מיטב פנסיה בע"מ

מיטב פנסיהמיטב פנסיה היא חברת ניהול הפנסיה של בית ההשקעות מיטב. החברה קיימת מאז שנת 2005 שבה נכנסה מיטב לשוק הפנסיוני בעקבות רפורמת בכר בשוק הפנסיוני, רפורמה בה חויבו הבנקים למכור את אחזקותיהם בקרנות פנסיה וקופות גמל מטעמים רגולטורים כאשר חברות הביטוח ובתי ההשקעות נכנסו לתמונה ורכשו את מירב הפעילות.

בשנת 2005 הקימה מיטב בית השקעות קרן פנסיה מקיפה ואת חברת מיטב פנסיה לניהול הקרן, לאחר זמן מה הוקמה גם קרן פנסיה משלימה להענקת פיתרון פנסיוני מלא ללקוחות ועמיתים.

מיטב בית השקעות נמצא בבעלות צבי סטפק שגם הקים את החברה ומשמש כיושב ראש הדירקטוריון שלה, מר סטפק מנהל ומפקח באופן אישי על השקעות קרנות הפנסיה שנמצאות תחת ניהולה של מיטב פנסיה.

קרנות פנסיה בניהול מיטב פנסיה בע"מ

מיטב פנסיה מנהלת שתי קרנות פנסיה, הקרנות אינן מהגדולות במשק אך הן נהנות מחוסן כלכלי ומקצועיות רבה שמגיעה עם בית ההשקעות הוותיק.

מיטב פנסיה מקיפה: זוהי הקרן העיקרית של מיטב שמנהלת את מרבית הנכסים של מיטב פנסיה. קרן פנסיה מקיפה היא כזו שמספקת לעמיתיה פיתרון פנסיוני וביטוחי מקיף שכולל קצבת זקנה לאחר גיל הפרישה, פנסיית נכות שמספקת מרכיב ביטוחי למקרים של אובדן כושר עבודה ונכות ופנסיית שאירים שגם מעניקה כיסוי ביטוחי למקרה שעמית בקרן נפטר בטרם עת ובמקרה כזה מיטב פנסיה תשלם למשפחתו קצבה לכל החיים. כמובן שכל הסכומים הם נגזרת של ההפרשות לקרן הפנסיה לאורך השנים בתוספת התשואות ובניכוי דמי הניהול.

מיטב תשואה פיננסית: זוהי קרן פנסיה משלימה שבה רק מרכיב של קצבת זקנה. קרן כזו מיועדת להפרשות גדולות וחד פעמיות, בעיקר לבעלי אמצעים או אנשים אשר מפקידים לקרן פנסיה מקיפה רגילה סכום שמגיע לתקרת ההפקדות שנקבעה בחוק.

במסגרת מיטב פנסיה מקיפה העמיתים יכולים לבחור מבין כמה מסלולי ביטוח ופרישה – הכוונה היא למסלולים בהם החלוקה הפנימית של סכומי ההפרשה בין קצבת הזקנה לקצבת הנכות והשאירים משתנה וכן אופן קבלת הכסף לאחר גיל הפרישה משתנים.

השקעות ותשואות של מיטב פנסיה

מיטב פנסיה נחשבת חברה קטנה בשוק הפנסיוני הישראלי, קרן הפנסיה העיקרית שלה, מיטב פנסיה מקיפה נמדדת יחד עם הקרנות הקטנות והיא אינה נחשבת מתחרה ישירה במדיי ביצוע לקרנות הגדולות של חברות הביטוח הראשיות במשק.ניכיון שיק עצמי

בבחינת התשואות של קרנות הפנסיה מאמצע 2009 ועד אמצע 2010 הייתה מיטב פנסיה מדורגת במקום הראשון עם תשואה של 30%. כאשר בוחנים את הנתונים של הקרנות הקטנות על פני תקופה ארוכה יותר של שלוש שנים מיטב נמצאת במיקום השני עם תשואה של 28.7%. קרנות פנסיה קטנות מוגדרות ככאלו שמנהלות נכסים בהיקף של מתחת למיליארד שקלים.

מבחינת השקעות מיטב פנסיה מחזיקה תיק השקעות פנסיוני מגוון ובעל רמת סיכון סבירה בהחלט. כמו כל קרנות הפנסיה, גם מיטב פנסיה נהנית מיתרון של אחזקת אג"ח מיועדות בהיקף של עד 30% מסך ההשקעות, אלו איגרות חוב ממשלתיות מיוחדות רק עבור קרנות הפנסיה והן מציעות תשואה מובטחת של 4.85% לשנה. שאר הכנסים של מיטב פנסיה מוחזקים באפיקים הבאים:

  • אג"ח ממשלתיות מיועדות לקרנות פנסיה
  • אג"ח קונצרניות סחירות
  • מניות
  • אג"ח ממשלתיות סחירות
  • מזומנים ושווי מזומנים
  • השקעות אחרות

מיטב הוא בית השקעות בינוני בגודלו ואיכותי, החברה נהנית מהצלחה רבת שנים ומוניטין טובים בשוק ההון הישראלי, מיטב פנסיה מהווה חלק משלים לפעילות בית ההשקעות ופעילות זו מתחזקת משנה לשנה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.