מסלולי משכנתא

מסלולי משכנתאשוק המשכנתאות בישראל מפותח מאוד, מדובר על תחום פיננסי שכולל אפשרויות רבות מבחינת שיטות ההחזר, תנאי הריבית, תוספות שונות למשכנתא וכדומה – משתנים שונים שיוצרים מסלולי משכנתא רבים שניתן לבחור מהם.

משכנתא צמודה למדד בריבית משתנה

הסכום שמקבלים עבור המשכנתא, הקרן, מוצמד למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מדי חודש, ההצמדה נועדה לשמור על ערכו הריאלי של הכסף עבור הבנק. מרכיב הריבית במסלול משכנתא זה משתנה בהתאם לעוגני ריבית שנקבעים מראש ובמועדים קבועים מראש. מבין מסלולי משכנתא השונים מסלול זה הוא ברמת הוודאות הכי נמוכה והחזרי המשכנתא משתנים משמעותית לאורך תקופת ההחזר, יכולים לעלות או לרדת. עמלת פירעון מוקדם נמוכה בגלל ההצמדה והריבית המשתנה.

משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה

גם במסלול זה יש הצמדה של הקרן למדד המחירים לצרכן אך להבדיל ממסלול ריבית משתנה, במקרה זה הלווים יודעים מראש את גובה הריבית לכל אורך ההלוואה. ההחזר אינו קבוע כי מעבר לריבית, השינויים במדד משנים את גובה ההחזר, שינוי שיכול להתרחש בכל חודש. במסלול זה עמלת הפירעון המוקדם תהיה גבוהה אם הלווים רוצים לסגור את החוב במועד מוקדם יותר.

משכנתא על בסיס ריבית הפריים

זהו למעשה מסלול ריבית משתנה ללא הצמדה למדד, ריבית המשכנתא נקבעת על בסיס ריבית הפריים שהיא 1.5% שמוסיפים על ריבית בנק ישראל הכללית שמפורסמת בכל חודש. מסלול זה אינו חווה שינויים קיצוניים מדי אך בהחלט יש תנודות בשיעור הריבית לאורך שנות החזר רבות. הריבית עצמה שמשלמים הלווים מעבר להחזר הקרן היא תוספת או הפחתה מסוימות מריבית הפריים, בהתאם למצבם הפיננסי בעת קבלת המשכנתא מהבנק. ללא עמלת פירעון מוקדם.

משכנתא צמודת מט"ח

מסלול זה כרוך בכך שהקרן מוצמדת לשער הדולר או האירו (לעיתים יש אפשרות לליש"ט וין יפני), הריבית על פיה מחשבים את ריבית המשכנתא היא ריבית הליבור שמתפרסמת בלונדון לגבי עסקאות מט"ח בתוספת מרווח. ההחזר הוא בשקלים אך שינוי למטה או למעלה בשער המט"ח משנה את גובה ההחזר בהתאם.

משכנתא קבועה

מסלול משכנתא ייחודי ויחסית נדיר שבו אין הצמדה למדד והריבית קבועה, כך הלווים יודעים מראש בדיוק כמה ישלמו עבור הסכום במסלול זה.

מעבר למסלולי משכנתא שתוארו, קיימות שיטות החזר שונות כמו הלוואות בלון, תקופות גרייס ועוד וכמו כן יש לקחת בחשבון את כל העמלות המקושרות למשכנתא.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.