חשבון בנק לעסקים

חשבון בנק לעסקיםהבנקים בישראל מסווגים את חשבונות לקוחותיהם לשלוש קטגוריות: "לקוח יחיד", "עסק קטן", ו"עסק גדול", בהתאם למאפייניהם של בעלי החשבונות.

חשבונות הנמנים בין שתי הקטגוריות הראשונות, לקוח יחיד ועסק קטן, נהנים בשנים האחרונות מעמלות סבירות ועדיפות בהרבה ביחס לשנים עברו.

בחודשים האחרונים נכנס לתוקפו תיקון בכללי הבנקאות שלפיו שותנה תקרת מחזור העסקים של עסק קטן מ-1 מיליון ש"ח בשנה ל-5 מיליון ש"ח כדי להגדיל את מספר העסקים הקטנים ולהקל על בעליהם.

להלן הגדרות שלוש הקטגוריות:

לקוח יחיד

לקוח יחיד נחשב כל מי שאינו כל מי שאינו חבר באיגוד כלשהו. חשבון ללקוח יחיד הוא חשבון הנמצא בבעלותו של אדם אחד בלבד, והוא יכול להיות קטין או עוסק מורשה.

ישנו יוצא מן הכלל אחד שבו ניתן לנהל חשבון בנק יחד עם שותף נוסף וזה במקרה של ועד בית המייצג בניין מגורים של כמה דירות.

עסק קטן

ישנן שלושה קריטריונים לעסק קטן:
1. עסק קטן הינו עסק שמחזורו השנתי אינו עולה על 5 מיליון ש"ח. כדי לקבל הכרה במעמד של עסק קטן יש להגיש לבנק דו"ח המעיד על גובהו של מחזור העסקים. תוקף מעמדו של "עסק קטן" הוא שנה מיום קבלת המעמד.
2. עסק קטן או "עסק זעיר" הוא עסק שנוסד לפני פחות משנה. לאחר שנת הפעילות הראשונה של העסק הוא יוכר על ידי הבנק כ"עסק גדול" אלא אם ימסור דו"ח מחזור שנתי שמעיד כי מחזור עסקיו קטן מ-5 מיליון ש"ח.

עסק גדול

ישנן מספר הגדרות לעסק גדול:
1. עסק עם וותק של יותר משנה שלא הגיש לבנק דו"ח המעיד על היותו "עסק קטן" או שהדו"ח שמסר מעיד על כך שמחזור עסקיו עולה על 5 מיליון ש"ח.
2. תאגיד שהוקם באופן חוקי כגון מפלגה.
3. חברה הנסחרת בבורסה שבעלי המניות שלה נחשבים כבעלי "עסקים גדולים" נחשבת לעסק גדול גם אם היא עומדת בקריטריון העונה על הגדרתה כ"עסק קטן".

הבנקים השונים גובים מלקוחותיהם דמי ניהול בגבהים שונים. מומלץ להתחשב בדמי הניהול בעת בחירת הבנק שבו פותחים את החשבון. להלן גובה דמי הניהול בערוצים השונים המתפרסמים מעת לעת על ידי בנק ישראל:

עמלות על חשבון לקוח יחיד:
דמי ניהול חודשיים: בין 8 ₪ ל-18 ₪.
עלות פעולה בערוץ ישיר: בין 1.20ש"ח בבנק יהב ל-2.9 ש"ח בבנק איגוד.
עלות פעולה באמצעות פקיד –בין 4 ש"חבבנק יהב לבין 7.5 ש"ח בבנק מסד.

עמלות על חשבון עסק קטן:
דמי ניהול חודשיים: בין 56 ש"ח בבנק הפועלים ועד ל-150 ש"ח בבנק דיסקונט.
עלות פעולה בערוץ ישיר: בין 1.20ש"ח בבנק יהב ל-2.9 ש"ח בבנק איגוד.
עלות פעולה באמצעות פקיד:בין 4 ש"חבבנק יהב לבין 7.5 ש"ח בבנק מסד.

חשבון עסקי – קצר ולעניין

בשנים האחרונות נוקט מערך הפיקוח על הבנקים המסחריים של בנק ישראל מדיניות לשיפור מעמדם של לקוחות הבנקים. במסגרת מדיניות זו, מופחתות מידי מספר שנים העמלות השונות שהבנקים המסחריים מציגים בפני לקוחותיהם.

חרף התקוממות הבנקים נוכח התקנות החדשות, נרשמות ירידות יפות המיטיבות עם הלקוח. לקוחות עסקיים רבים הפכו בחודשים האחרונים מ"עסקים גדולים" ל"עסקים קטנים", בשל העלאת תקרת מחזור העסקים, ובכך שופרה רווחתם בבנקים.

סוגיה זו טעונה ומעניין לעקוב אחר ההתפתחויות העתידיות להתרחש בה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915