יובנק – U Bank


U Bankיובנק הוא בנק קטן המתמחה בניהול השקעות ופועל רבות בשוק ההון, הבנק מוגדר כבנק ללקוחות בעלי עושר פיננסי גדול ולא לכל לקוח פרטי שרוצה לפתוח חשבון. אחד הדגשים שהבנק שם בניהול חשבונות לקוחותיו הוא בנקאות אישית ודיסקרטית על פי רצונות ודרישות הלקוח הספציפי.

U-BANK נקרא לשעבר בנק אינווסטק ישראל (INVESTECH) והבנק היה קיים כבר משנת 1934, השליטה בו נקנתה ע"י קבוצת הבינלאומי כחלק מהמהלכים האסטרטגיים של הקבוצה בשנת 2004 . הבנק הוא חלק מקבוצת הבנק הבינלאומי ונמצא בשליטה מלאה של הבינלאומי, עובדה זו מקנה ל- U-BANK את כל היתרונות של בנק קטן ואיכותי תוך שמירה על איתנות פיננסית גדולה דרך קבוצת הבינלאומי. לבנק כ-250 עובדים ושישה סניפים במיקומים אסטרטגיים.

נתונים פיננסיים

  • הונו העצמי של U-BANK הוא כ-500 מיליון ש"ח. אך בפועל הוא נהנה מגיבוי פיננסי של הבנק הבינלאומי שלו הון עצמי גבוה בהרבה.
  • הבנק אינו נסחר בבורסה כמניה עצמאית כי הוא בבעלות מלאה של קבוצת הבינלאומי ואינו נסחר כחברה נפרדת. ניתן למצוא באתר הבורסה את מגוון המכשירים הפיננסיים שהבנק מפעיל.
  • הרווח הנקי של הבנק בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 היה 55.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 45.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה של 2008.
  • שיעור התשואה להון עד ספטמבר 2009 היה 15.4%, הנתון המקביל של 2008 עמד על 14.2%. זהו אחוז גבוה בהשוואה לשאר הבנקים המסחריים בישראל.

מבנה הבעלות על U-Bank

מבנה האחזקות ב- U-Bank פשוט מאוד, הבנק הבינלאומי מחזיק ב-100% ממניות הבנק והוא בעל המניות היחיד בו.ניתן לציין כי בעל השליטה בקבוצת הבינלאומי, ומכך גם ב-U-Bank, הוא צדיק בינו אשר מחזיק בשליטה בחברת פ.י.ב.י אחזקות שהיא בעלת המניות העיקרית והשולטת בבנק הבינלאומי. בעלי מניות נוספים בבנק הבינלאומי הם בנק דיסקונט (26.5%) והציבור (19.19%).

פעילות הבנק ומגזרים חזקים

עיקר פעילות הבנק מתמקדת בהיותו מעין בנק בוטיק ללקוחות אמידים אשר מנהל תיקי השקעות אישיים תוך הצגת תשואות גבוהות. U-Bank מספק שירותי בנקאותאז איך תמנעו מניכיון צ'קים לא חוקי אישית שתפורים על פי דרישות הלקוח ואפילו קיימת אפשרות הגעה של יועץ השקעות לבית הלקוח לפי בקשתו. U-Bank פעיל מאוד בשוק ההון ומנהל השקעות רבות, פעילות הבנק מהווה כ-8% ממחזור המסחר של הבורסה בתל אביב, נתון גבוה מאוד ביחס לגודלו של הבנק. אגף שוק ההון של הבנק סוחר בניירות ערך בישראל ובשווקים בחו"ל, הבנק מספק שירותי נאמנות לכמות גדולה של קרנות נאמנות שונות בארץ.

האגף הפיננסי של U-Bank מרכז את פעילות חדר העסקאות של הבנק ואת ניהול הנכסים שלו. כאמור, הבנק חזק מאוד במגזר של ציבור אמיד ובעל אמצעים. לכל לקוחות הבנק הון גבוה יחסית הפנוי להשקעה והבנק מפנה את משאביו להשגת לקוחות מסוג זה. מדובר על אנשי עסקים, אנשי היי-טק, עורכי דין ושאר בכירי המשק.
כמו כן, U-Bank משרת מגוון תושבי חוץ אשר מתגוררים בישראל, בין אם הם דיפלומטים או אנשי עסקים זרים. U-Bank מתמקד גם בבנקאות למגזר השלישי, מגזר העמותות למיניהן בישראל, הבנק מספק שירותי בנקאות וניהול השקעות לעמותות ואף מינה אחראי ראשי למגזר שמטפל בלעדית במגזר זה.

חברות בת

ל- U-Bank מספר חברות בנות שמרכזות את פעילות הבנק בתחומי ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, חיתום ושירותי נאמנות.

הנהלת הבנק

ההנהלה יושבת קרוב למשרדי הבנק הבינלאומי, בשדרות רוטשילד 38, ת"א.מנכ"ל הבנק הוא רון בדני, שהגיע מבנק דיסקונט, ואשר החליף בינואר 2010 את אילן רביב שהתפטר מתפקידו.

לאתר הבית של יובנק לחצו כאן

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.