מגדל פלטיניום גמל

מגדל פלטיניום גמלמגדל פלטיניום גמל פועלת בשוק החל משנת 2003 והיא אחת מחברות הבת של חברת מגדל שוקי הון, שהיא אחת מהגופים הפיננסיים הגדולים ביותר בישראל. החברה מתמחה בניהול קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות מרכזיות לפיצויים.

אחת הנקודות המרכזיות בהיסטוריית הפעילות של החברה הגיעה ב2007 לאחר יישום מסקנות רפורמת בכר, כאשר מגדל שוקי הון רכשה את קרן ההשתלמות הגדולה בישראל.

מגדל פלטיניום הינה קופת גמל לא משלמת קצבה, שיכולה לשמש כאפיק חיסכון פנסיוני עיקרי או משני עבור עצמאים ועבור שכירים. בקופת הגמל ללא קצבה, מופנה מלא הסכום המופרש אל אפיק החיסכון וכך גם התגמולים המתקבלים בחזרה אל החיסכון ללא הפרשת כספים לביטוח ריסק.

חשוב לציין כי ניתן להפרש את מרכיב ההפרשה לפיצויים, לפי הקבוע בחוק הפנסיה. בנוסף על מנת למשוך מעסיקים ועובדים לבחור בקופה כאפיק פנסיוני, מציעים במגדל הטבות מס ללקוחות קופת הגמל.

מסלולי השקעה:

מגדל פלטיניום גמל מציעה שמונה מסלולי השקעה בעלי מאפיינים שונים מהם ניתן להרכיב תכנית חיסכון פנסיונית בתמהילים שונים, על פי שיקול דעתו של החוסך:

 מגדל פלטיניום להשתלמות שקלי קצר

מסלול זה מתמקד בנכסים שקליים בעלי אורך חיים ממוצע הוא עד לשנה. 70% מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים, מלווים קצרי מועד, אג"ח שקלי בטווח של שנה. יתרת הכספים מושקע על פי שיקול דעתה של החברה. תשואה מצטברת שנת 2010 (עד ספטמבר): 1.45%

מגדל פלטיניום להשתלמות לתגמולים טווח ארוך

במסלול זה יושקעו, 70%, או יותר מנכסי המסלול יושקעו בנכסים שונים שמשך חייהם הינו מעל ל-5 שנים, בעוד שיתר המסלול מושקע על פי שיקולי קופת הגמל. תשואה מצטברת 2010 (עד ספטמבר): 7.7%.

מגדל פלטיניום להשתלמות צמוד מדד

במסלול זה יושקעו לפחות 50% מהנכסים במכשירים פיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר יתרת ההשקעה תתבצע על פי שיקולי קופת הגמל. תשואה מצטברת 2010 (עד ספטמבר): 6.7%.

מגדל פלטיניום להשתלמות ברומטר

מסלול מנייתי בעיקרו, המשקיע עד ל-60% מהנכסים במניות וניירות ערך בבורסה. תשואה מצטברת 2010 (עד ספטמבר): 5.26%.

מגדל פלטיניום להשתלמות בחו"ל

מסלול זה מתמקד בהשקעות במכשירים פיננסיים ונכסים פיננסיים במטבעות זרים. לפחות 50% מכספי הקופה יושקעו במגוון רחב של ניירות ערך, מניות, פיקדונות מט"ח, הלוואות ומכשירים פיננסיים רבים ושונים. תשואה מצטברת 2010 (עד ספטמבר): 0.1-.

מסלול כללי

מסלול זה אינו מתמקד באפיק מסוים ומבצע השקעות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. תשואה מצטברת 2010 (עד ספטמבר): 6.55%.

ביג אפיקים

מסלול נוסף המתרכז במניות, לפחות 50% מנכסי המסלול מושקעים במניות הנסחרות בבורסה. תשואה מצטברת 2010 (עד ספטמבר): 6.59%.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.