פקדונות של הבינלאומי

פקדונות של הבינלאומיהבנק הבינלאומי, החמישי בגודלו במערכת הבנקאית בישראל, מציע מגוון מכשירי חיסכון סולידיים הן בתקופה זו של חוסר וודאות כלכלית והן בשגרה. הבנק מציע פיקדונות וחסכונות באפיקים שקליים, צמודים למדד, צמודי מט"ח, מסלולי ברירה, בונוס, פיקדון והלוואה, הפקדת חד פעמיות והפקדות חודשיות.

פיקדונות וחסכונות צמודים למדד

באופן כללי, הבנק הבינלאומי מציע הפקדה לפיקדון צמוד למדד לתקופה של שנתיים ומעלה, התנאים הם הצמדה למדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית נקבעים לכל לקוח ספציפית וישנן תחנות יציאה מסודרות לתכניות. פיקדון מיוחד במסגרת זו נקרא "חיסכון למתמיד", זוהי תכנית לחמש שנים עם תחנות יציאה החל מהשנה השלישית ולאחר מכן גם בשנה הרביעית. הסכום המינימאלי להפקדה חד פעמית הוא 1,000 ש"ח כאשר בסיום התכנית מקבלים את הפרשי ההצמדה ואת תוספת הריבית שנקבעה מראש.

פיקדונות צמודי מט"ח או פיקדונות נקובי מט"חקניית צ'קים חוזרים

הבנק הבינלאומי מאפשר הפקדה לפיקדונות צמודי מט"ח או נקובי מח או נקובי מט"ח (הכסף עצמו מופקד במטבע הזר). התנאים הספציפיים לפיקדונות אלו נקבעים על ידי סניף הבנק ומול הלקוח בהתאם לסכומים, סוג הלקוח וכדומה. תקופות ההפקדה מגוונות מאוד, הריבית נקבעת מראש לכל לקוח וכמובן שערך הפיקדון עצמו נקבע על פי שער המטבע הרלבנטי.

תכנית מט"ח מיוחדת של הבנק הבינלאומי היא פיקדון מט"ח שער אמצע. זהו מסלול לשבוע שמתחדש אוטומטית עד לתקופה של שנה, הצמדה היא לדולר ארה"ב או לאירו כאשר ניתן להיכנס ולצאת מהפיקדון בשער האמצע ביום ביצוע הפעולה הרלבנטית – כך אפשר להשיג חיסכון של הפרשי מטבעות. שער אמצע הוא נתון שמפרסם הבנק שמהותו ממוצע שערי ההעברות וההמחאות לרכישת ומכירת מטבע זר.

פיקדונות שקליים של הבינלאומי

הבנק הבינלאומי מציע פיקדונות שקליים סטנדרטיים לצד מסלולים מיוחדים מעט יותר.

•    פח"ק – יומי: הפקדות יומיות ונזילות מיידית של הכסף בכל זמן.
•    פיקדון ריבית קבועה: לתקופות של שבוע ומעלה, ניתן לחידוש בהוראה מראש או מיידית, שיעורי הריבית נקבעים פרטנית לכל לקוח.
•    פיקדון ריבית משתנה: לתקופות של שבוע ומעלה, הריבית על בסיס הפריים והמרווח מהפריים נקבע פרטנית לכל לקוח.
•    מתחדש בריבית שקלית קבועה ועולה: לתקופה של 4 חודשים עם אפשרות חידוש אוטומטי של עד שנה, הריבית הקבועה עולה לאחר כל חידוש של הפיקדון.
•    מתחדש בריבית משתנה עם מרווח משתפר ועולה: לשלושה חודשים וחידוש של עד שנה, הריבית משתנה על בסיס הפריים כאשר המרווח משתפר לטובת הלקוח בכל תקופת חידוש.
•    פיקדון משולב: לשנתיים, בשנה ראשונה מסלול ריבית קבועה ובשנה שנייה מסלול ריבית משתנה והוספת תחנות יציאה בכל יום, ככל שמתמידים בפיקדון עד סופו המרווח של הריבית עולה וכך גם הרווח.

פיקדונות מיוחדים של הבנק הבינלאומיפקדונות

•    פיקדונוס: פיקדון ובונוס בסיום התקופה, לתקופה של שנה עם תחנת יציאה בכל 3 חודשים, הריבית משתנה ע"ב הפריים כאשר המרווח משתפר לטובת הלקוח בכל 3 חודשים. למגיעים לסיום תקופת הפיקדון בונוס של 20% מסך הריבית שנצברה.
•    פיקדון טוב או טוב יותר: מסלול ברירה, פיקדון לשנה במסלול ריבית קבועה או משתנה – לאחר שנה מקבלים את האפשרות הגבוהה והרווחית יותר מבין השתיים.
•    פיקדונות WIN WIN: פיקדון עם ריבית שקלית שנתית והבטחה של רצפה מדדית להגנה מפני עלייה באינפלציה. לתקופות של 5-6 שנים, הגבוה מבין מסלול ריבית קבועה או מסלול צמוד למדד.
•    פיקדון והלוואה: לתקופה של שנה, שנתיים או שלוש שנים, ריבית שקלית קבועה – עולה ככל שהתקופה גדולה יותר. אפשרות לקבלת הלוואה לא צמודה שיש להחזיר במועד סיום הפיקדון – למעט הריבית שמשלמים בכל חודש.
•    ברירה שקל/מדד: ל-4 שנים, מינימום 25,000 ש"ח הפקדה, בסיום התקופה מקבלים את הגבוה מבין הצמדה למדד או ריבית שקלית קבועה מראש.

מעבר למסלולים אלו של פיקדונות של הבנק הבינלאומי קיימים מסלולים של מוצרים מובנים כגון פיקדון שקלי עם מענק המותנה בעליה של מדד S&P500 – גם במסלול דולרי ואירו, פיקדון עם מענק בתנאי ששער הדולר עולה – שקלי או דולרי, ברירה לשנה – בריבית קבועה או ריבית השווה ל-250% מהשיעור בו עלתה ריבית הפריים. כמו כן, הבנק הבינלאומי מציע חסכונות בהפקדות חודשיות וחסכונות המספקים הכנסה חודשית שוטפת על חשבון הריבית ו/או הקרן.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915