הליך פירוק חברה מרצון: מהם הצעדים שיש לנקוט להשלמת התהליך?

קיבלת החלטה לפרק מרצון את החברה שלך? על ההליכים
קיבלת החלטה לפרק מרצון את החברה שלך? על ההליכים

פירוק חברה הוא הליך המביא לסיום פעילותה של החברה ובמסגרתו, יימחק גם רישומה מרשם החברות. להחלטה על פירוק חברה מרצון יכולות להיות סיבות שונות, אולם בחלק ניכר מן המקרים, המניע לפירוק החברה הוא חדלות פרעון. במצב זה, רצוי להתחיל בהליך הפירוק מוקדם ככל האפשר על מנת שלא להגדיל את חובות החברה.

הליך פירוק חברה יכול להתבצע בשלושה אופנים: פירוק חברה מרצון, פירוק חברה בפיקוח בית המשפט ופירוק חברה על ידי בית המשפט. מאמר זה מתמקד בפירוק חברה מרצון, הליך אשר ככלל בית המשפט אינו מעורב, עלויותיו נמוכות והוא יכול להסתיים תוך זמן קצר.

מי יוזם את ההליך?

הליך של פירוק חברה מרצון נפתח ביוזמת בעלי המניות או ביוזמת הנושים. כאשר היוזמה הנה מצד בעלי המניות הסיבות השכיחות להחלטה על פירוק הן העדר פעילות עסקית, פעילות מצומצמת כך שאין כדאיות בהמשך קיומה של החברה, או חדלות פרעון.

חשוב לציין, כי בעלי המניות יכולים ליזום פירוק מרצון כאשר לחברה יש כושר פרעון והיא מסוגלת לפרוע את חובותיה תוך שנה ממועד הפירוק.

במקרה שבו החברה אינה מסוגלת לפרוע את חובותיה, אך היא מעוניינת בפירוק מרצון, על בעלי המניות לפנות לאל הנושים אשר יגישו בקשה לבית המשפט לפירוק החברה.

פירוק חברה – שני מסלולים אפשריים

משנתקבלה החלטה על פירוק חברה מרצון, יש לבחור במסלול המתאים: המסלול המקוצר או המסלול הרגיל. פירוק מרצון במסגרת המסלול המקוצר מיועד לחברות אשר להן בעל מניות אחד בלבד המכהן גם כדירקטור יחיד של החברה.

כמו כן המסלול המקוצר מומלץ בעיקר לחברות אשר יש להן מעט נכסים והיקף ההתחייבויות שלהן קטן, כך שבאפשרותן לממש את נכסי החברה ולפרוע את החובות עד שישה חודשים ממועד הפירוק.

המסלול הרגיל מיועד למעשה לכל חברה אשר אינה עונה על הקריטריונים של המסלול המקוצר ובלבד שיש לה כושר פרעון והיא יכולה לשלם את חובותיה תוך שנה ממועד תחילתו של הליך הפירוק.

פירוק מרצון במסלול הרגיל

חלק ניכר מן החברות אשר עוברות תהליך של פירוק מרצון, משתלבות במסלול הרגיל. על כן בחרנו לפרט את השלבים העיקריים במסלול זה ואלו הם:

  1. הכנת תצהיר כושר פרעון: על הדירקטורים לחתום על הצהרה כי הם בדקו את מצבה של החברה ולאור זאת הם מצהירים כי באפשרותה לפרוע את כל חובותיה תוך 12 חודשים ממועד הפירוק. לתצהיר זה חשיבות רבה מאוד מן הטעם כי כושר פרעון הוא התנאי המאפשר לחברה ליזום פירוק מרצון במסלול זה. התצהיר ישלח לרשם החברות ובשלב זה יש להמתין לקבלת הודעה על קבלת התצהיר ותקינותו.
  2. זימון אסיפה כללית: במסגרת האסיפה מתקבלת ההחלטה על פירוק מרצון ועל זהות המפרק. יש לשלוח הודעה לרשם החברות על מינוי מפרק בה יצוין שמו, מס ת.ז, כתובת המפרק ומועד כניסת המינוי לתוקף. בדומה לשליחת תצהיר כושר פרעון, גם בשלב זה יש להמתין לקבלת אישור מרשם החברות על הודעת המפרק.
  3. מימוש נכסי החברה: המפרק נכנס לתפקידו ומתחיל במימוש נכסי החברה. על המפרק לדאוג לסילוק כל התחייבויות החברה ולהכין דו"ח בו מצוין כי לא נותרו לחברה נכסים או התחייבויות מכל סוג שהוא.
  4. המפרק מזמן אסיפה כללית: לאחר שהמפרק הכין את הדו"ח כאמור, עליו לזמן אסיפה כללית סופית בה יציג את הדו"ח ויקבל את אישור האסיפה כי הדו"ח תקין. האישור ישלח אל רשם החברות ובשלב זה יש להמתין להודעה מן הרשם כי הליך הפירוק הסתיים או הודעה בדבר הצורך להשלים שלב כלשהו בתהליך.

ראו גם:

פירוק חברה לא פעילה

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.