חובות משכנתא בפשיטת רגל

חובות משכנתא והליך פשיטת רגל
חובות משכנתא והליך פשיטת רגל

עם פתיחתו של הליך פשיטת הרגל, מוגשת לבית המשפט בקשה לצו כינוס נכסים. עם מתן צו הכינוס, יכולים הנושים להגיש לכונס הנכסים תביעת חוב תוך 6 חודשים. נכסי החייב נאספים על ידי הנאמן ונמכרים, וכספי המכירה יחולקו בין הנושים.

חובות שנכללים בהליך צו הכינוס

החובות שנכללים בצו הכינוס הם חובות ברי תביעה, כלומר, חובות כספיים כנגד החייב בעת מתן צו הכינוס. החוק קובע כי גם חוב ודאי, חוב עתידי, וחוב מותנה, שהיו קיימים לפני מתן הצו – הם חובות ברי תביעה.

סוגי נושים בפשיטת רגל

בהליכי פשיטת רגל מעורבים מספר סוגי נושים : נושים רגילים, נושים בדין קדימה, ונושים מובטחים. העיקרון השולט בהליך פשיטת הרגל הוא עקרון השוויון בין הנושים הרגילים שנמצאים באותה דרגה.

נושים רגילים הם אותם נושים שיש להם חובות שאינם מובטחים ושלא מקבלים עדיפות. נושים בדין קדימה (כדוגמת עובדים למשל), קודמים בעדיפותם לנושים הרגילים, והנושים המובטחים, מקבלים עדיפות על פני הנושים בדין קדימה, ועל פני הנושים הרגילים.

נושים רגילים אינם יכולים לפעול כנגד פושט הרגל בשל עיכוב הליכים. עם זאת, הנושים המובטחים יכולים לפעול באופן עצמאי כנגד החייב מחוץ לפשיטת הרגל, היות והם בעלי זכויות פרעון טובות יותר.

הנושים המובטחים

שיעבוד ועיכבון

נושה מובטח הוא נושה שיש לו שעבוד, או עכבון, כלפי נכס או מטלטלין של החייב.

שעבוד: יכול להיות משכון לפי חוק המשכון, או משכנתא שהיא ערובה לפי חוק המקרקעין. הנושה המובטח מבטיח את זכותו לגבות את החוב באמצעות השעבוד והוא בעדיפות כלפי יתר הנושים.

השעבוד נרשם כתנאי בהסכם בין החייב לנושה, כך, משכון מחייב רישום ברשם המשכונות, או הפקדה פיזית אצל הנושה.
הרישום אצל רשם המשכונות נותן פומביות בענין מצב הנכס כלפי אחרים. כך גם משכנתא תירשם לזכות הבנק בפנקסי המקרקעין.

נושה מובטח שבמועד הכינוס יש בידיו הסכם משכון או משכנתא בתוקף, יכול להגיש לבית המשפט בקשה לממש את הבטוחות הללו שבידיו.

במקרה שהדירה היא רק בבעלות חלקית של החייב בפשיטת רגל, יפנה הכונס בבקשה לפירוק שיתוף במקרקעין, והערך שהיה שייך לחייב יעבור לידי הכונס.

עיכבון: הוא עיכוב השבתו של חפץ מסויים השייך לחייב, בידי הנושה, עד לפרעון החוב הכספי. למשל, מוסך יכול לעכב החזרתו של רכב עד לסילוק החוב בגין תיקונו.

מסים מסויימים שנזכרים בפקודת המיסים נחשבים גם הם לחובות מובטחים.

זכויותיו של נושה מובטח

נושה מובטח רשאי :
1. לסמוך על הערובה שבידיו ולממש אותה ולא לפנות להליכי פשיטת רגל. בנק למשל, יוכל לממש את המשכנתא הרשומה על הנכס לטובתו, ולתפוס את הנכס מבלי להיות מעורב בהליך פשיטת הרגל;
2. לממש את הערובה, ואם יש הפרש בין ערך הערובה לגובה החוב, להגיש לכונס הנכסים תביעת חוב בגין ההפרש;
3. להעריך את שווי הערובה, ולהגיש תביעת חוב כנושה רגיל בגין ההפרש בין שווי הערובה לבין החוב;
4. לוותר על הערובה לטובת הנאמן, להפוך לנושה רגיל, ולהגיש תביעת חוב לנאמן על כל סכום החוב.

דירת מגורים של חייב בפשיטת רגל המשועבדת במשכנתא

מול אינטרס הנושים לפרעון החוב, קיים האינטרס לשמור על כבוד האדם של החייב לבל ימצא עצמו ברחוב. אינטרס זה מוגן באמצעות חוק הגנת הדייר ו/או פקודת פשיטת הרגל.

הגנה על דירת החייב החייב מכח חוק הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר קובע שכאשר חייב מאבד את זכותו בדירה שהוא בעליה, בשל חובות משכנתא, פסק דין בהוצאה לפועל, או פשיטת רגל – הוא הופך להיות דייר מוגן ולא ניתן לפנותו. בפטירתו של החייב, עוברת זכות זו לקרובי משפחתו בתנאי שהתגוררו עימו חצי שנה לפחות.

הנאמן יוכל למכור את הדירה אבל הבעלים החדשים לא יוכלו לפנות את החייב. עם זאת, בית המשפט העליון צמצם את ההגנה שמוקנית לחייב, וקבע תנאי של רישום, לפיו רק אם החייב רשום במינהל המקרקעין כבעלים או חוכר לדורות של הדירה, הוא לא יפונה מדירתו.

יש לשים לב, כי על ההגנה הזו יכול הנושה להתנות מראש בהסכם המשכנתא, ולקבוע, שהחייב לא יחשב לדייר מוגן כאשר דירתו משמשת כבטוחה להלוואה שקיבל.

הגנה על דירת החייב מכח פקודת פשיטת הרגל

במקרה שבו החייב אינו רשום כבעלים או חוכר בפנקסי המקרקעין, או אם הוא ויתר בהסכם המשכנתא על זכות להיות דייר מוגן, אזי הוא יהיה מוגן מכח פקודת פשיטת הרגל.

הפקודה, מגינה על נכס יחיד שהוא דירת מגוריו של החייב, וקובעת, כי יהיה אפשרי לפנות את החייב ובני משפחתו מדירת המגורים, רק לאחר שבית המשפט נוכח שלחייב ולמשפחתו יהיה דיור חלופי או דמי שכירות לתשלום עבור מגורים.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.