היתרונות בהכרזה על פשיטת רגל

להכרזת פשיטת רגל יתרונות רבים
להכרזת פשיטת רגל יתרונות רבים

אדם שיש לו חובות גדולים שאינו יכול לפרוע אותם במסגרת של תיקי הוצאה לפועל התלויים נגדו, יכול ליזום בעצמו הליך של פשיטת רגל. לחילופין, גם הנושים עצמם יכולים ליזום את הכרזתו של חייב כפושט רגל. כל מי שהוא בן 18 שנה ומעלה, חובותיו עולים כדי הסכום שקבוע בפקודת פשיטת הרגל, והוא עומד בתנאים המנויים בפקודה, יכול לבקש להיות מוכרז כפושט רגל.

אדם השקוע בחובות נתון למעשה בתוך מערכת גביה לוחצת וקשה, שמפעילה נגדו הליכים מעיקים כגון עיקולים, צווי עיכוב יציאה מהארץ, ופקודות מאסר. הליכים אילו גורמים לא אחת לחייב לאבד את כבודו, את חרותו, ואת שלוותו. כמו כן קשה מאוד להיחלץ מסבך החובות התופח בתיקי ההוצאה לפועל, ולהביא לסגירת התיקים.

המטרה של הליך פשיטת הרגל

בניגוד להליכי הוצאה לפועל רגילים המטרה היא לכנס את כל הנכסים הנותרים של החייב באמצעות כונס הנכסים הרשמי והנאמן שממונה, לממש אותם, ולחלק את תמורתם לנושים. הליך פשיטת הרגל מאפשר לחייב להמשיך את חייו בכבוד, ובשקט יחסי, ובסיומו של ההליך – להתאושש כלכלית.

הליך פשיטת הרגל מתחיל בהגשת בקשה לבית המשפט מטעם החייב עצמו או מטעם נושה, למתן צו לכינוס נכסיו של החייב. מטרתו של צו הכינוס היא להגן על נכסי החייב מפני נושה ספציפי והעדפתו על פני נושה אחר, וכן להגן על הנכסים מפני הברחתם על ידי החייב עצמו.

לאחר מתן הצו, הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב מעוכבים, והכונס הרשמי מכנס אסיפת נושים של החייב, בה מחליטים לגבי המשך ניהול ההליך ומציעים נאמן לנכסיו. יש מקרים בהם בוחרים גם גוף המבקר את פעולותיו של הנאמן. לאחר מכן, ובהתאם להחלטות הנושים באסיפה, מגישים לבית המשפט בקשה להכריז על החייב כפושט רגל, ולתת תוקף למינוי הנאמן באמצעות בית המשפט.

היתרונות העומדים לחייב בהכרזה על פשיטת רגל

לחייב יש יתרונות חשובים במסגרת הליך של פשיטת הרגל וזאת בתנאי שהוא לא הצליח להבריח או להסתיר את רכושו לפי שנקלע להתמוטטות פיננסית.

ראשית, חייב המוכרז כפושט רגל, לא מוצא עוד את עצמו נרדף על ידי מערכת הגביה של ההוצאה לפועל, ומאוים על ידי הליכי גביה אגרסיביים שננקטים נגדו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל השונים.

פקודת פשיטת הרגל קובעת, כי משהוגשה הבקשה לפשיטת רגל כנגד החייב, בית המשפט יהיה רשאי לעכב תובענה, הליכי הוצאה לפועל, וכל הליך אחר שננקט כנגד החייב על פי דין.

עם הכרזת החייב כפושט רגל, הנושים כבר לא פועלים כנגד החייב באופן פרטי במסגרת של תיק הוצאה לפועל זה או אחר, והטיפול בגביית החובות עובר לידי גורמים הממונים על ידי המדינה, כונס הנכסים ולאחר מכן הנאמן.

שנית, במסגרת ההליך, רשאי החייב להמשך לעבוד, להשתכר ולפרנס את משפחתו, ואין הוא צריך לחשוש שיילקח שכרו, או תחסר קורת גג לראשו.

שלישית, החייב רשאי במהלך הליך פשיטת הרגל: לפני מתן צו הכינוס, לאחר מתן הצו, לפני הכרזתו כפושט רגל, וגם לאחר הכרזתו כפושט רגל – להציע הסדר, או הצעת פשרה לנושים, לפיהם הוא ישלם חלק מחובותיו בכפוף להסכמתם, ויסיים את הליך פשיטת הרגל באם ההסדר יתקבל על ידי בית המשפט. במקרה כזה, מקבל החייב צו הפטר. צו זה פוטר את החייב מחובות העבר שלו ביום מתן צו הכינוס, כלפי אותם הנושים שהשתתפו בהסדר, זאת למעט חובות בגין מזונות, קנסות, התחייבות להימנע מעבירה, או חוב שנוצר במירמה.

כמו כן, עם מתן צו ההפטר, מבוטלות ההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל, והוא יכול לעשות שימוש בכרטיס אשראי, לייסד תאגיד וכו'.

בית המשפט ידון לרוב בבקשת החייב לצו הפטר לאחר שהושלמו ההליכים המשפטיים נגדו, או במקרה שהבקשה מוגשת במסגרת של הסדר עם הנושים.

בית המשפט רשאי לאשר את ההסדר שהתקבל על ידי הנושים, אולם רשאי גם להתנות את אישורו בתנאים שונים.

צו ההפטר מסיים את הליך פשיטת הרגל, ומאפשר לחייב "לצאת לחופשי" ולהתחיל לשקם את חייו הכלכליים מחדש.

עם זאת, במקרה שפושט הרגל, יבקש להבריח נכסיו, יואשם במרמה, יפעל בחוסר תום לב וכולי ולא יצליח להוכיח לבית המשפט כי עשה הכל מבחינתו כדי להחזיר את חובותיו לנושיו – ישקול אז בית המשפט אי מתן צו הפטר או החלטה אחרת בעניין.

היתרונות שעומדים לנושים במסגרת הליך פשיטת רגל של חייב

הנושים שמעורבים בהליך פשיטת רגל של החייב, מוצאים עצמם מובטחים לקבלת סכומים מסוימים, ללא העדפת האחד על פני רעהו.

כמו כן, במסגרת הליך זה, החייב אינו יכול להסיר את נכסיו או להבריח אותם. הנושים יכולים להגיע לרכוש מוסתר או מוברח של החייב בטרם התמוטט כלכלית. כל מצבת הנכסים של החייב מבוקרת על ידי הנאמן, וניתן לעקוב אחרי נכסי החייב. ואכן, פקודת פשיטת הרגל קובעת, כי אם החייב העביר שלא בתום לב רכוש במהלך שנתיים שקדמו להליך פשיטת הרגל, הרכוש הנ"ל יוחזר לקופת הנאמן, וייווסף למכלול נכסיו של החייב המיועדים להתחלק בין נושיו.

עם זאת, במקרה בו חלפו יותר משנתיים ועד 10 שנים ממועד העברת הרכוש, יוכל החייב למנוע את העברת הרכוש לידי הנאמן, אם הוא, ומקבל הרכוש, יוכיחו בין היתר שהחייב יכול היה לפרוע את חובותיו גם ללא הרכוש המועבר הנ"ל, שכן אחרת רשאים הנושים לבקש שגם הנכסים הללו שאותרו, יועברו לקופת הנאמן ויחולקו בהתאם.

כדאי לשקול יתרונות וגם חסרונות פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל אינו מתאים לכל חייב שיש לו חובות בהוצאה לפועל או לכל מצב בו אדם מוצא עצמו מסובך בחובות. יש לשקול את יתרונותיו וחסרונותיו של ההליך באופן פרטני, מקצועי ומיומן. מדובר בהליך מורכב, ארוך ובעל שלבים, טעון רגשית, שדורש ניהול מקצועי ואחראי מול כל הגורמים המעורבים בו, ולכן ראוי לקבל יעוץ משפטי ממומחה בתחום.

מקורות ואסמכתאות:

  1. פקודת פשיטת רגל
  2. מתוך האתר : הוצאה לפועל, חובות ופשיטת רגל – איך יוצאים מזה ?www.h-lapoal.co.il
  3. מהם היתרונות בהליך פשיטת הרגל ? עו"ד נילי שץ
  4. היתרונות של הליך פשיטת הרגל, עו"ד אלעד שניר
  5. אתר סדר דין עורכי דין ברשת
  6. האתר של משרד עו"ד דורון טיקוצקי, צדרבויום משרד עורכי דין ונוטריון
  7. ספרי ההכנה לקראת בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.