כונס נכסים

כונס נכסיםבמקרים בהם אדם או גורם מסוים חייב כספים לגורמים אחרים, רשאים בית המשפט וההוצאה לפועל למנות גורם מיוחד שיקבל בפועל את השליטה על נכסי החייב ויוכל לממש אותם תחת הגדרות קבועות על מנת להחזיר את חובות החייב – גורם מיוחד זה נקרא כונס נכסים.

מינוי כונס נכסים נעשה אם ישנו חשש כי החוב לא יוחזר או שבעל החוב יממש/יעביר את נכסיו בלי להחזיר את החוב, מכאן שמינוי כונס נכסיםיכול להיעשות על מנת להגן על ביצועו של פסק דין כלשהו או על מנת להחזיר את חובותיו של בעל הנכס המקורי.

כונס נכסים מקבל תגמול על לקיחת האחריות על הנכסים, ניהולם ומימושם בכך שהוא מקבל שכר טרחה שמחושב כחלק מהחוב, כך שחלק ממחיר מכירת הנכס מיועד לתשלום כונס נכסים.

אפשרויות כינוס נכסים

למדינה יש כונס נכסים רשמי למקרי פשיטת רגל ויש כונסי נכסים עצמאיים (ברוב המקרים). אלו גופים פרטיים אשר מציעים לציבור לקנות את נכסי החייבים בהליכי מכרזים למיניהם ולעיתים במחירים אטרקטיביים ביחס לשוק.

כונס נכסים – רק במקרים של סכסוך

מן הסתם כונס נכסים לא נכנס לתמונה אלא אם מדובר על סכסוך כלשהו בין צדדים שונים. לא יתכן מצב בו בית משפט או גורם אחר ממנה כונס נכסים שמשתלט על נכסיו של גורם אחד אם אותו גורם לא חייב כספים או נמצא במחלוקת כלכלית/משפטית אחרת עם צד שלישי.

כמו כן, כונס נכסים רשאי לפעול רק לגבי נכסים שנמצאים תחת בעלותו הבלעדית של בעל החוב או הגורם במרכז הסכסוך ובמקרים מסוימים עבודת כינוס הנכסים היא רק לגבי נכס ספציפי שיש מחלוקת לגביו.

כלל משמעותי נוסף הוא כי כל נכס חייב שיהיה לו בעלים רשמי על מנת שניתן יהיה למנות כונס נכסים לגביו – הרי אם אין בעלים, אין ממי ליטול את האחריות על הנכס ועל מימושו באופן חוקי.

סמכויות של כונס נכסים

לגורם שממונה מטעם הגורמים הרשמיים יש דברים מסוימים שהוא רשאי לבצע ועליו לפעול במסגרת סמכויות אלו. חריגה מהסמכויות יהוו הליך כינוס נכסים לא חוקי ועלולים לפגוע בכל המעורבים.

כונס נכסים לוקח על עצמו את האחריות לנכס הרלבנטי למקרה, עליו לנהל אותו, למכור אותו, לממש אותו או כל הגדרה אחרת שההוצאה לפועל עשויה להורות. כונס הנכסים מתפקד כחייב עצמו וכל פעולה שלו כאילו בוצעה ע"י החייב.

באופן רשמי, כונס הנכסים פועל תחת הגדרות ההוצאה לפועל והעומד בראשה. כך שההוצאה לפועל יכולה לתת הוראות לגבי הנכסים מיוזמתה או על פי בקשת החייב והזוכה בסכסוך.

כונס נכסים משמש כשלוחו של החייב ולכן לחייב אין נגיעה לפעילותו של כונס הנכסים והוא פועל באופן עצמאי לטובת המקרה.

חובות והגבלות של כונס נכסים

כונס נכסים חייב על פי הגדרת תפקידו ועל פי החוק לשקול את כל הנתונים של המקרה ולהחליט מה הפעולות המיטביות עבור כל הצדדים – הנושים והחייב עצמו. כך שכונס הנכסים חייב לשאוף למכור את הנכסים במחיר הטוב ביותר ותחת התנאים הכלכליים המתאימים.

על פי החוק, כונס נכסים פועל מטעם בית המשפט בלבד ולא מטעם הנושים, גם לא אם הנושים הם הגורם שביקש את מינויו של כונס נכסים. סעיף זה מדגיש את מחויבותו של כונס הנכסים לביצוע מיטבי של עבודתו ולא לשרת צד ספציפי בלבד.

בית המשפט וההוצאה לפועל רשאים לבחון את פעולתו של כונס נכסים ולחייבו בפיצויים במקרה של התרשלות בתפקידו ולחייב אסור להפריע בעבודתו של כונס נכסים.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.