מה בתחום אחריותו של משרד המשפטים בכל הנוגע לפשיטת רגל?

משרד המשפטים אחראי על הליך פשיטת רגל
משרד המשפטים אחראי על הליך פשיטת רגל

הליכי חדלות פירעון וביניהם פשיטת רגל, הם הליכים משפטיים הנמצאים בתחום אחריותו של משרד המשפטים.

היחידה הממונה על ההליכים הללו מטעם משרד המשפטים, היא הכונס הרשמי, השייך לאותה יחידה של האפוטרופוס הכללי.

פשיטת רגל היא חדלות פירעון של אדם פרטי, כאשר ההליך מנוהל ומפוקח על ידי הכונס הרשמי. ההליך מורכב מארבעה שלבים מרכזיים: קבלת צו כינוס נכסים ועיכוב הליכים, חקירת החייב, אסיפת הנושים ודיון בבקשה.

קבלת צו כינוס ועיכוב הליכים

השלב הראשון בהליך פשיטת רגל, בין אם הוא ביוזמת החייב ובין אם ביוזמת הנושה, הוא קבלת צו כינוס, אשר עם הוצאתו, יעכב בית המשפט את ההליכים אשר ננקטו נגד החייב עד אותו פרק זמן. צו כינוס משמעותו כי הנכסים של החייב מועברים כולם לפיקוחו של הכונס הרשמי והנושים לא יוכלו אפוא לפעול נגד החייב.

חקירת החייב

הכונס הרשמי, הממונה מטעם משרד המשפטים על הליך פשיטת רגל, מבצע חקירה אודות מצבו הכלכלי של החייב. המטרה: להבין האם מדובר בחייב אשר מסוגל להגיע להסדר פשרה עם הנושים ולפרוע חובותיו, או האם יש לתת לחייב צו הפטר מחובותיו.

במסגרת חקירתו, רשאי הכונס הרשמי לזמן את החייב אל משרדו, לתשאל אותו ולבקש ממנו לקבל מסמכים שונים המעידים על היקף חובותיו, הנכסים שברשותו וכיו"ב.

החייב גם חותם על כתב וויתור על סודיות, המאפשר לכונס לפנות אל גורמים שונים לשם קבלת מידע אודות החייב. בסיומה של חקירתו, כותב הכונס הרשמי חוות דעת המועברת אל בית המשפט.

אסיפת נושים

במסגרת אסיפת הנושים מתנהל דיון בדבר מצבו של החייב ובמידה שהציע החייב הסדר פשרה לנושים, יתנהל דיון לגבי ההסדר והנושים יוכלו להביע את עמדתם.

יש לציין כי כאשר החייב מעוניין להציע הסדר פשרה לנושים, הוא מעביר את ההצעה קודם אל הכונס והוא זה אשר מעביר את ההצעה אל הנושים, בצירוף תסקיר שלו על ההצעה. כך, כאשר מגיעים הנושים אל האסיפה, הם בקיאים בפרטי הצעת הפשרה ומוכנים לדון בה

הכונס הרשמי מנהל את אסיפת הנושים ומחווה דעתו באשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו, בהתאם לממצאי חקירתו. כמו כן, אם ירצו בכך, יוכלו הנושים לחקור את החייב במהלך האסיפה.

דיון בבקשת פשיטת רגל בבית המשפט

בית המשפט מנהל דיון בבקשה לפשיטת רגל, כאשר לפניו מונחות ראיות שונות המעידות על מצבו של החייב. ביניהן ואחת החשובות ביותר – חוות הדעת של הכונס הרשמי, אשר כוללת גם התייחסות להחלטות שנתקבלו באסיפת הנושים.

היה והחייב הגיע להסדר פשרה עם נושיו, בית המשפט יבחן את ההסדר ואם סבר כי הוא משרת את טובת הצדדים, יאשרו.

במקרים אחרים, כאשר בית המשפט התרשם כי החייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו (בין היתר על ידי חוות דעתו של הכונס הרשמי הממליץ על מתן צו הפטר) יבחן בית המשפט האם מתקיימות הנסיבות המצדיקות מתן הפטר לחייב.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915