ניכיון שיקים בבנק

ניכיון שיקים בבנקניכיון שיקים הוא פעולה שמתבצעת על ידי שני גופים עיקריים- גופים בנקאיים וגופים חוץ בנקאיים. אחת השאלות המרכזיות היא היכן כדאי לבצע ניכיון שיקים- האם על ידי הגופים הבנקאיים או על ידי הגופים החוץ בנקאיים? על ניכיון שיקים בבנק ועל השאלה היכן כדאי לבצע ניכיון שיקים נענה במאמר הבא. 

 

מהו ניכיון שיקים?

ניכיון שיקים הוא פעולה בה הופכים שיקים דחויים למזומן בתשלום מידי. כלומר, במידה שקיבלתם שיק דחוי ואתם רוצים להמיר אותו למזומן, על ידי ניכיון שיקים תוכלו לעשות זאת. מדובר בתהליך פשוט יחסית, שלא אמור לגרום ליותר מידי כאב ראש. 

בתי עסק רבים בארץ מתמודדים עם תזרים מזומנים לא תקין, מה שגורם לסגירתם. מהסיבה הזאת, על מנת להתמודד עם תזרים מזומנים לא תקין, עסקים רבים החליטו לאפשר תשלום על מוצרים או שירות על ידי שיקים דחויים. כתוצאה מכך, בתי העסק סבלו מחוסר בנזילות מזומנים מה שהוביל אותם לביצוע ניכיון שיקים. כך על ידי ניכיון שיקים השיקים הדחויים הופכים למזומן והעסק יכול להנות מתזרים מזומנים תקין. 

ניתן לבצע ניכיון שיקים בבנק וגם על ידי חברות מימון פרטיות. אך יש לקחת בחשבון כי במידה שבוחרים לבצע ניכיון שיקים על ידי חברות מימון פרטיות, חשוב מאוד לבדוק כי מדובר בחברה חוקית שעובדת מול משרד האוצר. לבצע ניכיון שיקים לא חוקי יכול לגרום לנזקים חמורים לכם ולעסק שלכם. לכן, חשוב מאוד לוודא כי מדובר בחברה אמינה שפועלת באופן חוקי. 

מה ההבדל בין ניכיון שיקים בבנק לבין ניכיון שיקים בחברות מימון?

ניכיון שיקים מתבצע על ידי גופים בנקאיים או חוץ בנקאיים. על מנת לבצע ניכיון שיקים על בעל העסק לבחור בגוף המתאים לו ולהגיש בקשה לניכיון שיקים. התהליך בשני הגופים מתבצע באופן דומה ואין הבדל משמעותי מבחינת ביצוע הפעולה. עם זאת, קיים הבדל משמעותי בתנאים. 

 • ניכיון שיקים בבנק- ניכיון שיקים בבנק כרוך בבירוקרטיות רבות. הבנקים קפדנים מאוד והתנאים שלהם מחמירים מאוד. בדרך כלל הבנק לא ייקח סיכון ועל מנת שהוא יאשר פעולה של ניכיון שיקים הוא יברר פרטים רבים, מהחשש שמדובר בשיק ללא כיסוי. 
 • ניכיון שיקים על ידי חברות מימון- ניכיון שיקים על ידי גופים חוץ בנקאיים, כלומר חברות מימון פרטיות, נחשב לפשוט יותר. חברות המימון פחות מחמירות מהבנקים באופן משמעותי. התנאים על פיהם מחליטות חברות המימון אם לאשר או לדחות את הבקשה לניכיון שיקים יהיו פחות מחמירים והמענה יהיה מהיר יותר באופן משמעותי לעומת המענה של הבנק. כמו כן, חברות המימון הפרטיות לוקחות יותר סיכונים מהבנקים. בנוסף, העמלות והריביות שנלקחות על ידי חברות המימון הפרטיות הן נמוכות יותר באופן משמעותי לעומת העמלות והריביות שנלקחות על ידי הבנקים. עם זאת, כאשר עובדים מול חברות מימון פרטיות יש סיכון שמדובר בחברה לא חוקית. לכן חשוב מאוד לוודא כי מדובר בחברה שעובדת תחת פיקוחו של משרד האוצר.

 

מה החסרונות של ניכיון שיקים בבנק?

 • בירוקרטיות- הבירוקרטיות של הבנק מחמירות מאוד. הבנקים לא לוקחים סיכונים, מהחשש שמדובר בשיקים ללא כיסוי ולכן יש לאמת פרטים רבים ולעבור בדיקות מחמירות לפני שמאושר ניכיון שיקים בבנק.
 • עמלות- העמלות הנלקחות על ניכיון שיקים בבנק הן גבוהות יותר מהעמלות הנלקחות בניכיון שיקים בחברות מימון. כמו כן יש לציין כי ניכיון שיקים בבנק כרוך הן בעמלה והן בריבית. לעומת זאת, ניכיון שיקים על ידי חברות מימון פרטיות מצריך תשלום עמלות בלבד.
 • משך הזמן- ניכיון שיקים בבנק לוקח זמן ארוך יותר באופן משמעותי מניכיון שיקים על ידי חברות מימון. הסיבה לכך היא שהבנק מבצע בדיקות מחמירות ומאמת פרטים רבים, מה שלוקח זמן רב יותר.
 • שעבוד לבנק- ניכיון שיקים בבנק עלול להיות כרוך בשעבוד של חלק מהכסף לידי הבנק. כלומר, אם אתם מעוניינים לבצע ניכיון שיק על סך של 100,000 שקלים, הבנק עשוי לדרוש שעבוד של כמחצית מהסכום בחשבון. לעומת זאת, ניכיון שיקים בחברת מימון פרטית לא מצריך שיעבוד או תנאים מוקדמים. כך העסק יכול להזרים מזומנים בצורה תקינה.

 

כיצד מחושבת עמלה בניכיון שיקים בבנק?

עמלה היא תשלום הניתן לנותן שירות בתמורה לעבודה שלו. כלומר, עמלה היא תשלום עבור השירות שקיבלנו. תשלום על העמלה יכול להיות מצורף לעסקה בנפרד או להיכלל בתשלום. העמלה מחושבת כאחוז ממחיר העסקה או בסכום קבוע לעסקה.

גובה העמלה מושפע ותלוי ב-3 גורמים מרכזיים- 

 • הסכום הרשום על השיק- ככל שהסכום שכתוב על השיק יהיה גבוה יותר, כך העמלה על ניכיון השיק תהיה גבוהה יותר. 
 • מועד פירעון השיק- ככך שמועד פירעון השיק רחוק יותר, כך העמלה על ניכיון השיק תהיה גבוהה יותר.  
 • זהות נותני השיק. 

כיצד מחושבת הריבית בניכיון שיקים בבנקכיצד מחושבת הריבית בניכיון שיקים בבנק?

ריבית היא סכום כסף המשולם על ידי לווה הכסף למלווה הכסף עבור תקופת הזמן בה השתמש הלווה בכסף. כלומר, בהתאם למשך הזמן, ישלם הלווה סכום כסף למלווה. הריבית הנגבית מהלקוחות עבור ניכיון שיקים היא בין 1% ל-3%. כמו העמלה, גם גובה הריבית משתנה בהתאם לפרמטרים שונים- 

 • האם בית העסק עבורו נרשם השיק הוא בעל איתנות פיננסית. 
 • מה רמת הסיכון של הלקוח שרשם את השיק לבית העסק. 
 • מה מועד פירעון השיק וכמה זמן יש עד שהוא יגיע. 
 • מה רמת ההיכרות עם בית העסק והאם התבצע שיתוף פעולה בעבר?
 • מה גובה הריבית במשק, המושפעת מריבית בנק ישראל.
 • האם יש ביטחונות. 

 

כיצד אפשר לשלם פחות בניכיון שיקים בבנק?

קיימים מקרים בהם אפשר לשלם פחות- 

 • עסקים ותיקים ויציבים- עסקים ותיקים, טובים ומסודרים, היציבים מבחינה פיננסית יכולים להיקלע לעתים לקשיים בתזרים המזומנים של העסק. עסקים כאלה בדרך כלל יקבלו עמלות וריביות נמוכות עבור ניכיון שיקים, מאחר ומדובר בסיכון נמוך. 
 • הלקוח שרשם את השיק- מאחר שיש חשש לשיק ללא כיסוי, לא כל הלקוחות נחשבים לסיכון בטוח. לכן, גם ללקוח שרשם את השיק תהיה השפעה על גובה העמלה. אם מדובר בלקוח ותיק או בלקוח מזדמן, האם מדובר בלקוח ששיקים שלו חזרו בעבר, האם מדובר בלקוח שנמצא בקשיים כלכליים ועוד. אם הלקוח מוכר, רמת הסיכון תרד וכך העמלה והריבית. 
 • מועד פירעון השיק- האם מועד פירעון השיק הוא בעוד חודש וחצי עוד בעוד 6 חודשים? 6 חודשים הם זמן ארוך בו קשה להעריך את היכולת של הלקוח לעמוד בתשלום ולכן רמת הסיכון של השיק עולה. 
 • כמה פעמים ביצעתם ניכיון שיקים- עסקים שביצעו ניכיון שיקים בעבר, בפעם השנייה, השלישית וכן הלאה יקבלו הנחה. הסיבה לכך היא שמדובר בתחום שמצריך אמון. במידה שהתבצע שיתוף פעולה בעבר ושני הצדדים מילאו את חלקם, ניתן לדעת כי מדובר בעסק שאפשר לסמוך עליו ולכן העמלה והריבית יהיו נמוכות יותר. 
 • תקופה- יש לקחת בחשבון כי יש תקופות בהן הריבית תהיה גבוהה יותר ולא יהיה לכם מה לעשות בנידון. בסופו של דבר גובה הריבית מושפע מההחלטות של בנק ישראל ולכן ככל שהריבית בבנק ישראל תהיה נמוכה יותר, כך הריבית בבנקים תהיה נמוכה יותר. כך גם להפך, ככל שהריבית בבנק ישראל תעלה, הריבית בבנקים תעלה בהתאם. 
אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.