לאחר צו פשיטת רגל: כיצד מתבצעת חלוקת רכוש לנושים?

חלוקת רכוש לנושים: אחד ההליכים המרכזיים בפשיטת רגל
חלוקת רכוש לנושים: אחד ההליכים המרכזיים בפשיטת רגל

מטרתו של הליך פשיטת רגל, הוא לסייע לחייב ולנושיו להגיע להסדר, על מנת שהחייב יוכל לפרוע חובותיו לנושים.

במסגרת ההליך, לאחר שניתן צו פשיטת רגל על ידי בית המשפט, ירוכזו נכסי החייב ויחולקו בין הנושים השונים על פי סדר העדיפות הקבוע בחוק. ניתן לחלק את הנושים לשלוש קבוצות: נושים מובטחים, נושים בלתי מובטחים (דין קדימה) ונושים רגילים.

חלוקת הרכוש על פי סדר עדיפות

לכאורה, ניתן היה לחשוב כי כל הנושים הם שווים וזכאים במידה שווה לפירעון החוב, אולם בפועל, ישנם נושים המקבלים עדיפות בפירעון החוב, על פני נושים אחרים.

הנושים מתחלקים לשלוש קבוצות, קבוצת הנושים הראשונה אשר מקבלת עדיפות בחלוקת הרכוש, היא קבוצת הנושים המובטחים. מדובר באותם נושים אשר בידיהם, שעבוד על נכס כגון משכנתא, או משכון.

יש לציין, כי רישום המשכון הוא הכרחי לקיום הבטוחה ועל כן, אם אינו נרשם, לא ייחשב הנושה כמובטח, אלא כנושה רגיל.

הקבוצה השנייה, היא קבוצת הנושים הבלתי מובטחים אשר חובו של פושט הרגל להם, נקרא חוב דין קדימה. בקבוצה זו יש היררכיה של הנושים בתוך הקבוצה עצמה: ראשית, יהיו הנושים אשר זכאים מפושט הרגל, לשכר עבודה ופיצויי פיטורים ואחריהם ישנם חובות של תשלומי מיסים שונים.

לאחר פירעון חובות אלו, יפרע חובם של הנושים הרגילים, זוהי הקבוצה השלישית. מדובר בנושים אשר אין להם כל בטוחה או ערובה לחוב של פושט הרגל. אחת הדוגמאות לחוב רגיל הוא חוב של ספק, אשר סיפק סחורה לפושט הרגל ולא קיבל תשלום עבורה.

מלבד כל אלו, ישנם גם מקרים בהם בן הזוג של החייב הוא גם נושה. במצב שכזה, בן הזוג של פושט הרגל, יוכל לפרוע חובו רק לאחר שקבוצות הנושים שהוזכרו לעיל, פרעו את חובם.

לבסוף נותר החייב עצמו, פושט הרגל, אשר יהיה זכאי לנכסים אשר נותרו, אם נותרו, לאחר סיום פירעון כל החובות.

אילו נכסים ניתן לחלק בהליך פשיטת רגל?

במסגרת חלוקת הרכוש של החייב לנושיו, ניתן לחלק נכסים קיימים השייכים לחייב, נכסים אשר יוקנו לו ונכסים אשר נמצאים בשליטתו.

יצוין כי מדובר הן בנכסי מיטלטלין והן בנכסי מקרקעין, מלבד ביתו של פושט הרגל, אשר בית המשפט רשאי להורות שלא למכור אותו, כאשר הבית משמש גם למגורי משפחתו של החייב.

מלבד זאת, ישנם נכסים של החייב אשר לא ניתן לחלק אותם אלא באישורו של בית המשפט, כמו תכנית חיסכון או קופת גמל. כאשר מדובר על רכוש מסוג זה, תינתן לפושט הרגל הזדמנות לטעון טענות נגד פדיון הכספים.

אולם, ככלל, מגמת בתי המשפט היא לאשר את העברת הכספים הללו, כולם או מקצתם, אל הנושים, אלא במקרים בהם הכסף מיועד לקצבה.

האם ישנם נכסים אשר לא ניתן לחלק?

נכסים המשמשים את החייב למחייתו והם חיוניים לקיומו ולקיום בני משפחתו, אינם נכסים ברי חלוקה, למשל, מצרכי מזון, כלי מטבח, ביגוד, כלי מיטה וכיו"ב.

חשוב לציין, כי החרגת הנכסים הללו מחלוקה, רלוונטית כל עוד מדובר בנכסים המשמשים גם את החייב ואת בני משפחתו וכל עוד מדובר על שימוש פרטי ואישי.

כלומר, אם מדובר בכמות מסחרית של כל אחד מן הנ"ל, הרי שהחריג הזה לא יחול והנכסים בכמות מסחרית, יהיו ברי חלוקה.

נכסים נוספים שאינם ניתנים לחלוקה, הם נכסים המשמשים לפרנסת החייב ומשפחתו כמו מכונות, כלים ומכשירים. כמו כן, היה ומדובר בפושט רגל נכה, הנכסים הדרושים לו לצורך רפואי ולצורך פרנסה, לא יהיו ברי חלוקה.

ראו גם:

חלוקת הרכוש בין הנושים: עקרון העדיפות ועקרון השיוויון

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.