מעילה בין שותפים ופשיטת רגל

מעילה בין שותפים עלול להגיע למצב של פשיטת רגל
מעילה בין שותפים עלול להגיע למצב של פשיטת רגל

בעסקים רבים, שיתוף הפעולה העסקי בין שותפים שונים מהווה ליבתו של בית העסק, והגורם הראשי להצלחתו הכלכלית.

במקרים רבים, שיתוף הפעולה בין השותפים העסקיים, אשר החל למטרה מקצועית נטו, הופך ברבות הזמן ליחסי חברות וקרבה הדדיים, מה שמעניק תחושה ביתית לבית העסק, ותורם לכינון יחסי עבודה טובים במסגרתו.

יצוין, כי בדומה לכל סוג אחר של יחסים בין בני אדם, גם שותפות עסקית עשויה לעלות על שרטון בשלב מסוים, כאשר במרבית המקרים הדבר מתרחש בהסכמה הדדית בין השותפים.

עם זאת, לעיתים אחד מהשותפים בוחר למעול באמונם של שאר השותפים, ולבצע מעילה הגוררת פגיעה ממשית בשאר השותפים, ועלולה אף להביאם למצב של פשיטת רגל.

כיצד לפעול במידה ונתקלתם במעילה בין שותפים?

התמודדות מול מעילה מצד שותף עסקי, ובמיוחד בשעה שמדובר בשותפות ארוכת שנים, אינה דבר קל. יחד עם הפגיעה הרגשית, מעילה מסוג זה חושפת את הקורבן לנזק כלכלי ממשי, אשר עשוי להיאמד במאות אלפי שקלים, ואף למעלה מכך.

הדבר עלול להוביל את הנפגע לפי פחת מבחינה כלכלית, ולמצב בו אין עוד באפשרותו להתמודד בכוחות עצמו למול נושיו.

מסיבה זו, החוק בישראל מאפשר לכל אדם, אשר אין באפשרותו לכלכל את עצמו כתוצאה מחובות כספיים, לפנות לבית המשפט בבקשה להכיר בו כפושט רגל, הכרזה משפטית בעלת משמעות ניכרת עבור החייב.

ההכרה באדם כפושט רגל, יחד עם משמעותיה השליליות (הגבלה על חשבון הבנק, איסור יציאה מהארץ, ועוד), מעניקה לו הגנה משפטית מצד רדיפות נושיו, ומאפשרת לו להשיב את חובותיו בהדרגה, בהסתמך על מצבו הכלכלי העכשווי.

יש לזכור בהקשר זה, כי מטבעו, הליך פשיטת הרגל נועד בראש ובראשונה לטובתו של החייב, כאשר לאחר ההכרה באדם כפושט רגל, ובמסגרת הסדרת אופן השבת חובותיו, בתי המשפט מעניקים חשיבות ניכרת לשאלה מהו הגורם שהוביל את החייב למצבו הכלכלי הרעוע.

במידה ונמצא, כי האדם נקלע לחובותיו שלא באשמתו, ובגין מעילה מצד מי משותפיו, הרי שהדבר צפוי להוות גורם משמעותי לטובתו במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ולהוביל לקביעת תנאי ומועדי תשלום נוחים יותר עבורו.

כיצד ניתן להוכיח נפילה כקורבן למעילה במסגרת הליך פשיטת רגל?

בשעה שאדם נפל קורבן למעילה בין שותפים, וכתוצאה מכך מבקש כי בית המשפט יכיר בו כפושט רגל, בית המשפט בראש ובראשונה יבקש ממנו להוכיח את צדקת טענתו, לפיה כניסתו לחובות נעשתה שלא באשמתו, ובעקבות נפילתו כקורבן למעילה. לצורך כך, על החייב להציג בפני בית המשפט ראיות מוחשיות, לפיהן המעילה התרחשה באופן שהפתיע את החייב, וכי לא הייתה לו כל עילה לחשוד בכך באופן מוקדם.

יש לציין בנוסף, כי בבואו לדון בסוגיית הסדר התשלומים אשר יוטל על החייב, בית המשפט נוטה לרוב להתחשב גם במצבו הכלכלי של החייב בתקופה שטרם נפילתו כקורבן למעילה.

במידה ונמצא, כי גם בתקופה שטרם המעילה, מצבו הכלכלי של החייב היה רעוע, הרי שייתכן כי בית המשפט יקבע כי טענת הנפילה כקורבן למעילה נועדה להסתיר את הסיבה האמיתית לחובותיו של החייב, דהיינו התנהלותו הכלכלית השגויה.

מסיבה זו, חשוב להוכיח קשר ישיר בין נפילתו של החייב כקורבן למעילה ובין מצבו הכלכלי הנוכחי.

בסופו של דבר, חשוב לזכור כי ההוכחה בדבר נפילה כקורבן למעילת שותפים מהווה צעד המשפר באופן משמעותי את מעמדו של החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל. חשוב עם כן שלא להיתפס לשאננות, ולהקפיד ולהציג את מלוא העדויות, המוכיחות כי אכן כך הדבר.

ראו גם:

פשיטת רגל עקב עוקץ

פשיטת רגל בעקבות הלוואות מהשוק האפור

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.