זכויות עובדים במהלך פירוק חברה

פירקו חברה שאת שכירה בה? כדאי לדעת מה מגיע לך
פירקו חברה שאת שכירה בה? כדאי לדעת מה מגיע לך

מדי שנה חברות עסקיות רבות בישראל נקלעות לקשיים כלכליים, כאשר במקרים מסוימים אלו אף מובילים לפירוק החברה, וזאת בהחלטתו של בית המשפט.

ככלל, פירוקה של חברה עסקית הוא הליך מנהלי, אשר מטרתו להבטיח את סילוק חובותיה הכספיים של החברה לנושיה, כאשר במקרים מסוימים בעל החברה אף הוא עשוי להיחשב כבעל חוב לנושים אלו.

עם זאת, הליך פירוק חברה משפיע גם מטבע הדברים על עובדי החברה, אשר נותרים ללא מקום עבודתם.

אחת מהסוגיות המרכזיות העולות בהקשר זה, היא – מהם התנאים להם זכאים עובדי החברה משעה שבית המשפט החליט בדבר פירוקה?

מהם זכויות העובדים במסגרת פירוק חברה?

בשעה שמעסיקו של עובד פשט את הרגל, או במידה ובית המשפט מכריע בדבר פירוקה של החברה בה הוא מועסק, החוק מבהיר כי העובד עודנו זכאי ליהנות ממלוא שכר עבודתו, כאשר במידה והמעסיק אינו בעל יכולת לשלם שכר זה, העובד זכאי לקבלו מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, העובד זכאי גם ליהנות מפיצויי הפיטורים אשר המעסיק מחויב לשלם מכורח חוק.

החוק מבהיר, כי כל עובד זכאי ליהנות משכר עבודתו שלא הועבר לידו מטעם המעסיק, וכן מפיצויי הפיטורים המגיעים לו, וזאת מטעם המוסד לביטוח לאומי, ועד לסכום רף מסוים.

הסכום המרבי לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורים במשולב עומד, נכון לשנת 2014, על סך של 112,424 שקלים, וזאת במידה וצו פירוק החברה, או צו פשיטת הרגל כנגד המעסיק, ניתן החל מחודש אוגוסט 2009 ואילך. במידה וצו הפירוק או פשיטת הרגל ניתן במועד מוקדם יותר, הסכום המרבי עומד על סך של 86,480 שקלים.

יובהר בהקשר זה, כי חישוב הסכום לו זכאי העובד מהמוסד לביטוח לאומי בגין שכר עבודתו, מבוצע גם תוך שקלול שאר המרכיבים המהווים חלק משוויה הכולל של העסקתו. בין אלו ניתן למנות עמלות בגין עבודתו, הוצאות נסיעה, תוספות שכר מקצועיות, ועוד.

חישוב הסכום המגיע לעובד יבוצע אך לתקופת זמן של שנה אחורנית מרגע תום יחסי העבודה, וזאת למעט תשלום בגין דמי הבראה, אשר מחושב לתקופה של שנתיים אחורנית.

לעומת זאת, החוק מבהיר כי קיימים מספר מרכיבים אשר אינם נכללים בתשלום לעובד מטעם המוסד לביטוח לאומי, ואלו הם: פדיון ימי מחלה, תשלום הוצאות רכב, תשלום על טלפון, ודמי אש"ל.

בכל הנוגע לתשלום פיצויי הפיטורים, הרי שהחישוב מתבצע תוך שקלול כלל המרכיבים השונים, כגון משכורת הבסיס ותוספות שונות כתוספת ותק ותוספת מקצועית. עם זאת, החישוב אינו כולל משכורת 13, במידה וזו ניתנה לעובד בתקופת עבודתו.

ומה לגבי הפרשות לקופת הגמל?

כידוע, החוק בישראל מחייב כל מעסיק להפריש אחוז מסוים ממשכורתו של העובד לקופת גמל הנתונה לבחירתו. גם בשעה שיחסי העבודה מסתיימים בעקבות פירוק חברה או פשיטת רגל של המעסיק, חובה זו נותרת בעינה.

במידה ונמצא, כי המעסיק לא הפריש לזכותו של העובד את התשלום הנדרש לקופת הגמל, הרי שסכום זה יופרש מטעם המוסד לביטוח לאומי, כאשר לסכום המקורי תתווסף תוספת הצמדה בגין הזמן שעבר החל מועד היווצרות החוב ועד למועד התשלום בפועל, וזאת עד לסכום של 17,296 שקלים.

בסופו של דבר, פירוק חברה או פתיחת הליך פשיטת רגל כנגד המעסיק דורשים מהעובד להתמודד מול גופים בירוקרטים שונים, וזאת לצורך מימוש זכויותיו.

מסיבה זו, מומלץ להקדים ולהתייעץ עם עורך דין מקצועי המתמחה בתחום, על מנת להבטיח כי זכויותיו של העובד ימומשו באופן מלא, ובהתאם להוראות החוק.

ראו גם:

פירוק חברה מרצון

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915