פנסיית פרישה

פנסיית פרישהכולנו עובדים במשך רוב ימי חיינו, אנו עובדים על מנת להתפרנס, לממן מגורים, חופשות, לעזור לילדים ועוד מגוון עצום של מטרות והוצאות. אך אסור לשכוח כי לאחר עשרות שנות עבודה אנו מגיעים גם לגיל בו כבר יותר קשה לעבוד וגם גיל שבו רוצים להפסיק לעבוד ולהתחיל לעשות לבתינו במובן באמיתי והמלא של המילה. לכן חשוב מאוד לדאוג לנושא של פנסיית פרישה וכחלק מתהליך הפרנסה שלנו והעבודה להפריש כספים שישמשו אותנו בהגיענו לגיל פרישה.

חובת הפרשה לפנסיה על פי תקנות המדינה

בשנות ה-2000 התחוללה מהפיכה של ממש בתחום הפנסיוני בישראל, המדינה וההסתדרות הגיעו לכדי הסכם מחייב שלמעשה קובע כי כל אזרח במדינה חייב להפריש כספים עבור קרן פנסיה, שכירים ועצמאים כאחד. הסכם פנסיית חובה מחייב את כלל המעסיקים במשק להפריש כספים לפנסיה עבור עובדיהם ואת כלל ציבור העצמאים לדאוג לעצמם מבחינת פנסיית פרישה.

חובת ההפרשה לפנסיה איננה גזרה או נטל על האזרחים למרות שכן מדבר על הוצאה נוספת שמורידה מתשלום הנטו של שכירים ועצמאים – פנסיה היא נושא מהותי וחשוב ממדרגה ראשונה, ובכך שהמדינה מחייבת את אזרחיה להפריש כספים עבור פנסיית פרישה היא גם מורידה מעל עצמה חלק מהנטל הכלכלי של לדאוג לרווחת אותם אנשים שבעבר לא הפרישו כספי חיסכון וגם מכריחה את האזרחים לדאוג לעצמם למצב כלכלי טוב יותר בזמן בו הם אינם יכולים או צריכים כבר לעבוד.

באופן עקרוני הסכם פנסיית חובה כולל הפרשה שאינה רק למטרות פנסיית פרישה אלא כוללת הפרשה עבור שלושה מרכיבים עיקריים:
•    פנסיית פרישה – קבלת קצבה חודשית בגיל הפרישה.
•    פנסיית נכות – ביטוח אובדן כושר עבודה שמובנה בתכנית הפנסיה.
•    פנסיית שאירים – מרכיב של ביטוח חיים שמאפשר לשאירי העמית לקבל קצבה חודשית במקרה מוות שלו.

סעיפים אלו נכללים בתכניות של קרנות פנסיה שהן התכניות העיקריות שמשמשות עובדים במסגרת הסכם פנסיית החובה, כפי שיפורט מיד.

שיטות לקבלת פנסיית פרישה

הסכם פנסיית החובה מטעם המדינה והסתדרות העובדים הכללית מחייב אמנם כל אזרח להפריש כספים עבור פנסיית פרישה וכאמור רוב האזרחים שהחלו לפריש רק מתוקף הסכם זה בחרו (או שמעבידם בחר והמליץ להם) במסלול של קרן פנסיה שההפרשות אליה הן באחוזים שקבועים בהסכם פנסיית החובה מבחינת הפרשות מעביד ועובד. אך יש כמה דרכים לקבלת פנסיית פרישה, דרכים אלו הן:

קרן פנסיה מקיפה: כפי שהוסבר, הפיתרון המועדף במסגרת הסכם החובה. קרן פנסיה מקיפה מעניקה לעמיתים בה פנסיית פרישה על פי הפרשותיהם לאורך השנים והתשואות שהשיגו מנהלי הקרן, פנסיית נכות ואובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרה מוות.

קרן פנסיה כללית משלימה: מדובר על מוצר משלים ושפעל לצד קרנות הפנסיה המקיפות, קרן פנסיה משלימה שנועדה להקנות רק פנסיית פרישה ללא מרכיבים ביטוחיים. עמיתים שמפרישים כספים לקרן פנסיה משלימה יקבלו את כספם בתוספת התשואה ובניכוי דמי ניהול רק בצורת קצבה חודשית בהגיעם לגיל פנסיה קרנות אלו מיועדות לעמיתים בעלי הכנסה גבוהה שעברו את תקרת ההפרשה בקרן המקיפה (פעמיים השכר הממוצע) או לכאלו שמעדיפים הפרשה בתשלומים חד פעמיים גדולים.

קופת גמל משלמת לקצבה: אפשרות נוספת לקבלת פנסיית פרישה היא הפרשה לקופות גמל, אלו מהוות את עיקר הכספים המנוהלים בענף החיסכון לטווח ארוך. קופת גמל שמשלמת קצבה חודשית מיועדת אף היא עבור פנסיית פרישה בלבד ללא ביטוחים.

פנסיית פרישה היא נושא חשוב ביותר וכל אזרח חייב להתחיל לדאוג לעתידו בגיל פרישה כבר מגיל צעיר.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.