פנסיית נכות

פנסיית נכותתחום הפנסיה בישראל עבור שינויים ותהפוכות רבות לאחרונה, השינוי העיקרי הוא כניסתו לתוקף של הסכם פנסיית החובה בשנת 2008, הסכם אשר קובע כי הפרשה לפנסיה היא חובה על כלל אזרחי ישראל – מעבידים, שכירים ועצמאים. הפרשה לפנסיית פרישה היא חשובה מאוד אך פנסיית נכות היא חשובה באותה מידה וכל עובד זקוק לכיסוי ביטוחי שכזה.

פנסיית נכות היא קצבה שמשולמת כחלק מתכנית של קרן פנסיה מקיפה, הפיתרון המועדף על המדינה ועל עובדים שהחלו להפריש כספים לחיסכון ארוך טווח בעקבות הסכם פנסיית החובה. המרכיב של פנסיית נכות הוא למעשה מרכיב ביטוחי שקיים לצד ההפרשה עבור קצבת זקנה בגיל פרישה ולצד מרכיב ביטוחי אחר שהוא פנסיית שאירים.

ההפרשה לפנסיה היא אחת ומתחלקת לשלושת מרכיבי הקרן

מבחינת עמית, שכיר או עצמאי, בקרן פנסיה מקיפה שמעניקה את שלושת המרכיבים החשובים של פנסיית פרישה, נכות ושאירים ההפרשה לחיסכון היא אחת ונגזרת מתוך המשכורת (הפרשות עובד ומעביד) או ההכנסה במקרים של עצמאים. החלוקה הפנימית בתוך הקרן של כמה מההפרשה הקבועה מיועד לפנסיית נכות, פרישה או שאירים היא באחריות סוכן הביטוח והחברה המנהלת של הקרן.

ההגדרה של נכה שזכאי לקבל פנסיית נכות

נכה שזכאי לפנסיית נכות הוא עמית בקרן הפנסיה שאיבד את כושר העבודה שלו (בעבודתו או עבודות אחרות שמתאימות לו עפ"י השכלה, ניסיון והכשרה) למשך תקופה שעולה על 3 חודשים (90 יום) רצופים – כאשר אובדן כושר העבודה חייב להיות מעל 25% מכוש/ר העבודה (אחוזי נכות) והקביעה הסופית של מצבו של העמית היא בידי רופא של קרן הפנסיה או וועדה רפואית של הקרן.

גובה פנסיית נכות ומשך התשלום

תשלומי פנסיית נכות הם תשלומים חודשיים בצורת קצבה קבועה, גובה תשלומי פנסיית הנכות נקבע כך:
•    בהתאם לשכר העמית שהיה לפני התקיימות הנכות.
•    עפ"י גיל הצטרפות העמית לקרן.
•    בהתאם למסלול הביטוח והפנסיה שהעמית בחור בו במועד ההצטרפות לקרן.

אם קיים אובדן כושר עבודה מלא, מעל 75% אחוז נכות, את משולמת פנסיית נכות מלאה ואם האחוזים הם מעל 25% ונמוכים מ-75% אז תשולם פנסיית נכות חלקית שמחושבת על פי מכפלת שיעור הנכות בגובה הפנסיה שהייתה מגיעה לעמית לו היה ממשיך לעבוד עד גיל פרישה. ברוב הקרנות פנסיית נכות מינימאלית היא 5% מהשכר הממוצע במשק באותה תקופה.

קצבת הנכות משולמת לעמית במסגרת הכיסוי הביטוחי שמפורט בקרן שלו לכל אורך תקופת הנכות – גם אם מדובר על נכות קבועה ותמידית. סיום תשלומי פנסיית נכות אם העמית נכה באופן קבוע הוא בהגיעו לגיל פרישה, שאז מסתיימת פנסיית הנכות והוא מתחיל לקבל את פנסיית הפרישה שלו.

מה קורה לפנסיית הפרישה והשאירים

קבלת פנסיית נכות לא מבטלת את ההפרשות עבור פנסיית פרישה ושאירים – חשוב מאוד לוודא זאת מראש. בקרנות פנסיה מקיפות קיים סעיף שחרור שקובע כי במקרה של אובדן כושר עבודה הקרן עצמה תמשיך להפריש את הסכומים שהופרשו באותה תקופה לצורך פנסיית פרישה כך שזכויות העמית והחיסכון שלו ממשיכים כרגיל.

הגבלות על פנסיית נכות

קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים עם אובדן כושר העבודה הוא כתוצאה ממצב שהחל לפני ההצטרפות לקרן. אם מדובר על תאונת עבודה אז לא תמיד יש זכאות לפנסיית נכות כי יש קצבה מביטוח לאומי – חשוב לבדוק מראש עם הקרן, יש קרנות שמבטיחות פנסיית מינימום בכל מקרה.

במקרים בהם צריכים פנסיית נכות יש להגיש בקשה מסודרת לקרן הפנסיה, כולל מסמכים רפואיים, בדיקות בוועדות רפואיות וכדומה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.