פנסיית זקנה

פנסיית זקנהכאשר מגיעים לגיל פרישה רוצים להיות כמה שניתן נטולי דאגות כלכליות של פרנסה, לאחר עשרות שנים של עבודה רוצים סופסוף לנוח ולהתחיל גם ליהנות מחיי הפרישה – על מנת לאפשר את כל אלו או פשוט לשמור על רמת חיים מכובדת, חשוב מאוד לדאוג ליום הפרישה ולוודא כי במשך שנות העבודה נחסכו סכומים מספיקים עבור פנסיית זקנה.  

פנסיית זקנה היא קבלת קצבה חודשית שנובעת מסכום חיסכון לטווח ארוך שהופרש בצורה כזו או אחרת במשך שנות העבודה, גובה הסכום שמקבלים כל חודש נקבע כמובן על פי כמות הכסף שנצברה בחיסכון והתשואות מהשקעות שהשיגו מנהלי החיסכון בקרן הפנסיה.

מוצרי חיסכון שמציעים פנסיית זקנה

באופן כללי כאשר מדברים על פנסיית זקנה אז הכוונה היא בעיקר לקצבה שנובעת מחברות בקרן פנסיה, אך ישנן עוד אפשרויות לקבל קצבה קבועה בגיל הפרישה – מעבר לקצבה שמקבלים מהביטוח הלאומי.

קרן פנסיה מקיפה: מעניקה פנסיית זקנה ובנוסף גם הגנה ביטוחית של קצבת נכות למקרי אובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרים בהם נפטר העמית בקרן.

קרן פנסיה כללית: מוצר משלים לקרנות המקיפות, מעניקה רק פנסיית זקנה בגיל פרישה ולא מרכיבים ביטוחיים. מיועדת להפקדות גדולות וחד פעמיות או לבעלי הכנסה של מעל פעמיים השכר הממוצע במשק שמעוניינים להפריש יותר לפנסיה.

קופת גמל לקצבה: חיסכון ארוך טווח בקופת גמל מעניק אף הוא סוג של פנסיית זקנה בצורת תשלום חודשי שוטף.

ביטוח מנהלים: מוצר חיסכון לטווח ארוך שהוא סוג של קופת גמל שכוללת גם מרכיבים ביטוחיים. מעניק פנסיית זקנה בגיל פרישה כאשר מדובר על פוליסת ביטוח ולא תקנון קרן פנסיה ולכן מקדם הפרישה לקביעת גובה הפנסיה מובטח וידוע מראש.

קבלת פנסיית זקנה

החוק בישראל קובע כי גיל הפרישה שבו מתחילים לקבל פנסיית זקנה הוא 67 לגברים ו-64 לנשים. בגיל זה זכאי העובד לפרוש מעבודתו ולקבל קצבת זקנה מהמדינה וגם פנסיית זקנה מטעם המוצר הפנסיוני שבחר בו. באופן כללי קרנות פנסיה מאפשרות לעמיתיהן לבקש ולקבל פנסיית זקנה כבר מגיל 60. על מנת לקבל פנסיית זקנה יש להגיש בקשה מסודרת מראש לקרן הפנסיה.

חישוב פנסיית זקנה בקרן פנסיה

בקרנות פנסיה מקיפות פנסיית זקנה מחושבת על פי נוסחא מסוימת שקובעת כמה העמית בקרן יקבל בכל חודש, הנוסחא היא: חלוקת סך כל החיסכון שנצבר בקרן (בתוספת תשואות מהשקעות וניכוי דמי ניהול פנסיוניים לאורך השנים) במקדם הפרישה שקיים באותו זמן.

מקדם הפרישה הוא כללי לכלל עמיתי קרנות הפנסיה נקבע על פי מערכת מורכבת של שיקולים אקטואריים וביטוחיים שקשורים לרמת חיים ממוצעת, תוחלת חיים, פיתוחים רפואיים, מצב משפחתי ועוד.

הסכום שמתקבל מחישוב נוסחא זו הוא הסכום החודשי שישולם במסגרת פנסיית זקנה. אם הסכום החודשי המתקבל נמוך מ-5% משכר המינימום אז העמית יכול לבקש משיכה חד פעמית של כל כספי החיסכון ללא תשלום מיסים מוגדלים – אחרת קבלת פנסיית זקנה חייבת להיות בצורת קצבה חודשית ומשיכות חד פעמיות יחויבו במס של 35% מהסכום או מס שולי, האפשרות הגבוהה יותר.

פרטים נוספים על פנסיית זקנה

פנסיית זקנה שמשולמת לעמיתים שהגיעו לגיל פרישה מוצמדת למדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי, כך שגובה הפנסיה מתעדכן בהתאם לשינויים במדד.

פנסיית זקנה מושפעת גם מתוצאות המאזן האקטוארי של קרן הפנסיה, אם הקרן לא עמדה ביעדי התשואות שלה או ספגה הפסדים מסיבות שונות אז סכום הפנסיה מתעדכן ויכול לרדת.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.