פירוק חברה

פירוק חברהמבחינת החוק, חברה הינה ישות משפטית נפרדת מן האנשים המעורבים בהקמתה ובהתנהלותה השוטפת. מנהלים של חברות רבות הם שכירים ואינם בעלים; במקביל, גם בין הבעלים לבין החברה יש קו הפרדה משפטי ברור, המכונה "מסך".

בתור ישות משפטית, ולצורך התנהלותה השוטפת והנאותה מן הבחינה הכלכלית, מתייחסים אל החברה כאל דבר מה ממשי ומוחשי, שיש לו התחלה (התאגדות), קיום והתנהלות שבשגרה (הנחת העסק החי) ולעיתים גם קץ.

סיום פעילותה של חברה נעשה באמצעות תהליך שנקרא פירוק. פירוק חברה יכולת להיות מרצון או מאונס, כלומר באופן כפוי ובפיקוח בית המשפט. המקור המרכזי לקבל מידע בנושא פירוק חברות הוא אתר liquidation ובו נסקרים כל סוגי הפירוק, ההליכים השונים ומידע חשוב נוסף.

מהו פירוק חברה?

כאמור, פירוק החברה הוא צעד לקראת סיום קיומה של חברה. הצורך בניהול תהליך מסודר של פירוק נובע מן העובדה שכל חברה, במהלך עסקיה הרגילים, צוברת לחובתה חובות מסוגים שונים.

החובות יכולים להיות בגין נטילת הלוואות בנקאיות ומשכנתאות, הנפקת אגרות חוב, רכישות באשראי של ציוד, מכונות וחומרי גלם, חובות לרשויות, תשלומים בגין שכר והפרשות סוציאליות לעובדים, הפרשות לתביעות משפטיות ועוד.

פירוק חברה נועד לסלק באופן הטוב וההוגן ביותר את חובותיה של החברה לנושיה ולשאר בעלי החוב. רק לאחר שהחברה סיימה את השלב של תשלום החובות, מתוך סך הנכסים שנמצאו, מותיר לה החוק להפסיק ולהתקיים באופן פורמאלי.

פירוק מרצון ושלא מרצון

על פי רוב, פירוק של חברה איננו מצב רצוי שיש לשאוף אליו. יחד עם זאת, החוק מכיר גם במצבים שבהם בעלי החברה אינה חפצים בהמשך קיומה.

השיקולים לפירוק החברה מרצון יכולים להיות סכסוכים אישיים או עסקיים בדבר דרך ניהול החברה, אי הסכמה על עתיד החברה, או על דרך חלוקת העבודה הפנימית. יתכן מצב אחר, שבו אין חילוקי דעות שבין בעלי החברה, כי אם רצון להפנות את ההון המושקע בחברה, או את המרץ המושקע בפיקוח עליה, לאפיקים אחרים.

למרות האמור לעיל, המצב הנפוץ ביותר לסיום קיומה של חברה בדרך של פירוק, הוא, למרבה הצער, חוסר יכולתה של החברה להמשיך להתקיים בשל חוסר יכולתה לעמוד בתשלום חובותיה ההולכים ותופחים.

פירוק מסוג זה מתחיל בפנייה לבית המשפט, בבקשה שיוביל את החברה לפירוק. הפניה יכולה להיות מאת בעלי החברה או מאת נושיה.

שלבים בפירוק חברה

כאשר מדובר בחברה שנאלצת להתחיל תהליך של פירוק בליווי בית המשפט, הרי שישנם כמה שלבים שהחוק מחייב אותה לעבור, בטרם יימחק קיומה כישות משפטית.

1.    הגשת בקשת פירוק לבית המשפט.
2.    בחינה מעמיקה – בית המשפט בוחן את בקשת הפירוק ואת הנימוקים לבקשה זו. במידה ובית המשפט מאשר, לאחר דיון, את בקשת הפירוק, יינתן לחברה צו משפטי שנקרא צו פירוק.
3.    מפרק זמני – במידה ובית המשפט רואה בכך צורך, ימונה מפרק זמני לחברה באופן מיידי. הדבר יכול להתרחש עוד לפני השלמת הדיון בבקשת הפירוק. המפרק הזמני ממונה כאשר עולה חשש ממשי לכך שנכסים שונים של החברה יוסתרו או יוברחו מחוץ לגבולות הארץ.
4.    צו פירוק – משמעות צו הפירוק איננה פורמאלית בלבד. החל ממתן צו זה, מוקפאים הליכי גביית החובות כנגד החברה. מרגע זה, כל פנייה של נושים, ישנים או חדשים, צריכה להיעשות דרך כונס הנכסים שימונה לחברה.
5.    כונס הנכסים הרשמי – תוך כדי הוצאת צו פירוק, מתחיל לפעול כונס נכסים זמני. תפקיד הכונס הוא לנהל את החברה בפועל, לברר את מצבה הפיננסי, לאסוף נתונים אודות נכסים, חובות, נושים וחייבים. חובה נוספת היא הגשת דוחות שוטפים לבית המשפט. עד למינויו של כונס נכסים קבוע, ממלא את תפקיד הכונס גוף ממשלתי המכונה כנ"ר – כונס נכסים רשמי.
6.    כונס נכסים קבוע – בשלב זה ממנה בית המשפט כונס נכסים קבוע, המכונה גם מפרק. לאחר מינויו, המפרק מתחיל תהליך מורכב של הפקת מירב התקבולים מנכסי החברה וחלוקתם לזכאים השונים בהתאם לדיני קדימויות.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.