מסלול הסדר נושים – הוצאה לפועל

מסלול הסדר נושים
מסלול הסדר נושים

בשעה שאדם מסוים עומד בפני מצב של חדלות פירעון, במסגרתו אין באפשרותו לסלק את מלוא חובותיו לנושיו, החוק מעניק לו את האפשרות לפנות לבית המשפט בבקשה לפתוח בהליך פשיטת רגל, אשר במסגרתו יסדיר בית המשפט את אופן פירעון חובותיו לנושיו, וזאת בהתחשב במצבו הכלכלי ובמכלול הנכסים העומדים לרשותו.

עם זאת , הליך פשיטת רגל מטבעו מהווה הליך ארוך ומסובך, כאשר במסגרתו מוטלות על החייב שורה ארוכה של מגבלות, וזאת לרבות איסור יציאה מהארץ, איסור על פתיחת עסק, הגבלות שונות על חשבון הבנק שברשותו, ועוד.

מסיבה זו, חייבים רבים מבקשים להימנע מכניסה להליך זה, ולחילופין לפנות ישירות לנושים בהצעה יזומה להסדר כספי, מה שמכונה "הסדר נושים".

מהו הסדר נושים?

סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל, אשר מסדירה את הליכי פשיטת הרגל במסגרת החוק הישראלי, מכיר בזכותם של הנושים והחייב להגיע בכוחות עצמם להסדר בדבר השבת חובותיו של החייב, וזאת ללא צורך בהתערבות מטעם בית המשפט.

הסעיף קובע, כי הליך הסדר נושים יכול להתבצע בתקופה שטרם פתיחת תיק פשיטת הרגל, וזאת באמצעות הסכם כתוב ומנוסח בין החייב לבין נושיו השונים, המפרט את הליכי הסדרת החוב.

יש להבהיר בהקשר זה, כי הסדר נושים כהליך חלופי להליך הוצאה לפועל יכול להתבצע רק במידה והיקף חובותיו השונים של החייב לנושיו עולה על סכום מסוים, אשר מתעדכן בהוראות החוק אחת לזמן מה (כ-27,000 שקלים נכון לשנת 2014).

כמו כן, על מנת להחיל מסלול הסדר נושים, על החייב להוכיח כי יש באפשרותו לפרוע לפחות 30% מסכום זה.

במידה והחייב הגיע להסדר כאמור עם נושיו, ומשעה שהוכח כי היקף החוב הכולל עולה על הסכום הנדרש וכי החייב יכול לפרוע שיעור ניכר מזה, הרי שהסדר הנושים נערך תחת סמכותו של בית המשפט, ומשכך מקבל תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין.

בהמשך, ולאחר שהסדר הנושים מומש במלואו, חובותיו של החייב נסגרים באופן מלא, וכך גם תיקי ההוצאה לפועל העומדים כנגדו.

מה היתרונות בפנייה להסדר נושים?

מטבע הדברים, הליך הסדר נושים כולל בחובו יתרונות הן עבור החייב עצמו, והן עבור נושיו. מבחינתו של החייב, בחירה בהליך הסדר נושים המבוצע בהסכמתו ומתוך שיתוף פעולה מלא מצדו, מהווה חלופה להליך פשיטת רגל אשר גורר הגבלות דרקוניות על החייב, ועל יכולתו להתנהל מבחינה כלכלית.

לרוב, הסדר נושים מאפשר לחייב לסלק את חובותיו בצורה מהירה וקלה, וללא צורך בהליכים ממושכים ויקרים.

מבחינתם של הנושים, אף כי להלכה נדמה כי בחירה בהליך פשיטת הרגל, המנוהל מטעם בית המשפט, מבטיח כי חובותיהם יוחזרו במלואם, הרי שבפועל, לא תמיד כך הוא הדבר. גם מבחינת הנושים הליך פשיטת הרגל מהווה פרוצדורה ארוכה, אשר עשויה להימשך אף מספר שנים, כאשר בפרק זמן זה הם נדרשים להוצאות כספיות שונות במסגרת ההליך. כמו כן, לעיתים הליך החזר החוב מתבסס על השבת סכום מצומצם במיוחד מדי חודש, כאשר סכום זה עלול להיות נמוך מגובה הריבית הנדרשת על היקף החוב.

לעומת זאת, הליך הסדר נושים מאפשר לנושים לזכות לפחות בפירעון חלקי של החוב, וזאת באופן מהיר ומידי.

יתרה מזאת, בניגוד להליך פשיטת הרגל, המנוהל מטעם בית המשפט וללא צורך בשיתוף פעולה מצד החייב, הרי שהסדר הנושים, בו החייב מעורב מיוזמתו ומרצונו החופשי, מקטין את הסיכון לניסיונות התחמקות מצדו, כגון העלמת רכוש, ומגדיל את ההסתברות להשבת החוב במלואו, באופן מהיר ויעיל.

ראו גם:

חלוקת רכוש לנושים דרך בית משפט

חלוקת רכוש: עקרון העדיפות ועקרון השוויון

צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל – המדריך המלא

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.