סוגי הלוואות

סוגי הלוואותשוק האשראי בישראל צמח משמעותית בעשורים האחרונים, כיום הציבור הפרטי וגם המגזר הפרטי יכולים לבחור מגוון רחב של אפשרויות לקבל אשראי ומימון למטרות שונות. גם בבנקים וגם בקרב גורמים חוץ בנקאיים יש סוגי הלוואות רבים מאוד, הסוגים משתנים בסכומים האפשריים, תנאי החזר, בטחונות נדרשים ועוד מרכיבים רבים. ההיצע האדיר של סוגי הלוואות גרם לכך שהאשראי במשק זמין מאוד, לכן חשוב להכיר את האפשרויות ואת העלויות הכרוכות בכל הלוואה.

הלוואות במאפיינים נפוצים

מבחינת סוגי הלוואות יש אפשרויות רבות, אך המאפיינים של כל הלוואה ניתנים לרוב לחלוקה לכמה מרכיבים ספציפיים שקובעים את אופייה, עלותה והתאמתה של כל הלוואה ללקוח ספציפי. מרכיבים אלו נוגעים לאופן חישוב הריבית על ההלוואה והאם היא צמודה למדד המחירים לצרכן (או מדד אחר לצורך העניין).

•    הלוואות בריבית קבועה: הלוואות רבות מוצעות ע"י בנקים והשוק החוץ בנקאי בריבית קבועה, כך שרמת הסיכון נמוכה יחסית והלווה יודע לאורך כל חיי ההלוואה מה תהיה הריבית שעליו לשלם למלווה. הלוואות בריבית קבועה יכולות להיות צמודות למדד ואז כן לספוג שינויים או ללא הצמדה (למשל משכנתא "בטוחה").
•    הלוואות ריבית משתנה: אלו הלוואות נפוצות מאוד, הריבית בהן משתנה בהתאם לעוגן ריבית מסוים שנקבע מראש, לרוב מועד השינוי האפשרי בשיעור הריבית על ההלוואה נקבע מראש. אלו הלוואות בסיכון מעט יותר גבוה כי רמת הריבית לא מובטחת. הלוואה בריבית משתנה יכולה להיות צמודה למדד או ללא הצמדה.
•    הלוואות צמודות למדד: ברוב המוחלט של ההלוואות הצמודות ההצמדה היא למדד המחירים לצרכן שמתפרסם חודשית. כל שינוי כלפי מעלה במדד מייקר את החזר ההלוואה, לרוב יש רצפת מדד שלא מאפשרת להחזר לרדת מתחת רמת מדד מסוימת.
•    הלוואות ריבית פריים: מבחינת סוגי הלוואות זו הלוואה נפוצה יחסית, ריבית הפריים היא הריבית הכללית שהבנקים וחברות מימון שונות מספקות הלוואות על פיה. אלו הלוואות בריבית משתנה וללא הצמדה למדד, ריבית הפריים מוגדרת כריבית בנק ישראל הכללית + 1.5% – כאשר כמעט תמיד שיעור הריבית על הלוואה הוא פריים בתוספת או הפחתה של מרווח מסוים.
•    הלוואות מט"ח: סוג הלוואה נוסף הוא הלוואות מט"ח, יש הלוואות שמוענקות ומוחזרות בשקלים אך הן צמודות לשער מטבע זר כלשהו ולריבית הליבור הבריטית (ריבית בין-בנקאית בינלאומית לגב עסקאות מט"ח) ויש הלוואות מט"ח שמוענקות ומוחזרות במט"ח.

הלוואות לפי מטרה

ניתן לחלק סוגי הלוואות על פי מטרת האשראי – עבור מה הלקוח מבקש לקבל מהלווה כסף. יש הלוואות גדולות לתקופות ארוכות כמו משכנתא לרכישת נכס נדל"ן, הלוואות למימון רכב, הלוואות לסטודנטים, הלוואות לכל מטרה, הלוואות לעסקים מסוגים רבים, הלוואות לאירועים, לחופשות וכן הלאה.

הלוואה לפי הגורם המלווה

יש ספקי אשראי רבים במשק הישראלי, ניתן ליצור חלוקה כללית של סוגי הלוואות על פי הגורם המלווה, מהמגזר הבנקאי או החוץ בנקאי.
•    הלוואות בנקאיות
•    הלוואות מחברות כרטיסי אשראי
•    הלוואות מחברות הביטוח / בתי השקעות על בסיס חיסכון פנסיוני צבור
•    הלוואות מחברות מימון פרטיות הפועלות תחת רישיון בנק ישראל
•    הלוואות פרטיות ממכרים
•    הלוואות מהעבודה / מעסיק

סוגי הלוואות לפי שיטת החזר

מעבר למאפיינים של אופן חישוב הריבית והאם יש הצמדה, סוגי הלוואות נחלקים על פי שיטת ההחזר.

•    לוח סילוקין: לוח הסילוקין קובע למעשה כמה משלמים בכל חודש למלווה. האפשרויות הנפוצות הן לוח שפיצר ולוח קרן שווה. עפ"י שפיצר מחזירים בכל חודש תשלומי קרן + ריבית כאשר סכום התשלום קבוע בכל חודש והקרן פוחתת בכל חודש – בתחילה משלמים למשל פחות על חשבון הקרן ויותר על חשבון הריבית והיחס משתנה עם השנים. בשיטת קרן שווה לעומת זאת התשלום החודשי על הקרן קבוע והתשלום על הריבית יורד בכל חודש כי היא מחושבת חודשית על הקרן שנותרה.

•    הלוואת גישור / הלוואת גרייס: מבחינת סוגי הלוואות, אלו נפוצות בשוק המשכנתאות. הלוואה אידיאלית למימון רכישה, כאשר הלווה יודע כי בסיום תקופת ההלוואה (קצרת טווח) יקבל כסף ממקור אחר (מכירת דירה ישנה למשל) להחזר. מחזירים בכל חודש רק את הריבית ואת הקרן בתשלום אחד בסיום התקופה. לגישור על תקופה שבה יש צורך במימון ולפני קבלת סכום לכיסוי ההלוואה.

•    הלוואת בלון: הלווה משלם בכל חודש רק ריבית והצמדה (גרייס לקרן / בולט) או לא משלם כלום (בלון מלא / גרייס מלא), רק בסיום התקופה משלמים את כל החזר ההלוואה (עם או ללא תוספת ריבית) בתשלום אחד.

•    גרייס חלקי: המלווה מאפשר ללווה כמה חודשים ללא החזר כספי, למשל רק אחרי חצי שנה מתחילים להחזיר את ההלוואה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915