פנסיית שארים

פנסיית שאריםבמקרה מוות של עמית בקרן פנסיה מקיפה לפני יציאתו לפנסיה תשולם לשאיריו פנסיית שארים בצורת קצבה חודשית שוטפת.

מי מוגדר תחת שארי העמית לקבלת פנסיית שאירים:

•    אלמן/ה: מי שהיה ביחסי נישואים חוקיים עם העמית והם גרו באותו בית יחד עד המוות או ידועים בציבור באישור בית משפט ושניהלו בית יחד במשך לפחות שנה אחת או שיש להם ילד משותף.
•    יתומים: ילדים של עמית שנפטר ועדיין לא מלאו להם 21.
•    יתום נכה: ילד נכה של העמית שלא מסוגל לפרנס את עצמו, שהפך לנכה לאחר הצטרפות העמית הנפטר לקרן והוא מתחת גיל 21.
•    הורה: אחד מהורי העמית הנפטר שהיו תלויים בעמית על מנת לכלכל את עצמם, שהיו סמוכים לשולחן העמית והם מקבלים הכנסה מתוקף חוק הבטחת הכנסה.

קביעת שיעור פנסיית שארים

הסכום של פנסיית שאירים נקבע לפי פרמטרים שונים שיפורטו מיד והוא נחלק לשני סוגים של עמיתים בקרן הפנסיה:

עמית פעיל שמפריש כספים: פנסיית שארים נקבעת על פי הכיסוי הביטוחי שנרכש במסגרת ההצטרפות לקרן, גם על פי השכר האחרון של העמית, הגיל בו הצטרף לקרן ומסלול הביטוח והפנסיה הספציפי שבו היה. הערך של פנסיית שארים לעמית פעיל לא יכול להיות פחות מסך סכום החיסכון בזמן בו נפטר.

עמית לא פעיל/מוקפא: מדובר על מקרים בהם אין הפרשה קבועה לפנסיה ולא נרכש כיסוי למקרה מוות, פנסיית שארים במקרים אלו תהיה על פי סכום החיסכון לאורך שנות החברות בקרן של אותו עמית.

אם המוות הוא תוצאה של מקרה שהחל לפני ההצטרפות לקרן אז יש חובה של לפחות 60 תשלומים רצופים ואם מדובר על התאבדות אז פנסיית שארים תשולם רק אם שולמו 12 תשלומים רצופים.

חלוקת פנסיית שארים בין כל השארים

ישנם מסלולי פנסיה וביטוח שבהם ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים בגבהים ואחוזים שונים. החלוקה של פנסיית שארים במקרים בהם יש כמה שארים היא:
•    ביטוח גבוה ופנסיית נכות גבוהה: 60% של פנסיית שארים הולכת לאלמן/ה ו-40% ליתומים – כמובן שאם אין אלמן/ה אז היתומים זכאים לקבל 100%.
•    מסלול עתיר שארים: 85% הולכים לאלמן/ה ו-15% ליתומים, באין אלמן/ה 100% ליתומים.

יש קרנות שמציעות חלוקה שונה וישנם מקרים בהם מגיעים אחוזים גבוהים גם לאלמן/ה, גם ליתומים וגם להורה – על פי רוב סך כל פנסיית שאירים שתשולם עבור עמית אחד לא תעלה על 120% מסך כך פנסיית השארים שלו.

כמה זמן מקבלים פנסיית שארים?

משך הזמן בו זכאים שארי העמית לקבל פנסיית שארים משתנה בהתאם לאיזה שארים אלו, הזמנים בהם ניתן לקבל את הקצבה הם

•    אלמן/ה: זכאים לקצבת שארים למשך כל חייהם.
•    יתומים: עד שיגיעו לגיל 21.
•    יתום נכה: למשך כל התקופה בי ייחשב נכה – יכול להיות גם כל החיים.

מקרים מיוחדים בהם אין שארים

במקרים בהם נפטר עמית ואין לו שארים כפי שמוגדר בתקנון הקרנות אז הכספים שמגיעים מתוקף פנסיית שארים יועברו למוטבים שהוגדרו מראש ע"י העמית ואם לא מונו מוטבים אז ליורשים הקרובים ביותר.

ויתור על פנסיית שארים כחלק מקרן פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה תמיד מכילה חיסכון לפרישה, לנכות ולשארים, יש מקרים מיוחדים בהם ניתן לוותר על הפרשה לפנסיית שארים.
•    לעמית אין שארים.
•    לעמית אין בת/בן זוג אך יש ילדים אז ניתן לוותר על הפרשה לביטוח עבור בת/בן זוג.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915