מתי ניאלץ להכריז על פירוק חברה ומדוע אינו נחשב פשיטת רגל?

הליכי פירוק חברה
הליכי פירוק חברה

פירוק חברה הוא הליך משפטי המביא לסיום פעילותה של החברה. ההליך נפתח בהגשת בקשה לבית המשפט, כאשר ישנם שלושה סוגים שונים של הליכי פירוק חברה: פירוק חברה מרצון, פירוק חברה על ידי בית המשפט ופירוק חברה בפיקוח בית המשפט.

לרוב, המניע לפירוק חברה הוא חדלות פרעון, מצב שבו החברה אינה יכולה לשלם את חובותיה. אולם יכולים להיות גם מניעים אחרים לפירוק חברה, למעט הסתבכות כלכלית, למשל היקף פעילות קטן אשר אינו מצדיק את המשך קיומה של החברה: אחזקת חברה כרוכה בעלויות רבות ועל כן כאשר החברה אינה פעילה עסקית או שהיקף פעילותה קטן, אין כדאיות כלכלית בהמשך קיומה של החברה ועל כן מוגשת בקשת פירוק.

האם חברה יכולה לפשוט רגל?

במסגרת דיון על פירוק חברה, נעשה במקרים רבים שימוש במונח פשיטת רגל של חברה, אך למעשה הכוונה היא לפירוק חברה.

פשיטת רגל הוא הליך של חדלות פרעון המתייחס לאדם פרטי או לשותפות בלבד, אך חברה אינה יכולה לפשוט רגל, אלא להיכנס להליך של פירוק חברה.

הליך פשיטת רגל מתנהל על ידי הכונס הרשמי אשר חוקר את מצבו של החייב ובהתאם, ממליץ האם יכול הוא לפרוע את חובותיו, או האם יהיה נכון לתת לחייב צו הפטר מחובותיו. הליך של פירוק חברה מנוהל על ידי המפרק.

מינוי מפרק

במסגרת הליך הפירוק, ממונה מפרק לחברה והוא מנהל בפועל את הליך הפירוק. תפקידו המרכזי של המפרק הוא לרכז את כל נכסי החברה ולדאוג למימושם, לשם כיסוי כמה שיותר מחובותיה של החברה.

יצוין כי חלוקת נכסי החברה לנושים תיעשה בהתאם לסדר העדיפות שבחוק. כינוס הנכסים יכול להיות משימה מורכבת עבור המפרק היות שלעיתים יש לאתר את הנכסים שברשות החברה, למשל כאשר מדובר בנכסים הנמצאים בחו"ל.

פירוק חברה מרצון

כאמור מעלה, ישנם שלושה סוגים של הליכי פירוק חברה. ראשית ישנו פירוק חברה מרצון. סוג זה של הליך פירוק נפתח ביוזמת בעלי המניות בשל אחת מן הסיבות האלו: נסתיימה התקופה של קיום החברה כפי שנקבע בתקנון שלה, התרחש אירוע כלשהו אשר נקבע בתקנון כי בגינו החברה תתפרק, נתקבלה החלטה מיוחדת לפירוק החברה (למשל בשל העדר פעילות עסקית) , החברה חדלת פרעון ואינה יכולה לשלם את חובותיה.

הליך של פירוק מרצון הוא הליך שעלויותיו נמוכות ביחס לשני הליכי הפירוק האחרים, בין היתר משום שלרוב, פירוק מרצון אינו מצריך התערבות מצד בית המשפט. כמו כן, אף אם בית המשפט מעורב, הרי שמעורבותו היא נמוכה בהרבה מאשר בהליך של פירוק בפיקוח בית המשפט או בהליך של פירוק על ידי בית המשפט.

לקריאה נוספת על פירוק חברה מרצון תוכלו לקרוא בהרחבה כאן

פירוק חברה בפיקוח בית המשפט

ישנם מצבים בהם נפתח הליך פירוק חברה מרצון, אשר ככלל, אינו מצריך את התערבות בית המשפט, אולם במהלכו עולה צורך לערב את בית המשפט בהליך, בשל חילוקי דעות בעניינים שונים.

למשל, כאשר אין הסכמה על בחירת המפרק אשר ינהל את הליך הפירוק. בשל העובדה כי המפרק הוא חלק אינטגרלי בהליך, בהעדר הסכמה על זהותו, לא ניתן להמשיך בהליך הפירוק ובמצב שכזה, פונים אל בית המשפט על מנת שיכריע בעניין זה.

פירוק חברה על ידי בית המשפט

הליך זה של פירוק חברה אינו נפתח בדרך כלל ביוזמתם של בעלי החברה אלא ביוזמת הנושים, אשר פונים אל בית המשפט ומבקשים את פירוק החברה.

בית המשפט יכול להיענות לבקשת פירוק חברה כאשר הוכח לו כי מתקיימת אחת או יותר מן העילות שבחוק, ביניהן: החברה לא התחילה בפעילות עסקית בחלוף שנה ממועד רישומה, או חלפה שנה מהמועד בו הפסיקה החברה את פעילותה, כאשר החברה היא חדלת פרעון, כאשר נתקבלה החלטה מיוחדת באסיפה הכללית כי החברה תחל בהליך של פירוק על ידי בית המשפט וכיוצא בזה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.