סיבות לפשיטת רגל בעסקים: להתחלה חדשה ונקייה מדאגות כלכליות!

העסק בקשיים כלכליים באופן מדאיג? על הליך פשיטת רגל
העסק בקשיים כלכליים באופן מדאיג? על הליך פשיטת רגל

מדי שנה, אזרחים רבים בישראל בוחרים לצאת לדרך חדשה, ולפתוח עסק עצמאי בבעלותם. הסיבות למהלך זה רבות, וכוללות בין היתר רצון להגדלת ההכנסות החודשיות, חוסר רצון להסתמך בצורה בלעדית על כיסו של המעסיק, חוש ליזמות עסקית, ועוד.

עם זאת, תוחלת החיים של עסקים קטנים בישראל נמוכה במידה מדאיגה, כאשר מבין כלל העסקים שנפתחים מדי שנה, רבים אינם מחזיקים מעבר לשנה הראשונה, וחלקם אף מסתיימים בפשיטת רגל.

בניגוד לתפיסה הנפוצה בציבור, הליך פשיטת רגל נועד בראש ובראשונה לטובתו של החייב, ומאפשר לו להתמודד בצורה מיטבית עם חובותיו הכספיים לנושים, וזאת תחת הגנתה של המערכת המשפטית בישראל. ההליך מאפשר לבצע חלוקה מושכלת של החובות הכספיים, וזאת בהתאם למצבו הכספי של החייב, וליכולתו להחזירן בהדרגה ובהתמדה.

מהי עילה לפשיטת רגל בעסקים?

בשעה שבעל עסק נקלע לחובות כספיים, אשר פוגעים במידה ניכרת ביכולתו להמשיך ולהתנהל מבחינה כלכלית, יש באפשרותו להגיש בקשה רשמית לבית המשפט לצורך הכרה בו כפושט רגל. על מנת להיות מוכר כפושט רגל, על החייב להוכיח בראש ובראשונה כי הצירוף של כלל חובותיו הכספיים לנושים עולה על סכום מסוים, אשר קבוע בחוק ומתעדכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן (84,543 שקלים נכון לינואר 2012).

עם זאת, בסמכותו של בית המשפט לאשר פתיחת תיק פשיטת רגל גם במידה וסכום החוב נמוך יותר, וזאת בנסיבות חריגות, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כמו כן, על מנת להיכנס להליך פשיטת רגל על החייב להיות תושב ישראל, מעל לגיל 18, אשר מקום מגוריו הינו בשטח מדינת ישראל. יצוין, כי גם במידה והחייב אינו מתגורר בישראל בעת הגשת הבקשה, אך התגורר בה במהלך השנה שטרם לכן, או החזיק בבית מגורים או בעסק בישראל, יש באפשרותו לפנות בבקשה לפתיחת הליך פשיטת רגל.

עילה נוספת, אשר נדרשת לצורך פתיחת הליך פשיטת רגל, היא ההוכחה כי חובותיו של המבקש נדרשים להיפרע באופן מידי, או בתקופה הקרובה למועד הגשת הבקשה לפתיחת ההליך. מטבע הדברים מדובר בעניין סובייקטיבי, ומשכך הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט, אשר בוחן כל סוגיה לגופה.

כיצד להגיש בקשה לפשיטת רגל?

בשעה שבעל העסק גמר בדעתו לפנות בבקשה להכיר בו כפושט רגל, הוא נדרש כאמור לפנות בבקשה רשמית לבית המשפט, כאשר הוא מחויב גם לצרף דין וחשבון מלא, אשר מפרט את כלל הנכסים העומדים לרשותו בעת הגשת הבקשה, וכן את אלו הנמצאים בבעלות בן זוגו או בבעלותם של ילדיו המתגוררים עמו.

הדין וחשבון נדרש לכלול גם פירוט מלא באשר להיקף חובותיו הנוכחיים, וזאת לרבות שמותיהם של הנושים, והחוב המגיע לכל אחד מהם. כמו כן, על החייב לצרף גם כתב ויתור על סודיות, המסמיך את כונס הנכסים מטעם בית המשפט לקבל מידע מלא אודות היקף חובותיו.

יש לציין בהקשר זה, כי כל ניסיון להשמיט נתונים מהדו"ח, ולרבות מידע אודות נכסים אשר הועברו לידי גורמים אחרים כניסיון להימנע מהכללתם בהליך פשיטת הרגל, אינו מתקבל בהבנה על ידי בית המשפט, כאשר בשעה שניסיון מסוג זה מתגלה, בית המשפט נוטה להטיל על החייב תנאים נוקשים יותר במסגרת הליכי פירעון החובות, וזאת במידה ניכרת.

חשוב לזכור בהקשר זה, כי הליכי פשיטת רגל הינם מסובכים מטבעם, ודורשים בקיאות ניכרת בהוראות החוק הישראלי. מסיבה זו, חשוב להיות מיוצג לכל אורך ההליך על ידי עורך דין מקצועי ומיומן, ובעל ניסיון בתחום פשיטת הרגל.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915