפני הביצוע בפועל), עמלת הפרשי היוון (בגובה ההפרש בין ריבית ההלוואה לריבית במשק בחלק מההלוואות).

הלוואות זכאות פטורות מעמלת פירעון מוקדם.

הליכי גבייה

לבנקים אמצעים שונים לגבות חובות של הלוואות שלא הוחזרו, במקרים בהם שועבד נכס כלשהו עבור ההלוואה הבעלות על הנכס תעבור לבנק ובמקרים אחרים הבנקים מפעילים הליכי גבייה שכוללים מהלך של הוצאה לפועל וכינוס נכסים או הגעה להסדר חוב. מבחינת זכויות מול הבנק, החוק שואף תמיד להגיע להסדר שייטיב עם כל הצדדים ולכן אם הלקוח יכול להגיע לפיתרון בלי עיקולי נכסים אז הבנק לרוב יסכים לכך.

למדריך המלא: זכויות מול הבנקים

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.