קופה לתגמולים ופנסיה של הסוכנות היהודית בע"מ


קופה לתגמולים ופנסיה של הסוכנות היהודית בע"מקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל נוסדה בשנת 1968 כקופה מפעלית המיועדת לעמיתים במעמד שכיר או עצמאי. עמיתי הקופה הינם עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ועובדי קרן היסוד המגבית המאוחדת והפנסיונרים שלהם. בעלי מניות הקופה הינם 50% הסוכנות היהודית ו – 50% ארגון עובדי הסוכנות היהודית. החברה המנהלת רשומה כדין בפנקסי רשם החברות .

לאחר ההסדר בשנת 2003 הקופה אינה מקבלת חברי עמותה חדשים כך שחברי העמותה נהנים מתשומת לב אישית ויתרונות רבים. מאחר והקופה הינה קרן פנסיה וותיקה עמיתי הקרן נהנים משיטת האיזון האקטוארי. שיטה המקנה ביטחון ושקט למבוטחיה והצלחה מרבית לאיזון פיננסי של הקרן.

קרן פנסיה מאוזנת

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודי לא"י הינה קרן מאוזנת כלכלית אשר לא נכנסה לגירעונות קשים. קרנות רבות, בעיקר קרנות הקשורות להסתדרות נקלעו לגירעונות גבוהים כך שהמדינה נאלצה לסייע להן כלכלית. קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י מאוזנת כלכלית ומבטיחה לעמיתיה ידיעה כי בעת הצורך השימוש בקצבאות השונות יהיה שימוש מרבי לפי תשואות גבוהות וצבירת חיסכון גבוה במיוחד.

קרן פנסיה וקצבת זקנה

מאחר ומדינת ישראל הינה מדינה סוציאלית נחקקו חוקים במדינה שנועדו לשמור על אזרחיה. חוקים אלו נחקקו מתוך תפיסה כי אזרחי המדינה  זכאים לחיות בכבוד וברווחה גם לאחר פרישתם מהעבודה. קרן פנסיה נועדה להבטיח זאת. קרן פנסיה זוהי קרן שמופרש אליה סכום כספי מסוים על ידי העובד וסכום כספי גבוה יותר על ידי המעביד. סכום זה הולך וצובר תשואות וריביות כך שבמשך הזמן הוא גדל. זאת במידה ובוחרים בקרן פנסיה חכמה היודעת להתנהל כראוי בשוק ההון.

לאחר גיל הפרישה העובד זכאי לקבל קצבת זקנה חודשית. כך כל חודש העמית מקבל סכום כסף לשימושו האישי ללא הצורך שיעבוד יותר למשך כל ימי חייו. בנוסף קרן הפנסיה מבטחת את עמיתיה במצבים בהם העובד עבר תאונת עבודה או נפטר בטרם עת.
קרן פנסיה נבונה יכולה להניב לעמיתיה תוצאות טובות והשקעה כלכלית משתלמת לטווח הרחוק. קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י רואה תמיד לנגד עיניה את עמיתי הקרן. כך שהקרן מאוזנת, ללא גירעונות והכי חשוב צוברת זכויות ונכסים אשר מגדילים את הקצבאות השונות של העמיתים בקרן.

שקיפות ואמינות

הקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ פועלת בשקיפות מלאה. תקנון החברה, הדוחות הכספיים השונים, כולל דוחות ההנהלה מפורסמים באתר האינטרנט על מנת שכל חברי העמותה ידעו מה מתנהל. ניתן ליצור קשר יום יומי עם נציגי החברה ולקבל מידע מקיף אודות התשואות והשינויים בקרן האישית של כל עמית ואודות הזכויות המגיעות לו.

שקיפות זו מייצרת אמינות רבה. מאחר והקרן מיועדת לשכירים ועצמאים המידע הנגיש מאפשר תחושת שליטה וביטחון, דבר שחשוב הן לשכירים והן לעצמאים אשר משקיעים את כספם לצורך הביטחון העתידי שלהם.

לחץ כאן לצפייה באתר הבית של הסוכנות היהודית.

קרנות פנסיה בישראל

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915