עורך דין מייצג החייב בהליכי פשיטת רגל: למה חובה לבחור בעורך דין מצוין?

עורך דין מייצג את החייב בהליך פשיטת רגל בבית המשפט
עורך דין מייצג את החייב בהליך פשיטת רגל בבית המשפט

הליך פשיטת רגל יכול להיפתח על פי בקשת החייב או על פי בקשת נושה, כאשר בשני המקרים, על החייב להיות מיוצג על ידי עורך דין בעל ניסיון רב בהליך זה.

עורך הדין ילמד את נסיבות המקרה ועל פיהן יחליט מהי דרך הפעולה הטובה ביותר עבור החייב, אשר יוכל, בעקבות התהליך לחזור לנהל חיים תקינים. להליך פשיטת רגל מספר שלבים מרכזיים ובסופו, יגיע החייב להסדר עם נושיו או יקבל הפטר על חובותיו.

צו כינוס והקפאת הליכים

הצעד הראשון של עורך הדין המייצג את החייב, יהיה לדאוג לקבלת צו כינוס, אשר בעקבותיו יוקפאו ההליכים שננקטו נגד החייב.

עם מתן צו הכינוס, יעברו נכסי החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי ולנושים לא תהיה כל אפשרות לפתוח בהליכים נגד החייב. זוהי מעין תקופת חסד עבור החייב אשר יכול לקחת אוויר ולבחון את מצבו יחד עם עורך הדין, ללא לחץ מן הנושים.

מהירות התגובה של החייב לפעולות הנושים היא מאוד חשובה ועל כן, על החייב לפנות לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מוקדם ככל האפשר, על מנת שעורך הדין יוכל לפעול להקפאת ההליכים שננקטו ולעצור את הנושים מלהמשיך לפעול עוד כנגד החייב.

חקירת הכונס הרשמי

לאחר מתן צו הכינוס, יחל שלב חקירתו של הכונס, אשר יפעל לקבלת מידע אודות מצבו של החייב. הכונס יעשה כן באמצעות פנייה אל עורך דינו של החייב לקבלת מסמכים שונים וכן, יפנה הכונס אל גופים נוספים לשם קבלת מידע.

הכונס גם רשאי, אם יראה צורך בכך, לזמן את החייב לחקירה במשרדו. סופה של החקירה יהיה בכתיבת חוות דעת, בה יפרט הכונס את ממצאיו וימליץ האם יכול החייב להגיע להסדר עם הנושים, או שההליך הנכון במקרה הנדון יהיה לתת לחייב הפטר על חובותיו.

תפקידו של עורך הדין המייצג את החייב, יהיה כמובן לטעון טענות באשר לפתרון המתאים לחייב ולהציג ראיות התומכות בכך.

הגבלות על החייב

במסגרת ההליך של פשיטת רגל, מוטלות הגבלות שונות על החייב. ככלל, אלו יוטלו על החייב רק לאחר שהוכרז כפושט רגל, אולם, בית המשפט רשאי להטיל הגבלות על החייב גם בשלב מוקדם יותר, לאחר מתן צו כינוס.

עורך הדין המייצג את החייב, יפעל בעניין זה ויעשה כל שניתן על מנת לצמצם את ההגבלות אשר יוטלו על החייב בכל פרק זמן בהליך. כמו כן, ידאג עורך הדין לביטולן של ההגבלות כאשר מתקיימת אחת מן הנסיבות שבחוק, בגינה ניתן לבטל את ההגבלות על החייב.

הסדר עם הנושים

במקרה שבו לחייב יש יכולת כלכלית להגיע להסדר עם נושיו והוא אינו יכול מבחינת הדין לקבל הפטר על חובותיו, יפעל עורך הדין המייצג, לחתימה על הסדרי פשרה עם הנושים. אסיפות הנושים מנוהלות על ידי הכונס הרשמי, כאשר כל הסדר עם נושה, מותנה באישורו של בית המשפט.

בהקשר זה יצוין כי אם הוטלו הגבלות שונות על החייב לאחר מתן צו כינוס, חתימה על הסדר עם הנושים, תביא לביטולן של אותן הגבלות.

קבלת הפטר על החובות

בנסיבות שונות, יכול החייב לקבל הפטר על חובותיו ואם סבר עורך הדין כי זהו המקרה שלפניו, יפעל לכך כי זו תהיה המלצתו של הכונס הרשמי אל בית המשפט.

הסיבה לכך היא כי במסגרת הדיון שמקיים בית המשפט בבקשת פשיטת הרגל, מסתמך הוא רבות על חוות הדעת של הכונס הרשמי, בעת קבלת החלטה ואם המלצת הכונס תהיה על קבלת הפטר, יש סיכוי רב כי בית המשפט יורה על כך.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.