פירוק חברה שסיימה פעולותיה – מהם ההליכים שהיא צריכה לעבור?

פירוק חברה לא פעילה: מהם ההליכים?
פירוק חברה לא פעילה: מהם ההליכים?

אחת הסיבות השכיחות לפירוקה של חברה היא העדר פעילות עסקית ובמצב זה, ככלל, יכולים בעלי המניות ליזום הליך של פירוק מרצון.

זהו הליך יעיל וחסכוני בעלויות, אשר כמעט ואינו מערב את בית המשפט. פירוק חברה יכול להתבצע גם בשני אופנים אחרים: פירוק בפיקוח בית המשפט או פירוק על ידי בית המשפט.

הליך פירוק חברה כולל מספר שלבים ובסופו נמחק רישומה של החברה מרשם החברות. בעבר, חברות אשר חדלו לפעול, לא היו חייבות לעבור הליך של פירוק חברה, היות שרישומן היה נמחק באופן אוטומטי, אך כיום רשם החברות אינו מוסמך למחוק את הרישום ועל כן, כל חברה המבקשת לסגור את שעריה, חייבת לעבור הליך של פירוק חברה באחת משלוש הצורות שהוזכרו לעיל.

מדוע חשוב לבצע הליך של פירוק?

במקרים רבים, כאשר מתקבלת החלטה על סגירת חברה, בעליה דואגים לסגירת התיק ברשויות המס ובמע"מ אך לא פותחים בהליך של פירוק חברה. זוהי טעות נפוצה אשר עלולה לעלות ביוקר לחברה ולבעליה. מדוע?

כל חברה בישראל רשומה ברשם החברות ומוטלים עליה על פי החוק, חובות שונים כגון: תשלום אגרה שנתית, הגשת דו"חות כספיים וכיו"ב. החברה מחויבת למלא אחר חובות אלו כל עוד לא עברה הליך של פירוק אשר בסיומו רישומה נמחק. הדבר נכון גם לגבי חברה לא פעילה היות שהחיוב ממשיך כל עוד הרישום לא הוסר, בין אם החברה פעילה ובין אם לאו.

חברה אשר אינה ממלאת אחר החובות הנ"ל, חשופה לקנסות כבדים ובנוסף לזאת, ישנה גם אפשרות של נקיטת סנקציות אישיות נגד בעלי השליטה בחברה. לאור זאת, כל חברה אשר הפסיקה את פעילותה העסקית מוכרחה לבצע הליך מסודר של פירוק חברה ואין די בסגירת התיק ברשויות.

פטור מתשלום אגרה

כאמור מעלה, רישומה של חברה מטיל עליה חובות שונים, לרבות תשלום האגרה השנתית. תשלום האגרה אינו מתבטל באופן אוטומטי כאשר החברה מפסיקה את פעילותה ויתרה מזאת, אי תשלום האגרה יכול להוביל לקנסות גבוהים. למצב זה יש פתרון. חברות לא פעילות אשר פותחות בהליך של פירוק מרצון, יכולות להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרות השנתיות בגין כל השנים בהן החברה לא הייתה פעילה.

לשם קבלת הפטור מתשלום האגרה יש להגיש אישורים מתאימים: אישורים על סגירת תיק במס הכנסה וסגירת תיק במע"מ. לעיתים ניתן יהיה להסתפק גם באישור של רואה החשבון המשמש כמבקר של החברה, אשר יצהיר כי החברה הפסיקה את פעילותה.

חשוב לציין, כי היה והחברה שילמה את האגרה בשנים אשר לא הייתה פעילה, לא תוכל לקבל החזר רטרואקטיבית והפטור רלוונטי רק למצב שבו האגרה טרם שולמה.

פירוק חברה מרצון

העדר פעילות עסקית היא עילה המאפשרת לבעלי המניות ליזום פירוק מרצון. ההליך מתנהל במסלול קצר או במסלול רגיל בהתאם לסוג החברה ומצבה: המסלול הקצר מיועד לחברות קטנות, אשר יש להן בעל מניות יחיד ובאפשרותן לפרוע את חובותיהן בין 4-6 חודשים ממועד תחילת הליך הפירוק.

מסלול זה מתאים בעיקר לחברות אשר אין להן הרבה נכסים או התחייבויות, כך שניתן יהיה לממש את הנכסים ולפרוע את ההתחייבויות בפרק הזמן הקצר שנקבע.

המסלול הרגיל מתאים לכל יתר החברות כאשר ישנו תנאי סף אחד: החברה אינה חדלת פרעון והיא יכולה לשלם את חובותיה תוך 12 חודשים מן המועד בו מתחיל הליך הפירוק.ח

מה קורה כאשר החברה היא חדלת פרעון?

במצב זה, בעלי המניות אינם יכולים ליזום פירוק מרצון היות שבשני המסלולים של פירוק מרצון, על החברה להיות בעלת כושר פרעון. אולם, באפשרותם של בעלי המניות לפנות אל הנושים ולבקש מהם להגיש בקשה לבית המשפט לפירוק מרצון של החברה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915