ניהול תזרים מזומנים

חברת ניכיון השיקים הנוחה והזולה בישראל!

באנר בנק אינפו

ניהול תזרים מזומניםדו"ח תזרים מזומנים הוא פירוט סך כל התקבולים (מכירות שהתקבל עבורן תשלום) וכל התשלומים (הוצאות) – כאשר הכוונה היא בעיקר למזומן באופן כללי. תזרים מזומנים הוא למעשה מנוגד לדו"ח רווח והפסד שמציג את כל התקבולים והתשלומים לתקופה ולא רק את המזומן.

דו"ח תזרים מזומנים מראה נתונים לגבי תקבולים ותשלומים במזומן ללא קשר למועד ביצוע העסקה בפועל אלא רק למועד קבלת או הוצאת הכסף. מאמר זה יסקור את הנושא של ניהול תזרים מזומנים זה.

החשיבות של ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים הוא חשוב מאוד לבעלי עסקים והוא מאפשר להם גמישות מתאימה וניהול נכון של העסק שלהם. ניהול תזרים מזומנים מאפשר לבעל העסק ומנהליו לשמור על רמת מזומן רצויה ומתאימה עבורם לעומת הוצאות במזומן – לשמור שלעסק יש יתרת מזומן חיובית לעומת כמות ההוצאות לחודש או תקופה מסוימים. בנוסף, ניהול תזרים מזומנים תקין מהווה אבן בוחן משמעותית למצב העסק ותזרים טוב מראה על עסק בריא ומתפקד.

התחום של ניהול תזרים המזומנים הוא כה חשוב ומהותי עד כי עסק יכול להיראות רווחי מבחינת הדו"חות החשבונאים שלו אך בפועל בגלל שאין לו תזרים מזומנים מספיק, הוא ייקלע למצוקה פיננסית ואף למצב של חובות וחדלות פירעון (אי יכולת לעמוד בהתחייבויות).

ניהול תזרים מזומנים ככלי לניהול מוקדם של מזומני העסק

כאשר אנו אומרים מזומן בהקשר של תזרים מזומנים ושל פעילות העסק הכוונה איננה כמובן לכמות השטרות שיש לבעל העסק בקופה, בכיס או "מתחת לבלטות" אלא לכלל הכסף הזמין שיש לו בבנק ובמזומן כתוצאה מתקבולים (לא כלל ההון העצמי של העסק).

ניהול תזרים מזומנים תקין ומקצועי מאפשר לבעל העסק ולמנהל לדעת ברמה גבוהה של וודאות את רמת המזומנים שיהיו לרשותו בכל תאריך נתון. חשוב להבין כי דו"ח תזרים מזומנים הוא רלבנטי לטווח המיידי אך הוא כולל גם תקבולים ותשלומים עתידיים צפויים וידועים (זה העיקר מבחינת ניהול התזרים) ולכן אפשר לראות בערך מספרי כמה מזומן העסק יקבל בתאריך מסוים, כמה הוא יוציא ומה יישאר לו בסיכומו של עניין.

החשיבות של כלי ניהולי זה היא עצומה כמובן כי בצורה זו בעל העסק יכול לדעת כי בתאריך ספציפי הוא יסבול ממצוקה תזרימית כלשהי ולכן לא רצוי להתחייב לתשלומים בתאריך זה אלא דווקא לשאוף לקבל תקבולים שישפרו את מצב המזומנים.

ניהול תזרים מזומנים בפועל – בניית הדו"ח

דו"ח תזרים מזומנים תקין ומקיף צריך לכלול את המרכיבים הבאים:
•    פירוט יתרות המזומן בבנק
•    פירוט מפורט של כלל התקבולים בהתאם לזמן קבלתם
•    פירוט מלא של כל התשלומים שהעסק צריך להוציא – כאלו שידוע כי ישולמו וכאלו שצפוי כי ישולמו
•    חישוב סופי של יתרת המזומנים בבנק לתאריך מסוים על פי הנתונים שהוזנו – יתרה+תקבולים-תשלומים

כיום נדיר לראות עסקים מבצעים ניהול תזרים מזומנים בצורה ידנית כמובן, הדרך הפשוטה היא להכניס את כל הנתונים לגיליון של אקסל ולבצע את הנוסחאות אך זוהי שיטה יחסית מסורבלת שעלולה בקלות להוביל לטעויות והיא מיועדת לעסקים קטנים מאוד. ברוב המקרים ניהול תזרים מזומנים מתבצע על ידי משרד רואה חשבון או עצמאית, אך בעזרת תוכנות מחשב מיוחדות שמהותן ניהול תזרים מזומנים פשוט יחסית וממוחשב.

ניהול תזרים מזומנים מחייב דיוק והקפדה על כל הפרטים והנתונים, יש להתחשב באיחור בתקבולים אך לא באיחור בתשלומים ולוודא שמנהלים את הנושא כראוי, טעויות החישוב יובילו לטעויות ניהוליות.

אז מה היה לנו בכתבה: